• Sākums
  • Sodrējus redzēt vai slaucīt — nepatīkams darbs.

    Soļot ātri, lieliem soļiem — tikt dzīvē uz priekšu;

             maziem — lēnām tikt uz priekšu.

    Spaiņi, pilni — ienesīgi darījumi;

             tukši — neveiksmīgi darījumi;

             ar tiem iet uz aku — dabūt labi atalgotu darbu.

    Spalva, ar to rakstīt — labas ziņas.

    Spalvas (putnu), melnas — bēdas;

             baltas — tikt vaļā no aizdomām;

             raibas — apstākļu maiņa;

             plucināt — peļņa.

    Spalvas (mati) uz mēles vai smaganām — slimība, nelaime;

            uz rokas virsas — nebrīvība;

            uz delnas — bezdarbs;

            uz krūtīm — veselība;

            uz kājām — neveiksmīgs ceļojums.

    Spārdīties — nepatikšanas.

    Spāres (mājas piederums) — nemieri, rūpes.

    Spāres (kukaiņi) — sīkas nepatikšanas.

    Sparģeļus ēst — laba veselība;

             to daudz — peļņa.

    Spārni, pašam — liela laime.

    Speķi ēst, ceptu — ātra peļņa un izdošanās; dažiem — slimība;

            vārītu — lēnāka peļņa un izdošanās;

            jēlu — bēdas un nepatikšanas;

            sālīt — līdzekļu samazināšanās,

    Spēlēt, mūziku — sēras;

            kārtis — ķildas;

            un vinnēt — iegūt ienaidniekus;

            zaudēt — tevi izsmies;

            loterijā — zaudēt.

    Spīķeris, tukšs — trūkums;

            pilns — bagātība un svētība.

    Spilvens, uz tā gulēt — omulīga dzīve.

    Spļaudekļus redzēt — slimība.

    Spļaudīties — ķildas.

    Spļaut asinis — sirdssāpes.

    Spļāvienu saņemt — kauns, apsmiekls.

    Spoguli sasist — plānu izjukšana, cerību iršana.

    Spogulī skatīties un redzēt sevi līdzīgu: tiem, kas vēlas

            precēties,— laba zīme; pārējiem — nelabvēlīgi apstākļi, slimība;

            redzēt citādu — iedzīvoties nelikumīgā bērnā;

            nejauku — slimība, nesaskaņas.

    Spokus redzēt — bēdas, nelaime, slimība.

    Spriedumu klausīties — nepatikšanas.

    Sprogas (matu) redzēt — priecīgas ziņas.

    Sprogot matus — sēras.


    Stabi, apgāzušies — satricināta mājas dzīve, arī slimība.

    Stabu rakt — grūts darbs.

    Stabuli pūst — bēdas, neveiksme mīlestībā;

            dzirdēt pūšam — vilties cerībās.

    Stacijā būt — ceļojums.

    Stadulu redzēt — sagaidīt viesus.

    Stalli būvēt — turība.

    Stallī būt, glītā — veselība;

             neglītā — trūkums, bēdas.

    Stangas redzēt vai ar tām strādāt — gaidāms grūts darbs.

    Stārķi redzēt: neprecētiem — apprecēšanās; precētiem — bērni; ceļiniekiem — veiksmīgs ceļš.

    Stārķus redzēt, barā — iegūt ienaidniekus, tikties ar laupītā­jiem;

             redzēt ziemā — vētra;

             vasarā — sausums.

    Steigties un nokļūt noteiktā vietā — sasniegt mērķi;

             un nekur netikt — kavēkļi, sarežģījumi.

    Steķus redzēt — pūles.

    Stelles — ceļojums, dzīves maiņa;

             ar uzvilktiem audiem — ilgs mūžs; ar griešanai gatavu audeklu — īss mūžs; ar nogrieztu audeklu — nāve; tajās sēdēt un aust — visu lietu  un darīšanu  labs atrisinājums

    Steļļu piederumi — rūpes, sarežģījumi biznesa lietās.

