• Sākums
 • Abatu (katoļu garīdznieku) redzēt — nepatikšanas.

  Aborts (grūtniecības pārtraukšana)—bēdas un nepatikšanas.

  Abra, pilna: slimniekiem — veselības uzlabošanās;

           pārējiem — labklājība, panākumi darbā; tukša — nabadzība, raizes;

           to taisīt — patīkamas dzīves pārmaiņas, mantojums.

  Acis, zilas — jauka mīlestība;

           melnas — viltīgi draugi;

           pelēkas — uzticība; aklas — skat. Aklam būt;

           šķības — pazeminājums;

           iztecējušas — bēdas un raizes;

           skaistas un lielas — laime, bagātība.

  Adata — nesaskaņas;

           to dabūt kā dāvanu — šķiršanās no drauga;

           dāvināt citam — tu radīsi ķildu.

  Adata, adāmā — ilgas pēc mīlestības.

  Adīklis, samežģījies: prāvniekiem — grūtības;

           laulātajiem un mīlētājiem — nesaskaņas.

  Adīt: komersantiem — peļņa, savienota ar grūtībām;

           pārējiem — ar čaklību nākt pie labklājības. Adjutantam būt — raizes.

  Advokātu redzēt — cerību nepiepildīšanās, tenkas, noslēpumu gaismā nākšana;

           slimniekiem — krīze.

  Advokāts, ar viņa palīdzību vinnēt prāvu — izkļūt no ķezas;

            prāvniekiem — zaudējums, pat cietums.

  Aeroplāns — negaidīts pārsteigums.

  Afišas, izlīmētas redzēt — tenkas;

            lasīt — viltīgi solījumi.

  Aģentu redzēt — zaudējumi,

  Airi redzēt — ceļojums.

  Airēt, viegli — sekmīgs, patīkams darbs vai ceļojums;

            grūti — grūts, neveiksmīgs darbs vai ceļš.

  Aitas (vairākas) ganīt: partiju līderiem, deputātiem, skolotājiem un sabiedriskajiem darbiniekiem — sekmes darba laukā;

            pārējiem — laba un mierīga dzīve.

  Aitas, baltas — pārticība, panākumi darbā;

            melnas — nozīmē to pašu, ko baltas, tikai mazākā mērā (dažiem tās nozīmē neuzticamus draugus);

            cirpt — peļņa, sekmes, labklājība.

  Aka (tur, kur agrāk tās nebija): vecpuišiem un vecmeitām -precības; bezbērnu pārim — bērni;

             pārējiem — īpašuma pieaugums;

             neskaidra, duļķaina — bēdīgas nākotnes izredzes;

             tukša — trūkums, raizes;

             pārplūstoša — nepastāvīga laime un labklājība.

  Akā iekrist — pēkšņa slimība, neveiksme.

  Aku rakt — atrast labi atalgotu darbu.

  Akadēmiju redzēt — ieinteresēties par mākslu;

              apmeklēt — pārvarēt šķēršļus.

  Akācijas, baltas, ziedošas — priecīgas ziņas;

              dzeltenas — viltīgi draugi, nepatikšanas.

  Akcijas pirkt — iemīlēties.

  Aklam būt (pašam) ar abām acīm — nonākt briesmās, zaudēt tuviniekus; cietumniekiem — brīvība;

              nabadzīgiem — stāvokļa uzlabošanās;

              ceļiniekiem — šķēršļi, neatgriešanās dzimtenē;

              sportistiem — uzvara; dzejniekiem — panākumi darbā, ierosme; slimniekiem — nāve.

  Aklam būt ar vienu aci nozīmē to pašu, ko aklam būt ar abām acīm, tikai uz pusi mazāk.

  Aklus (citus) redzēt — šķēršļi, kavēkļi.

  Akmeņi — slimība;

             ar tiem spēlēt un zaudēt — sliktas ziņas;

             slimniekiem - veselības pasliktināšanās;

             spēlēt un uzvarēt — laba zīme;

             apmētāt kādu — apmelot vai sāpināt redzēto personu;

             tikt apmētātam — krist kaunā un negodā citu vainas

  dēļ, saņemt naidīgus uzbrukumus;

             pa tiem staigāt — grūtības un ciešanas;

             tos kalt vai dauzīt — grūts darbs, sliktas izredzes;

             vest būvei — grūts darbs, kas atmaksāsies nākotnē.

  Akmenī pārvērsties — lielas ciešanas.

  Aktierus redzēt — viltīgi draugi.

  Aktierim būt — nepatikšanas.

  Aktis redzēt — ceļojums;

              šķirstīt — paaugstinājums dienestā.

