• Sākums
 • Labības lauku redzēt — kupla svētība un izdošanās; laime mīlestībā. Labības vārpas plūkt — peļņa.

  Labību sēt — labi ienākumi;

           pļaut — panākumi un veiksme;

           vest mājās — veselība un turība;

           kult — laimīgi beigt grūtu darbu;

           malt — nodrošināsi ģimeni.

  Laboratorija — slimība.

  Lāci redzēt — nepatikšanas;

           redzēt dejojam — saskarsme ar rupju un smagu cilvēku.

  Lādi redzēt, tukšu — nepatikšanas, trūkums;

           pilnu: meitām — kupls pūrs; pārējiem — pārticība.

  Lādiņš (kuģa) — bagātība.

  Laidars, ar lopiem — turība;

           tukšs — trūkums, slikta saimniecība.

  Laiks, jauks — laba dzīve;

           lietains — bēdīga dzīve;

           miglains — melanholija.

  Laimēt naudu kāršu spēlē — bēdas, zaudējumi;

           loterijā — pieviltas cerības.

  Laimīgam būt — nelaime.

  Laimīgu cilvēku sastapt — bēdas.

  Laipa, pār to iet — uzmanīgi rīkojoties, sasniegsi mērķi;

           salūzusi — neveiksme, neuzticami draugi;

           no tās krist — neveiksme.

  Laistīt puķes — mīlas skumjas un prieki.

  Laiva — nozīmē to pašu, ko kuģis, tikai mazākā mērā.

  Lakats, jauns un skaists — panākumi, augstas personas aizbildniecība;

           melns — bēdas;

           sarkans — nelaime.

  Lakstīgalu dzirdēt dziedam — tikties ar māksliniekiem,

           sevišķi mūziķiem;

           to noķert — dabūt muzikālu sievu (vīru).

  Lakta, uz tās kalt — tevi gaida grūts darbs.

  Lamatas — zaudējumi, neveiksmes.

  Lamāties — nepatikšanas;

           tikt lamātam — vilšanās.

  Lampa, degoša — priecīga nākotne;

           to izdzēst — ciešanas;

           nest — uzkļūt uz īstā ceļa;

           sasist — nelaime ģimenē vai draugos;

           aizdedzināt — laime, jaunas darba izredzes, mīlestība.

  Lāpa, degoša — ilga dzīve;

           to izdzēst — nāves gadījums;

           nest — gūsi pretmīlestību.

  Lapas, zaļas — prieks;

           novītušas — slimība;

           redzēt tās krītam — bīstama slimība.

  Lapene — satikšanās ar mīļoto.

  Lāpīt drēbes - slikta iztikšana.

  Lapsa — viltīgs cilvēks.

  Lapsenes redzēt — saņemt sliktas ziņas;

           aizdzīt — atbrīvoties no ienaidniekiem;

           tikt to sadzeltam — tev būs vilšanās.

  Lāpsta — rūpes, grūts darbs;

           to salauzt — dzīves iziršana.

  Lasīt, grāmatu — tev daudz vēl jāmācās;

           rakstu — ceļojums;

           avīzes — dzīvē tikt uz priekšu.

  Lāstekas — tava mīla dzisīs.

  Lašus ķert — tavas pūles atmaksāsies;

           ēst — vērtīgs atradums.

  Laterna — nozīme to pašu, ko lampa, tikai mazāka mēra. Skat. Lampa. Lauks, zaļš — prieks;

           dzeltens — slimība, trūkums.

  Laulībā doties: slimniekiem — slimības saasināšanās, pat nāve;

            veikalniekiem — sekmīga tirgošanās; pārējiem — sliktas valodas, nemieri un nepatikšanas;

             to pārkāpt — ugunsgrēks, mantas zaudēšana;

             to šķirt — sanāksi naidā ar labiem draugiem, tevi apvainos noziedzīgā rīcībā.

  Laulības gredzenu redzēt — došanās laulībā, uzticama mīlestība;

             to pazaudēt — sirdssāpes mīlas lietās.

  Laupītājus redzēt — ķeza, nepatikšanas; sagūstīt — tikt galā ar

             nepatikšanām;

             to rokās krist — lielas bēdas un raizes, briesmas,

  Lauru koks — gods, bagātība.

  Lauru vainags — slava.

  Lauva, rāms — jauka draudzība, panākumi darbā; kalpotājiem — labums no

             darba devējiem;

             nikns, rūcošs — bailes, arī slimība;

             vecs — valdonīgs cilvēks;

             jauns — laba zīme, lielākajai daļai — zēnu dzimšana;

             to nonāvēt — spēks un vara;

             iesprostot — pats sev radīsi zaudējumus.

  Lauvu mātīte, rāma — peļņa;

             nikna — zaudējums, ko rada sievietes;

             asti luncinoša — tiksies ar izvirtušu bagātnieku (-ci).

  Lavīnu redzēt — lielas briesmas, kavēkļi.

