• Sākums
 • Sodrējus redzēt vai slaucīt — nepatīkams darbs.

  Soļot ātri, lieliem soļiem — tikt dzīvē uz priekšu;

           maziem — lēnām tikt uz priekšu.

  Spaiņi, pilni — ienesīgi darījumi;

           tukši — neveiksmīgi darījumi;

           ar tiem iet uz aku — dabūt labi atalgotu darbu.

  Spalva, ar to rakstīt — labas ziņas.

  Spalvas (putnu), melnas — bēdas;

           baltas — tikt vaļā no aizdomām;

           raibas — apstākļu maiņa;

           plucināt — peļņa.

  Spalvas (mati) uz mēles vai smaganām — slimība, nelaime;

          uz rokas virsas — nebrīvība;

          uz delnas — bezdarbs;

          uz krūtīm — veselība;

          uz kājām — neveiksmīgs ceļojums.

  Spārdīties — nepatikšanas.

  Spāres (mājas piederums) — nemieri, rūpes.

  Spāres (kukaiņi) — sīkas nepatikšanas.

  Sparģeļus ēst — laba veselība;

           to daudz — peļņa.

  Spārni, pašam — liela laime.

  Speķi ēst, ceptu — ātra peļņa un izdošanās; dažiem — slimība;

          vārītu — lēnāka peļņa un izdošanās;

          jēlu — bēdas un nepatikšanas;

          sālīt — līdzekļu samazināšanās,

  Spēlēt, mūziku — sēras;

          kārtis — ķildas;

          un vinnēt — iegūt ienaidniekus;

          zaudēt — tevi izsmies;

          loterijā — zaudēt.

  Spīķeris, tukšs — trūkums;

          pilns — bagātība un svētība.

  Spilvens, uz tā gulēt — omulīga dzīve.

  Spļaudekļus redzēt — slimība.

  Spļaudīties — ķildas.

  Spļaut asinis — sirdssāpes.

  Spļāvienu saņemt — kauns, apsmiekls.

  Spoguli sasist — plānu izjukšana, cerību iršana.

  Spogulī skatīties un redzēt sevi līdzīgu: tiem, kas vēlas

          precēties,— laba zīme; pārējiem — nelabvēlīgi apstākļi, slimība;

          redzēt citādu — iedzīvoties nelikumīgā bērnā;

          nejauku — slimība, nesaskaņas.

  Spokus redzēt — bēdas, nelaime, slimība.

  Spriedumu klausīties — nepatikšanas.

  Sprogas (matu) redzēt — priecīgas ziņas.

  Sprogot matus — sēras.


  Stabi, apgāzušies — satricināta mājas dzīve, arī slimība.

  Stabu rakt — grūts darbs.

  Stabuli pūst — bēdas, neveiksme mīlestībā;

          dzirdēt pūšam — vilties cerībās.

  Stacijā būt — ceļojums.

  Stadulu redzēt — sagaidīt viesus.

  Stalli būvēt — turība.

  Stallī būt, glītā — veselība;

           neglītā — trūkums, bēdas.

  Stangas redzēt vai ar tām strādāt — gaidāms grūts darbs.

  Stārķi redzēt: neprecētiem — apprecēšanās; precētiem — bērni; ceļiniekiem — veiksmīgs ceļš.

  Stārķus redzēt, barā — iegūt ienaidniekus, tikties ar laupītā­jiem;

           redzēt ziemā — vētra;

           vasarā — sausums.

  Steigties un nokļūt noteiktā vietā — sasniegt mērķi;

           un nekur netikt — kavēkļi, sarežģījumi.

  Steķus redzēt — pūles.

  Stelles — ceļojums, dzīves maiņa;

           ar uzvilktiem audiem — ilgs mūžs; ar griešanai gatavu audeklu — īss mūžs; ar nogrieztu audeklu — nāve; tajās sēdēt un aust — visu lietu  un darīšanu  labs atrisinājums

  Steļļu piederumi — rūpes, sarežģījumi biznesa lietās.

