• Sākums
 • Ēkas būvēt — sekmes un panākumi dzīvē;

          noārdīt — izpostīt savu dzīvi;

          redzēt degam — nelaime, sirdssāpes;

          vecas, noplukušas- grūta, trūcīga dzīve;

          jaunas, skaistas- laime un prieks

  Ēnā būt, vēsā laikā- skumjas

           karstā laikā- patīkama dzīve.

  Ērglis, uz klints vai kokā sēdošs — panākumi uzņēmējdarbībā;

             gaisā lidojošs — laime;

             sēdošs sapņotājam uz galvas — nāve;

             uz tā jāt: māksliniekiem — slava; bagātniekiem- rūpes;

                            nabadzīgiem — laime;

              nikns — briesmas no varena varasvīra puses;

              to beigtu redzēt — bēdas;

              dzemdēt — sievietei nozīmē dēlu.

  Ērģeles dzirdēt — kāzas vai kristības;

              redzēt — prieks;

               spēlēt — saņemt labas ziņas.

  Ērkšķi, pa tiem iet — bēdas un raizes;

              tos izravēt — izglābties no raizēm;

              stādīt — paša vainas dēļ nonākt nelaimē.

  Ērzelis, ar to braukt vai jāt — bagātība;

              trakojošs — briesmas.

  Ēst, labus ēdienus — pārticība;

               sliktus — slimība, posts;

               tos redzēt — tenkas.

  Ēteri dzert — slimība.

  Ēvelējam citu redzēt — sēru gadījums rados.

  Ēvelēt — nepatikšanas.

  Ēzeli redzēt — ķilda;

               pirkt — ierobežot savus izdevumus;

               barot — darīt labu nepateicīgam cilvēkam;

               sist — būt cietsirdīgam pret apakšniekiem;

               uz tā jāt — lēnām tuvoties mērķim.

  Ēzeļa ausis — skat. Ausis.