• Sākums
 • Jāņogas, sarkanas — asaras, mīlas bēdas;

   baltas — rast mierinājumu bēdās.

  Jāņtārpiņu redzēt — kluss prieks.

  Jāņugunis — liels prieks.

  Jāt — godā tikt;

  uz balta zirga — nāve;

  uz vērša — ceļojums ar kuģi. Jāt un krist — nelaime.

  Jātnieku redzēt — patīkams apciemojums, jaunas ziņas.

  Jaunavu redzēt — laime;

  kailu — apsmiekls;

  ar viņu skūpstīties — prieks;

  ņemt par sievu: slimniekam — nāve; citiem — veiksme

  komercijā, arī ļaunas runas un nepatikšanas.

  Jaunekli redzēt — panākumi biznesā;

  skūpstīt — ilga jaunība.

  Jauneklī pārvērsties — laime.

  Jērus redzēt, baltus — peļņa;

  melnus — bēdas.

  Jēzus — palīdzība bēdās.

  Jokus dzīt — drūmas dienas.

  Jostu aplikt, gaišu — apmierinātība; dažiem — apprecēša­nās;

  melnu — bēdas;

  atrast — iemantot uzticamus draugus;

  pazaudēt — tev atraus uzticību, zaudēsi mīļāko.

  Jumts, ielūzis — briesmas, ģimenes iziršana.

  Jumtu taisīt — nākt drošībā; mīlētājiem — drīzas kāzas;

  precētiem — bērni.

  Jūra, vētraina — nemierīga dzīve;

  mierīga — klusa dzīve;

  pa to braukt — bīstams pasākums;

  tajā nogrimt — slimība, briesmas;

  peldēties — veselība, līksmas dienas.

  Jūrascūciņa — laime.

  Jūras krastu redzēt: slimniekiem — izveseļošanās; citiem —

       mērķa sasniegšana. Jūras putni: kuģiniekiem — vētra; citiem aizkavēšanās darīšanu kārtošanā.

  Juveļi: sievietēm — laime; vīriešiem — nepatikšanas.