  Lazdu krūms, zaļš — precības;

             ar riekstiem — ātri atrisināmas rūpes;

             bez lapām — neapprecēšanās. Šim sapnim var būt arī citāds izskaidrojums; tas var būt gan pastāvoša stāvokļa iespaids, gan apslēptas dziņas izpausme.

  Lēcas — nepatikšanas un rūpes;

           redzēt — bēdas, slimība.

  Lecekts, ar stādiem — prieks;

          tukša — bēdas.

  Ledu un sniegu redzēt — dažādi šķēršļi;

          uz tā krist — pievilta mīlestība;

          tajā ielūzt — pārdzīvosi bailes;

          ēst — nevajadzīgs darbs;

          vasarā redzēt — slikta zīme.

  Leduslāci redzēt — laimests spēlē.

  Leduspuķes — maldīgas cerības.

  Leijerkasti spēlējam dzirdēt — darīšanas ar uzmācīgiem cilvēkiem;

          spēlēt — nepatīkama iepazīšanās.

  Leja, zaļa un plaša — cerību piepildīšanās;

          šaura — šaura rocība;

          dziļa — nemiers, bezdarbs, zaudējumi.

  Lelli redzēt — naudas izšķērdēšana;

          ar to spēlēties — laimīga mājas dzīve.

  Lemešus redzēt — jauns darbs.

  Lēnkrēslā sēdēt — patīkama dzīve.

  Lēnkrēsls, salūzis — dzīves iziršana, nāve.

  Lidmašīna — skat. Aeroplāns.

  Lieciniekam būt — ar taisnību uzvarēsi.

  Lielceļš — apstākļu maiņa.

  Lielgabalu redzēt — tu izlauzīsi sev ceļu;

           redzēt ar to šaujam — nemierīga dzīve, arī varmācība.

  Liepa — bezrūpīga nākotne; ziedoša — liela laime;

           tajā kāpt — sasniegt kāroto, sevišķi mīlestībā.

  Lietus, lēns — svētība un izdošanās, peļņa;

           lielām pilēm — sevišķi laba zīme lauksaimniekiem; pārējiem — mazi darījumi;

           ar vēju un viesuli — briesmas un zaudējumi;

           tajā samirkt — slimība;

           zelta — prieks un līksme;

           ar sauli — patīkama, pārmaiņu pilna dzīve;

           parasts — nodrošināta dzīve.

  Lietussargs, zīda — tevi ievēros;

           saplīsis — ļauni nodomi.

  Lietus tārpi (sliekas) — ienaidnieki tīko pēc tavas mantas.

  Ligzdu (putna) redzēt, tukšu — ilga prombūtne no dzimtenes;

           ar putniem — peļņa, tīkama ģimenes dzīve;

           noņemt no koka — drīzas kāzas;

           tā ar olām — bērniem svētīta laulība;

           olas izņemt — izdarīsi netaisnību;

           to izpostīt — izjaukt dzīvi.

  Līķi redzēt — slikts laiks.

  Liķieri dzert — viltīgi draugi, nepatikšanas.

  Lilijas, baltas — skaidra, uzticīga mīlestība;

           sarkanas — karsta, pārejoša mīlestība.

  Līme, ar to notraipīties — mīlas bēdas;

            līmēt — cieša draudzība, arī mīlestība.

  Linus, skaistus, redzēt — peļņa, omulīga mājas dzīve;

            plūkt — mantojums;

            vērpt: sievietēm — laba zīme; vīriešiem — apsmiekls un kauns.

  Livrejā tērpties — nonākt citu atkarībā.

  Lodi redzēt aizlidojam — sliktas sekmes;

            liet — neielaidies bīstamās darīšanās;

            tikt tās ķertam — slimība, bēdas;

            redzēt to mājā ielidojam — briesmas;

            ar to spēlēties — īgnums.

  Logs, to redzēt aizvērtu — mierīga dzīve;

            pa to iekāpt — neizdevies pasākums;

            pa to izkāpt — ķildas un nepatikšanas;

            pa to izkrist — briesmas;

            pa to skatīties laukā — jaunas ziņas.

  Lokomotīve — gūsi panākumus tālumā;

            sprauslājoša — briesmas.

  Loku (zirga) redzēt — precībās braukt;

            salūzušu — neizdevīgs ceļš,

  Lokus ēst — slikti apstākļi.

  Lopus ganīt: vīriešiem — apstākļu maiņa; sievietēm — mierīga dzīve, tenkas.

  Loto spēlēt — kļūsi iemīļots sabiedrībā.

  Lozi pirkt — zaudējumi;

           atrast — laimests loterijā.

  Ložā (teātrī) sēdēt — nepatikšanas.

  Lūgšanu skaitīt — bēdas.

  Lukturi redzēt bez svecēm — rūpes;

           ar degošām svecēm — priecīgas ziņas.

  Lūpas, sārtas — labklājība; bālas — dusmas, slimība;

           ar ūsām: neprecētām sievietēm un atraitnēm — laulība; precētām — šķiršanās; izņēmums ir, ja viņas ir grūtas vai iesaistītas tiesas procesā. Pirmajā gadījumā tās dzemdēs dēlu, otrajā — uzvarēs prāvā.