Jāņogas, sarkanas — asaras, mīlas bēdas;

 baltas — rast mierinājumu bēdās.

Jāņtārpiņu redzēt — kluss prieks.

Jāņugunis — liels prieks.

Jāt — godā tikt;

uz balta zirga — nāve;

uz vērša — ceļojums ar kuģi. Jāt un krist — nelaime.

Jātnieku redzēt — patīkams apciemojums, jaunas ziņas.

Jaunavu redzēt — laime;

kailu — apsmiekls;

ar viņu skūpstīties — prieks;

ņemt par sievu: slimniekam — nāve; citiem — veiksme

komercijā, arī ļaunas runas un nepatikšanas.

Jaunekli redzēt — panākumi biznesā;

skūpstīt — ilga jaunība.

Jauneklī pārvērsties — laime.

Jērus redzēt, baltus — peļņa;

melnus — bēdas.

Jēzus — palīdzība bēdās.

Jokus dzīt — drūmas dienas.

Jostu aplikt, gaišu — apmierinātība; dažiem — apprecēša­nās;

melnu — bēdas;

atrast — iemantot uzticamus draugus;

pazaudēt — tev atraus uzticību, zaudēsi mīļāko.

Jumts, ielūzis — briesmas, ģimenes iziršana.

Jumtu taisīt — nākt drošībā; mīlētājiem — drīzas kāzas;

precētiem — bērni.

Jūra, vētraina — nemierīga dzīve;

mierīga — klusa dzīve;

pa to braukt — bīstams pasākums;

tajā nogrimt — slimība, briesmas;

peldēties — veselība, līksmas dienas.

Jūrascūciņa — laime.

Jūras krastu redzēt: slimniekiem — izveseļošanās; citiem —

     mērķa sasniegšana. Jūras putni: kuģiniekiem — vētra; citiem aizkavēšanās darīšanu kārtošanā.

Juveļi: sievietēm — laime; vīriešiem — nepatikšanas.