   

  Akvārijs — nepatikšanas.

  Ala — nāves gadījums, sliktas ziņas;

              tajā ieiet un dzīvot — diezgan grūts, bet mierīgs mūžs;

              to rakt — nodrošināt dzīvi, ietaisot parādus;

              no tās izkļūt — izglābties no ļauniem cilvēkiem vai grūta stāvokļa;

              to aizbērt — noslēgt rēķinus ar pagātnes grūtībām. 

  Aloje (alveja) — izlīgt ar vecu ienaidnieku;

  to redzēt ziedam — ilgs mūžs.

  Altāris — laimīga laulība, sirdsmiers;

              pie tā ceļos mesties — slepenu vēlēšanos piepildīšanās;

              citu redzēt pie tā ceļos — tam cilvēkam vajadzīga palīdzība;

              to pušķot — godības, saistītas ar baznīca iešanu;

              izpostīts — vilšanās, bēdas, skumjas.

  Alus, gaišs — vēstule, labas ziņas;

              tumšs — labi ienākumi;

              neskaidrs — nepatikšanas;

              putojošs — priecīga dzīve;

              to izliet — zaudējumi, nepatīkams darbs;

              brūvēt — godības.

  Alvu redzēt — tevi nepatiesi apvainos;

              liet — laimīgas laulības.

  Alvas trauki — trūcīga saimniecība.

   

  Amatu mācīties — sākt rūpēties par savas dzīves nodibinā­šanu.

  Amerika, braukt uz turieni vai būt tur — laime darījumosun darbā.

  Apavi, jauni — laba vieta, labs ceļojums;

              noplīsuši — slikta vieta, neizdevīgs ceļš.

  Apbalvotam tikt — sekmes.

  Apdrošināt, sevi — izkulties no nabadzības;

              ēkas vai mantu — uzlabosies materiālais stāvoklis.

  Apelsīni — mīlas prieks, reizēm ari viegla vilšanās.

  Apiņi, tajos ietīties — izklaidības dēļ ciest zaudējumus.

  Apkampt kādu — darīt šim cilvēkam nepatikšanas.

  Apkamptam tikt — tevi pievils draugi, gadīsies nepatikšanas.

  Apkrimst nagus — samaitāt darba augļus.

  Apkrimstus kokus redzēt — vilšanās, labklājības satricinā­šana.

  Aplaupīt kādu — ar netaisnību iegūt peļņu.

  Aplaupītam tikt — zaudēt mantu, darbu vai mīlestību.

  Apollonu (grieķu dievu) redzēt — panākumi māksla.

   


   

  Apprecēties — nepatikšanas.

  Aprikozes — veltīgas cerības, vilšanās.

  Aproce, zelta: meitām — apprecēšanās;

                bezbērnu pāriem -bērni;

                pārējiem — īpašuma palielināšanās;

                vīriešiem – apstākļu sajukums, sarežģījumi darbā, mīlas sakari;

                sudraba — nozīmē to pašu, ko zelta, tikai mazākā mērā.

  Apse, pelēkā — sēras; karavīriem un kokstrādniekiem — laba zīme;

                 sudrabotā — kluss prieks; sportistiem — jauns rekords.

  Aptieka*— sargies no augļotājiem!

     (* Reizēm sapņi nerada nākotni, bet izteic tikai brīdinājumu.)

  Aptiekārs, par to būt — nokļūt nepatīkamā sabiedrībā.

  Apzagt kādu publiskā vietā — bankrots, negods.

  Apzagtam tikt — nonākt spaidīgos apstākļos.

  Arābu redzēt — noskaidrosies tumšas lietas.

  Arāju redzēt — labklājība;

                par to būt — grūts, bet pateicīgs darbs.

  Arbūzu ēst — slimība;

             redzēt — prieki.

  Arfu spēlēt vai dzirdēt to spēlējam — mierinājums bēdās.

  Arkls — drīzas precības; precētiem — bērni, panākumi darbā;

              ar to art — laime;

              to salauzt — zaudējumi, ģimenes dzīves iziršana.

  Armiju redzēt: zaldātiem — karš;

              ierēdņiem — dienesta maiņa;

              pārējiem — nemiers un jukas.

  Asaras — necerēts prieks.

  Asinis — sirdēsti;

          sarecējušas — slimība;

         laist — nelaime, sirdssāpes, slimība, sērgas;

         spļaut — nesaskaņas ģimenē, raizes.

  Asiņu strūkla no kakla — briesmas.

  Asinīs mazgāties — lielas bēdas.

  Astronomus redzēt — neveiksme.

  Atālu redzēt — pārticība mūža beigās.

