Abatu (katoļu garīdznieku) redzēt — nepatikšanas.

Aborts (grūtniecības pārtraukšana)—bēdas un nepatikšanas.

Abra, pilna: slimniekiem — veselības uzlabošanās;

         pārējiem — labklājība, panākumi darbā; tukša — nabadzība, raizes;

         to taisīt — patīkamas dzīves pārmaiņas, mantojums.

Acis, zilas — jauka mīlestība;

         melnas — viltīgi draugi;

         pelēkas — uzticība; aklas — skat. Aklam būt;

         šķības — pazeminājums;

         iztecējušas — bēdas un raizes;

         skaistas un lielas — laime, bagātība.

Adata — nesaskaņas;

         to dabūt kā dāvanu — šķiršanās no drauga;

         dāvināt citam — tu radīsi ķildu.

Adata, adāmā — ilgas pēc mīlestības.

Adīklis, samežģījies: prāvniekiem — grūtības;

         laulātajiem un mīlētājiem — nesaskaņas.

Adīt: komersantiem — peļņa, savienota ar grūtībām;

         pārējiem — ar čaklību nākt pie labklājības. Adjutantam būt — raizes.

Advokātu redzēt — cerību nepiepildīšanās, tenkas, noslēpumu gaismā nākšana;

         slimniekiem — krīze.

Advokāts, ar viņa palīdzību vinnēt prāvu — izkļūt no ķezas;

          prāvniekiem — zaudējums, pat cietums.

Aeroplāns — negaidīts pārsteigums.

Afišas, izlīmētas redzēt — tenkas;

          lasīt — viltīgi solījumi.

Aģentu redzēt — zaudējumi,

Airi redzēt — ceļojums.

Airēt, viegli — sekmīgs, patīkams darbs vai ceļojums;

          grūti — grūts, neveiksmīgs darbs vai ceļš.

Aitas (vairākas) ganīt: partiju līderiem, deputātiem, skolotājiem un sabiedriskajiem darbiniekiem — sekmes darba laukā;

          pārējiem — laba un mierīga dzīve.

Aitas, baltas — pārticība, panākumi darbā;

          melnas — nozīmē to pašu, ko baltas, tikai mazākā mērā (dažiem tās nozīmē neuzticamus draugus);

          cirpt — peļņa, sekmes, labklājība.

Aka (tur, kur agrāk tās nebija): vecpuišiem un vecmeitām -precības; bezbērnu pārim — bērni;

           pārējiem — īpašuma pieaugums;

           neskaidra, duļķaina — bēdīgas nākotnes izredzes;

           tukša — trūkums, raizes;

           pārplūstoša — nepastāvīga laime un labklājība.

Akā iekrist — pēkšņa slimība, neveiksme.

Aku rakt — atrast labi atalgotu darbu.

Akadēmiju redzēt — ieinteresēties par mākslu;

            apmeklēt — pārvarēt šķēršļus.

Akācijas, baltas, ziedošas — priecīgas ziņas;

            dzeltenas — viltīgi draugi, nepatikšanas.

Akcijas pirkt — iemīlēties.

Aklam būt (pašam) ar abām acīm — nonākt briesmās, zaudēt tuviniekus; cietumniekiem — brīvība;

            nabadzīgiem — stāvokļa uzlabošanās;

            ceļiniekiem — šķēršļi, neatgriešanās dzimtenē;

            sportistiem — uzvara; dzejniekiem — panākumi darbā, ierosme; slimniekiem — nāve.

Aklam būt ar vienu aci nozīmē to pašu, ko aklam būt ar abām acīm, tikai uz pusi mazāk.

Aklus (citus) redzēt — šķēršļi, kavēkļi.

Akmeņi — slimība;

           ar tiem spēlēt un zaudēt — sliktas ziņas;

           slimniekiem - veselības pasliktināšanās;

           spēlēt un uzvarēt — laba zīme;

           apmētāt kādu — apmelot vai sāpināt redzēto personu;

           tikt apmētātam — krist kaunā un negodā citu vainas

dēļ, saņemt naidīgus uzbrukumus;

           pa tiem staigāt — grūtības un ciešanas;

           tos kalt vai dauzīt — grūts darbs, sliktas izredzes;

           vest būvei — grūts darbs, kas atmaksāsies nākotnē.

Akmenī pārvērsties — lielas ciešanas.

Aktierus redzēt — viltīgi draugi.

Aktierim būt — nepatikšanas.

Aktis redzēt — ceļojums;

            šķirstīt — paaugstinājums dienestā.

