• Sākums
  • Jāņogas, sarkanas — asaras, mīlas bēdas;

     baltas — rast mierinājumu bēdās.

    Jāņtārpiņu redzēt — kluss prieks.

    Jāņugunis — liels prieks.

    Jāt — godā tikt;

    uz balta zirga — nāve;

    uz vērša — ceļojums ar kuģi. Jāt un krist — nelaime.

    Jātnieku redzēt — patīkams apciemojums, jaunas ziņas.

    Jaunavu redzēt — laime;

    kailu — apsmiekls;

    ar viņu skūpstīties — prieks;

    ņemt par sievu: slimniekam — nāve; citiem — veiksme

    komercijā, arī ļaunas runas un nepatikšanas.

    Jaunekli redzēt — panākumi biznesā;

    skūpstīt — ilga jaunība.

    Jauneklī pārvērsties — laime.

    Jērus redzēt, baltus — peļņa;

    melnus — bēdas.

    Jēzus — palīdzība bēdās.

    Jokus dzīt — drūmas dienas.

    Jostu aplikt, gaišu — apmierinātība; dažiem — apprecēša­nās;

    melnu — bēdas;

    atrast — iemantot uzticamus draugus;

    pazaudēt — tev atraus uzticību, zaudēsi mīļāko.

    Jumts, ielūzis — briesmas, ģimenes iziršana.

    Jumtu taisīt — nākt drošībā; mīlētājiem — drīzas kāzas;

    precētiem — bērni.

    Jūra, vētraina — nemierīga dzīve;

    mierīga — klusa dzīve;

    pa to braukt — bīstams pasākums;

    tajā nogrimt — slimība, briesmas;

    peldēties — veselība, līksmas dienas.

    Jūrascūciņa — laime.

    Jūras krastu redzēt: slimniekiem — izveseļošanās; citiem —

         mērķa sasniegšana. Jūras putni: kuģiniekiem — vētra; citiem aizkavēšanās darīšanu kārtošanā.

    Juveļi: sievietēm — laime; vīriešiem — nepatikšanas.