    Stieple, to atrast — nepatikšanas;

             palikt tajā karājamies — briesmas nākotnē;

             to vilkt — prāvas ieilgšana;

             uz tās dejot — lielas grūtības.

    Stigu redzēt mežā vai pa to iet — izkulties no nepatikšanai un sarežģījumiem.

    Stipram būt — viss labs.

    Stirnu redzēt — laime un labklājība;

            redzēt lecam — tikties ar patīkamiem cilvēkiem, sevišķi sievietēm;

            šaut — nodarīt kādam pāri.

    Stomīties (stostīties), labam cilvēkam — šķēršļi un kavēkļi.

    Stopu (šaujamo) redzēt — nemiers.

    Strazdi, lielos pulkos — jukas un nemieri, darīšanas ar nabadzīgiem cilvēkiem.

    Strazdu redzēt vai dzirdēt — tevi apmelos.

    Streipuļot — pieļaut nepatīkamu kļūdu.

    Strūgas redzēt — bagātība.

    Studentu redzēt — prieks;

               būt tam — apmierinātība.

    Sudmalas — skat. Dzirnavas.

    Sudmalās būt — bagātības vairošanās.

    Sudraba naudas gabali, lieli — labi laiki;

               sīki — nepatikšanas un bēdas.

    Sudraba trauki — bagātība, drošs stāvoklis;

               zobi — skat. Zobi.

    Sudrabu kausēt — zaudējums.

    Sudrabu rakt, kalnos — lieliski panākumi.

    Suka, ar to tīrīt drēbes — piedzīvot cietsirdību;

               sukāt ma­tus — sagaidīt viesus.

    Suminātam tikt — nemiers.

    Sumpurni redzēt — slimība, nepatikšanas.

    Suni rīdīt — uzzināt ko nepatīkamu.

    Suns, balts, (savs) — patīkams draugs, mīļa sieva;

               melns — slepens uzbrucējs;

               sarkans — viltīgs ienaidnieks;

               raibs — nikns ienaidnieks;

               tikt tā sakostam — slimība, ķildas;

               dzirdēt to rejam — nepatikšanas;

               gaudojam — grūta slimība;

               traks — bēdas un rūpes.

    Suņu būda — apstākļu pasliktināšanās.

    Suņus redzēt plēšamies — ķilda ģimenē vai draugu starpā.

    Svārki, jauni, melni — tikt aroda uz priekšu;

               ļoti grezni — bagātība;

               šauri — iemantot sliktu slavu;

               saplīsuši vai salāpīti — slikti apstākļi.

    Svārki, gaiši, vasarā — laba zīme;

              ziemā — nicināšana;

              plankumaini — apmelošana, apvainošana;

              tos šūt — dabūt labu vietu, darbu.

    Svarus redzēt vai ar tiem svērt — ar aprēķinu iegūta peļņa.

    Svece, degoša — prieks, veselība;

              plīvoša — sēru gadījums;

              to aizdegt — rast labus draugus, iemīlēties;

              nodzēst — mīlestības beigas, nāves gadījums ģimenē.

    Sveicināt, pazīstamus — laba zīme;

              svešus — nepatikšanas, neuzticība;

              sveicinātam tikt, no pazīstama — iegūt cienību;

              no sveša — nepatikšanas.

    Sveķus redzēt, ar tiem nopūlēties — ar gudrību tikt uz priekšu.

    Sviedri — slimība.

    Sviestu ēst — ķildas, nesaticība;

            kult — paša vainas dēļ nonākt nepatikšanās.

    Svilpi dzirdēt — tevi piemuļķos.

    Svilpot pašam — būt nepieklājīgam.

    Svilpt un nevarēt — piedzīvot nepatikšanas.

    Svina lodes — dabūt labas ziņas.

    Svina zobi — skat. Zobi.

    Svinēt svētkus — bēdas.

    Svinu kausēt vai liet — laimīga laulība;

             redzēt — tikt nepatiesi apmelotam.