 

Akvārijs — nepatikšanas.

Ala — nāves gadījums, sliktas ziņas;

            tajā ieiet un dzīvot — diezgan grūts, bet mierīgs mūžs;

            to rakt — nodrošināt dzīvi, ietaisot parādus;

            no tās izkļūt — izglābties no ļauniem cilvēkiem vai grūta stāvokļa;

            to aizbērt — noslēgt rēķinus ar pagātnes grūtībām. 

Aloje (alveja) — izlīgt ar vecu ienaidnieku;

to redzēt ziedam — ilgs mūžs.

Altāris — laimīga laulība, sirdsmiers;

            pie tā ceļos mesties — slepenu vēlēšanos piepildīšanās;

            citu redzēt pie tā ceļos — tam cilvēkam vajadzīga palīdzība;

            to pušķot — godības, saistītas ar baznīca iešanu;

            izpostīts — vilšanās, bēdas, skumjas.

Alus, gaišs — vēstule, labas ziņas;

            tumšs — labi ienākumi;

            neskaidrs — nepatikšanas;

            putojošs — priecīga dzīve;

            to izliet — zaudējumi, nepatīkams darbs;

            brūvēt — godības.

Alvu redzēt — tevi nepatiesi apvainos;

            liet — laimīgas laulības.

Alvas trauki — trūcīga saimniecība.

 

Amatu mācīties — sākt rūpēties par savas dzīves nodibinā­šanu.

Amerika, braukt uz turieni vai būt tur — laime darījumosun darbā.

Apavi, jauni — laba vieta, labs ceļojums;

            noplīsuši — slikta vieta, neizdevīgs ceļš.

Apbalvotam tikt — sekmes.

Apdrošināt, sevi — izkulties no nabadzības;

            ēkas vai mantu — uzlabosies materiālais stāvoklis.

Apelsīni — mīlas prieks, reizēm ari viegla vilšanās.

Apiņi, tajos ietīties — izklaidības dēļ ciest zaudējumus.

Apkampt kādu — darīt šim cilvēkam nepatikšanas.

Apkamptam tikt — tevi pievils draugi, gadīsies nepatikšanas.

Apkrimst nagus — samaitāt darba augļus.

Apkrimstus kokus redzēt — vilšanās, labklājības satricinā­šana.

Aplaupīt kādu — ar netaisnību iegūt peļņu.

Aplaupītam tikt — zaudēt mantu, darbu vai mīlestību.

Apollonu (grieķu dievu) redzēt — panākumi māksla.

 


 

Apprecēties — nepatikšanas.

Aprikozes — veltīgas cerības, vilšanās.

Aproce, zelta: meitām — apprecēšanās;

              bezbērnu pāriem -bērni;

              pārējiem — īpašuma palielināšanās;

              vīriešiem – apstākļu sajukums, sarežģījumi darbā, mīlas sakari;

              sudraba — nozīmē to pašu, ko zelta, tikai mazākā mērā.

Apse, pelēkā — sēras; karavīriem un kokstrādniekiem — laba zīme;

               sudrabotā — kluss prieks; sportistiem — jauns rekords.

Aptieka*— sargies no augļotājiem!

   (* Reizēm sapņi nerada nākotni, bet izteic tikai brīdinājumu.)

Aptiekārs, par to būt — nokļūt nepatīkamā sabiedrībā.

Apzagt kādu publiskā vietā — bankrots, negods.

Apzagtam tikt — nonākt spaidīgos apstākļos.

Arābu redzēt — noskaidrosies tumšas lietas.

Arāju redzēt — labklājība;

              par to būt — grūts, bet pateicīgs darbs.

Arbūzu ēst — slimība;

           redzēt — prieki.

Arfu spēlēt vai dzirdēt to spēlējam — mierinājums bēdās.

Arkls — drīzas precības; precētiem — bērni, panākumi darbā;

            ar to art — laime;

            to salauzt — zaudējumi, ģimenes dzīves iziršana.

Armiju redzēt: zaldātiem — karš;

            ierēdņiem — dienesta maiņa;

            pārējiem — nemiers un jukas.

Asaras — necerēts prieks.

Asinis — sirdēsti;

        sarecējušas — slimība;

       laist — nelaime, sirdssāpes, slimība, sērgas;

       spļaut — nesaskaņas ģimenē, raizes.

Asiņu strūkla no kakla — briesmas.

Asinīs mazgāties — lielas bēdas.

Astronomus redzēt — neveiksme.

Atālu redzēt — pārticība mūža beigās.