  Atestātu (apliecību) dabūt — sliktas ziņas;

           izrakstīt — dabūt vietu.

  Ateja, tajā kārtīgi izdarīt dabiskas vajadzības — prieks un laime.

  Ateja publiskā vai citā neatļautā vietā — kauns un izsmiekls.

  Atraitnim (ei) būt — negaidītas nepatikšanas, dzīves maiņa.

  Atslēga: neprecētiem — dabūt uzticamu laulāto draugu;

                  ceļotājiem — šķēršļi; sabiedriskajiem darbiniekiem — tautas un apakšnieku uzticība;

                to pazaudēt: laulātajiem draugiem un mīlētājiem — nesaskaņas;

   pārējiem — zaudējumi darbā;

                  atrast — pretēja nozīme kā pazaudēšanai.

   

  Atvars, to redzēt — slimība, draudoša nelaime, nodomu izjukšana;

           tajā iekrist — briesmas, arī nāve;

           no tā izkļūt — izglābties no briesmām, slimības vai citām grūtībām.

  Atvases — jaunas dzīves sākums, pārmaiņas uz labo pusi.

  Aube: neprecētām sievietēm — apprecēšanās;

            precētām — bērni;

            vīriešiem — nepatikšanas ģimenes dzīve;

   to noņemt: sievietēm — bezcerīga mīlestība; 

                    vīriešiem — izbēgt no ģimenes nepatikšanām.

  Audeklu aust — ceļi, laime un labklājība;

                 balināt — jaukas nākotnes izredzes.

  Augļotāju redzēt — nepatikšanas spekulantu dēļ;

                    ar viņu runāt — nonākt sliktā sabiedrībā.

  Augļu koki, ar augļiem — laime, labklājība;

               bez augļiem — nabadzība, trūkums.

  Augonis — sirdssāpes un bēdas.

  Auka, uz sauszemes — nepatikšanas, uztraukumi, kavēkļi;

              uz jūras — lielākās briesmas un neveiksmes.

  Aukla, to redzēt vai vīt — tavi apstākļi uzlabosies;

              zelta vai sudraba — cienība un gods;

               samežģījusies — nokļūsi ķezā.

  Auklēt bērnu — bēdas, nepatikšanas;

              mīļāko — šķiršanās no viņa, nesaskaņas ar draugiem.

  Auns ar ragiem — spītīgs, dusmīgs cilvēks;

              tikt tā badītam — sadursme ar dusmīgu cilvēku.

  Ausekli (zvaigzni) redzēt — priecīgas ziņas.

  Ausis, garas (pašam)—sliktas ziņas;

               sakropļotas — bēdas;

              netīras, aizsērējušas — sliktas ziņas;

              tīrīt vai mazgāt — labas ziņas; amatniekiem — darbs;

              ēzeļa (cilvēkam) — kalpība, grūta dzīve; zinātniekiem

  nozīmē visu labu;

              lauvas, tīģera, vai cita plēsīga zvēra — ļaunas runas, nekrietni apvainojumi.

  Ausis, tikt aiz tām raustītam — dabūt labu pārmācību;

                   skudru pilnas: sabiedriskajiem darbiniekiem, deputā­tiem, politiķiem — laba zīme;

                   pārējiem, sevišķi slimnie­kiem — nāve.

  Auskari: sievietēm nozīmē labu;

                     neprecētām — precības;

                 precētām — bērnus;  

                 pārejām — īpašuma palielināša­nos;

                vīriešiem — nepatikšanas un klizmas, arī nepatīkamus

   mīlas sakarus.

  Austeres ēst: sievietēm — laimīga grūtniecība;

                     vīriešiem — peļņa;

                redzēt — ārkārtējs notikums.

  Aut kājas — dzīves pārmaiņa, ceļš.

  Automobili redzēt — priecīgas ziņas;

                 ar to braukt — panākumi;

                        no tā izkrist — piedzīvot kaunu;

                        ar to apgāzties — nepatikšanas, briesmas.

  Automāts — patīkami mīlas sakari.

  Auzas, redzēt — labas nākotnes izredzes;

                        ēst — dabūt dāvanu;

                        sēt: neprecētiem — precības; bezbērnu pārim — bērni; slimniekiem — veselības pasliktināšanās.

  Avenes lasīt — prieks.

  Aviatoru redzēt — patīkamas ziņas.

  Avīzes saņemt — jaunas ziņas;

                        lasīt — tevi apmelos vai piekrāps.

  Avots, skaidrs, burbuļojošs — laime; slimniekiem — izveseļošanās;

                        duļķains — bēdas, raizes; sauss — nabadzība un trūkums.