Ēkas būvēt — sekmes un panākumi dzīvē;

        noārdīt — izpostīt savu dzīvi;

        redzēt degam — nelaime, sirdssāpes;

        vecas, noplukušas- grūta, trūcīga dzīve;

        jaunas, skaistas- laime un prieks

Ēnā būt, vēsā laikā- skumjas

         karstā laikā- patīkama dzīve.

Ērglis, uz klints vai kokā sēdošs — panākumi uzņēmējdarbībā;

           gaisā lidojošs — laime;

           sēdošs sapņotājam uz galvas — nāve;

           uz tā jāt: māksliniekiem — slava; bagātniekiem- rūpes;

                          nabadzīgiem — laime;

            nikns — briesmas no varena varasvīra puses;

            to beigtu redzēt — bēdas;

            dzemdēt — sievietei nozīmē dēlu.

Ērģeles dzirdēt — kāzas vai kristības;

            redzēt — prieks;

             spēlēt — saņemt labas ziņas.

Ērkšķi, pa tiem iet — bēdas un raizes;

            tos izravēt — izglābties no raizēm;

            stādīt — paša vainas dēļ nonākt nelaimē.

Ērzelis, ar to braukt vai jāt — bagātība;

            trakojošs — briesmas.

Ēst, labus ēdienus — pārticība;

             sliktus — slimība, posts;

             tos redzēt — tenkas.

Ēteri dzert — slimība.

Ēvelējam citu redzēt — sēru gadījums rados.

Ēvelēt — nepatikšanas.

Ēzeli redzēt — ķilda;

             pirkt — ierobežot savus izdevumus;

             barot — darīt labu nepateicīgam cilvēkam;

             sist — būt cietsirdīgam pret apakšniekiem;

             uz tā jāt — lēnām tuvoties mērķim.

Ēzeļa ausis — skat. Ausis.