Atestātu (apliecību) dabūt — sliktas ziņas;

         izrakstīt — dabūt vietu.

Ateja, tajā kārtīgi izdarīt dabiskas vajadzības — prieks un laime.

Ateja publiskā vai citā neatļautā vietā — kauns un izsmiekls.

Atraitnim (ei) būt — negaidītas nepatikšanas, dzīves maiņa.

Atslēga: neprecētiem — dabūt uzticamu laulāto draugu;

                ceļotājiem — šķēršļi; sabiedriskajiem darbiniekiem — tautas un apakšnieku uzticība;

              to pazaudēt: laulātajiem draugiem un mīlētājiem — nesaskaņas;

 pārējiem — zaudējumi darbā;

                atrast — pretēja nozīme kā pazaudēšanai.

 

Atvars, to redzēt — slimība, draudoša nelaime, nodomu izjukšana;

         tajā iekrist — briesmas, arī nāve;

         no tā izkļūt — izglābties no briesmām, slimības vai citām grūtībām.

Atvases — jaunas dzīves sākums, pārmaiņas uz labo pusi.

Aube: neprecētām sievietēm — apprecēšanās;

          precētām — bērni;

          vīriešiem — nepatikšanas ģimenes dzīve;

 to noņemt: sievietēm — bezcerīga mīlestība; 

                  vīriešiem — izbēgt no ģimenes nepatikšanām.

Audeklu aust — ceļi, laime un labklājība;

               balināt — jaukas nākotnes izredzes.

Augļotāju redzēt — nepatikšanas spekulantu dēļ;

                  ar viņu runāt — nonākt sliktā sabiedrībā.

Augļu koki, ar augļiem — laime, labklājība;

             bez augļiem — nabadzība, trūkums.

Augonis — sirdssāpes un bēdas.

Auka, uz sauszemes — nepatikšanas, uztraukumi, kavēkļi;

            uz jūras — lielākās briesmas un neveiksmes.

Aukla, to redzēt vai vīt — tavi apstākļi uzlabosies;

            zelta vai sudraba — cienība un gods;

             samežģījusies — nokļūsi ķezā.

Auklēt bērnu — bēdas, nepatikšanas;

            mīļāko — šķiršanās no viņa, nesaskaņas ar draugiem.

Auns ar ragiem — spītīgs, dusmīgs cilvēks;

            tikt tā badītam — sadursme ar dusmīgu cilvēku.

Ausekli (zvaigzni) redzēt — priecīgas ziņas.

Ausis, garas (pašam)—sliktas ziņas;

             sakropļotas — bēdas;

            netīras, aizsērējušas — sliktas ziņas;

            tīrīt vai mazgāt — labas ziņas; amatniekiem — darbs;

            ēzeļa (cilvēkam) — kalpība, grūta dzīve; zinātniekiem

nozīmē visu labu;

            lauvas, tīģera, vai cita plēsīga zvēra — ļaunas runas, nekrietni apvainojumi.

Ausis, tikt aiz tām raustītam — dabūt labu pārmācību;

                 skudru pilnas: sabiedriskajiem darbiniekiem, deputā­tiem, politiķiem — laba zīme;

                 pārējiem, sevišķi slimnie­kiem — nāve.

Auskari: sievietēm nozīmē labu;

                   neprecētām — precības;

               precētām — bērnus;  

               pārejām — īpašuma palielināša­nos;

              vīriešiem — nepatikšanas un klizmas, arī nepatīkamus

 mīlas sakarus.

Austeres ēst: sievietēm — laimīga grūtniecība;

                   vīriešiem — peļņa;

              redzēt — ārkārtējs notikums.

Aut kājas — dzīves pārmaiņa, ceļš.

Automobili redzēt — priecīgas ziņas;

               ar to braukt — panākumi;

                      no tā izkrist — piedzīvot kaunu;

                      ar to apgāzties — nepatikšanas, briesmas.

Automāts — patīkami mīlas sakari.

Auzas, redzēt — labas nākotnes izredzes;

                      ēst — dabūt dāvanu;

                      sēt: neprecētiem — precības; bezbērnu pārim — bērni; slimniekiem — veselības pasliktināšanās.

Avenes lasīt — prieks.

Aviatoru redzēt — patīkamas ziņas.

Avīzes saņemt — jaunas ziņas;

                      lasīt — tevi apmelos vai piekrāps.

Avots, skaidrs, burbuļojošs — laime; slimniekiem — izveseļošanās;

                      duļķains — bēdas, raizes; sauss — nabadzība un trūkums.