  Stieple, to atrast — nepatikšanas;

           palikt tajā karājamies — briesmas nākotnē;

           to vilkt — prāvas ieilgšana;

           uz tās dejot — lielas grūtības.

  Stigu redzēt mežā vai pa to iet — izkulties no nepatikšanai un sarežģījumiem.

  Stipram būt — viss labs.

  Stirnu redzēt — laime un labklājība;

          redzēt lecam — tikties ar patīkamiem cilvēkiem, sevišķi sievietēm;

          šaut — nodarīt kādam pāri.

  Stomīties (stostīties), labam cilvēkam — šķēršļi un kavēkļi.

  Stopu (šaujamo) redzēt — nemiers.

  Strazdi, lielos pulkos — jukas un nemieri, darīšanas ar nabadzīgiem cilvēkiem.

  Strazdu redzēt vai dzirdēt — tevi apmelos.

  Streipuļot — pieļaut nepatīkamu kļūdu.

  Strūgas redzēt — bagātība.

  Studentu redzēt — prieks;

             būt tam — apmierinātība.

  Sudmalas — skat. Dzirnavas.

  Sudmalās būt — bagātības vairošanās.

  Sudraba naudas gabali, lieli — labi laiki;

             sīki — nepatikšanas un bēdas.

  Sudraba trauki — bagātība, drošs stāvoklis;

             zobi — skat. Zobi.

  Sudrabu kausēt — zaudējums.

  Sudrabu rakt, kalnos — lieliski panākumi.

  Suka, ar to tīrīt drēbes — piedzīvot cietsirdību;

             sukāt ma­tus — sagaidīt viesus.

  Suminātam tikt — nemiers.

  Sumpurni redzēt — slimība, nepatikšanas.

  Suni rīdīt — uzzināt ko nepatīkamu.

  Suns, balts, (savs) — patīkams draugs, mīļa sieva;

             melns — slepens uzbrucējs;

             sarkans — viltīgs ienaidnieks;

             raibs — nikns ienaidnieks;

             tikt tā sakostam — slimība, ķildas;

             dzirdēt to rejam — nepatikšanas;

             gaudojam — grūta slimība;

             traks — bēdas un rūpes.

  Suņu būda — apstākļu pasliktināšanās.

  Suņus redzēt plēšamies — ķilda ģimenē vai draugu starpā.

  Svārki, jauni, melni — tikt aroda uz priekšu;

             ļoti grezni — bagātība;

             šauri — iemantot sliktu slavu;

             saplīsuši vai salāpīti — slikti apstākļi.

  Svārki, gaiši, vasarā — laba zīme;

            ziemā — nicināšana;

            plankumaini — apmelošana, apvainošana;

            tos šūt — dabūt labu vietu, darbu.

  Svarus redzēt vai ar tiem svērt — ar aprēķinu iegūta peļņa.

  Svece, degoša — prieks, veselība;

            plīvoša — sēru gadījums;

            to aizdegt — rast labus draugus, iemīlēties;

            nodzēst — mīlestības beigas, nāves gadījums ģimenē.

  Sveicināt, pazīstamus — laba zīme;

            svešus — nepatikšanas, neuzticība;

            sveicinātam tikt, no pazīstama — iegūt cienību;

            no sveša — nepatikšanas.

  Sveķus redzēt, ar tiem nopūlēties — ar gudrību tikt uz priekšu.

  Sviedri — slimība.

  Sviestu ēst — ķildas, nesaticība;

          kult — paša vainas dēļ nonākt nepatikšanās.

  Svilpi dzirdēt — tevi piemuļķos.

  Svilpot pašam — būt nepieklājīgam.

  Svilpt un nevarēt — piedzīvot nepatikšanas.

  Svina lodes — dabūt labas ziņas.

  Svina zobi — skat. Zobi.

  Svinēt svētkus — bēdas.

  Svinu kausēt vai liet — laimīga laulība;

           redzēt — tikt nepatiesi apmelotam.