New Soleil - Informācija
 • Sākums
 •   Visi pakalpojumi, kas tiek sniegti attālināti - tiek apmaksāti iesniedzot pieteikumu (priekšapmaksa)! Pieteikumam jāpievieno bankas MU kopija, ja norēķinu banka atšķiras no mājas lapā norādītās bankas. Maksājumi PayPal kontā ir redzami e-pastā. Cenas norādītas pie konkrētā piedāvājuma. 

   

  Kādus jautājumus neizskatu!

  Neklātienē neatbildu uz jautājumiem, kas var aizskart otru personu. Ja ir aizdomas par otras puses sānsoļiem - tiekamies klātienē. Es uzskatu, ka attiecībās ir vainīgas abas puses, un situācija ir jāizskata no abām pozīcijām.

   

  Informācija var tikt papildināta.