Ecēšas redzēt — nonākt labvēlīgos apstākļos;

           ar tām strādāt — nokārtot savu dzīvi.

Egle, kupla — sekmes uzņēmējdarbībā vai darbā.

Eglīte (Ziemassvētku) — priecīga nākotne.

Egļu mežs — patīkama sabiedrība.

Einuhu redzēt — nonākt briesmās.

Ekipāžu redzēt- sīkas raizes

         tajā braukt- bezrūpīga dzīve

Eksāmenu nolikt- sasniegt mērķi;

         tajā izkrist- bēdīga dzīve, nesasniegts mērķis

Ekstraktu dzert- daudz bēdu

Ekvatoru redzēt- ārkārtējs piedzīvojums

Elle, to redzēt- nemiers, zaudējumi;

        tajā būt- ceļojums, pārcelšanās uz svešu vietu;

        neprecētiem- cietums;

        no tās netikt laukā- ilga slimība, izstumšana no dzimtenes;

        no tās izglābties- atgriešanās dzimtenē, izglābšanās no nelaimes un slimības

Eļļas koks- slimniekiem nāve;

         vientuļiem- laime loterijā

         studējošajiem- panākumi zinātnes laukā

 Eļļu dzert — slimība, saindēšanās;

         ar to tikt aplietam- nepatīkams piedzīvojums

Enkurs, to redzēt- panākumi darbā un biznesā, šķēršļi ceļojumā

Eņģelis, to redzēt - sirdsmiers, ilgs mūžs;

          par to būt: veselajiem — gods un slava; slimiem- nāve;

          cietumniekiem—brīvība; aktieriem — panāku uz skatuves.

Eņģes (durvju),sarūsējušas — grūta dzīve;

          jaunas —droša dzīve

Etiķis, to dzert — ķildas ar mājiniekiem vai darbabiedriem.

Evaņģēlijs, to lasīt — labu padomu dabūt;

             to klausīties — labas vēstis.

Ezers, skaidrs — tīra sirdsapziņa, laime;

            mazs, skaistiem krastiem — piemīlīga, skaista sieva;

            mierīgs — klusa, laimīga dzīve;

            nemierīgs — šķēršļi un nemiers mīlestībā.

Ezis — greizsirdība.