• Sākums
 • Tabakas doze — maza nesaticība.

  Tabakas maks — turība.

  Tabakas pīpe — jautras dienas;

             to sasist — nepatikšanas.

  Tabaku smēķēt, no pīpes — veselība, ar apdomu iegūta laime;

             šņaukt — nelaikā novecot;

             izkaisīt — šķiršanās no labiem draugiem.

  Tabula (skaitļu)—labi ienākumi.

  Tāfele — taisīsi parādus.

  Tafts (audums) — bagātība, augstprātība.

  Takti sist — tiksi citiem par pavēlnieku.

  Talāru valkāt — tiksi godā celts.

  Talismanu nēsāt — tiksi pasargāts no nelaimes.

  Tālrunis, pa to runāt — nodibināt mīlas attiecības.

  Tālskatis — labas nākotnes izredzes.

  Tālumi, gaiši — laba nākotne;

            tumši — slikta nākotne.

  Tapetes — atklāsi noslēpumu.

  Tapsētāju redzēt — iekārtot savu dzīvi.

  Tapu (mucas) redzēt —turība.

  Tarbu, ubaga, redzēt — nabadzība;

           zirga, ar auzām — labklājība, daudz zirgu;

           bez auzām — slikti laiki.

  Tārpus redzēt — nepatikšanas;

          ēdienā — iegūsi ienaidniekus;

          miesā — slimība, nāve;

          nosist — atbrīvoties no ļaunuma.

  Tase, to redzēt — gaidāms dāmu apciemojums;

          sasist — ķilda ar paziņām;

          mazgāt — viesi.

  Taukus redzēt — turība;

          ēst — slimība.

  Taupīgam būt — kļūsi izšķērdīgs.

  Tauri dzirdēt — veltīgas mīlas cerības.

  Tauriņus redzēt vai ķert — nepastāvīga laime.

  Teātrī būt — nemiers; aktieriem pilnā teātrī būt — laba zīme.

  Teātri spēlēt — nepatikšanas; aktieriem — izdevīgs līgums,

  laba loma.

  Tecīlu redzēt — nepatikšanas.

  Tēju, Ķīnas, dzert — patīkama sabiedrība;

           zāļu — viegla saslimšana.

  Teka, šaura un akmeņaina — grūta dzīve;

           plata, līdzena — laba dzīve.

  Telefons — skat. Tālrunis.

  Telegrammu saņemt — steidzamas darīšanas.

  Tēlniekam būt — veiksme darbā;

           to redzēt — dzirdēt tenkas.

  Telti celt — pārmaiņas saimniecībā;

         izjaukt — zaudēt vietu.

  Tēlu galerija — patīkama nākotne.

  Tēlu (savu) redzēt — gods un slava.

  Teļa gaļu ēst — mazi darījumi.

  Teļus redzēt — tevi izjokos;

           kaut — nepatikšanas.

  Tēraudā pārvērsties — lielas, ilgas ciešanas.

  Tēraudu redzēt — nonākt drošībā.

  Tērzēt — ciest zaudējumus.

  Tesmenis, liels — turība;

           mazs — nabadzība, šaura rocība.

  Tēst kokus — slimība, izdevumi,

  Testamentu taisīt — sasniegt lielu vecumu;

           redzēt — prieks.

  Teteri redzēt — peļņa.

  Tēvijā atgriezties — laime.

  Tēviju atstāt — sēras.

  Tēvs, redzēt viņu mirstam — nelaime;

          nomirušu — pārmaiņas ģimenē;

          par tēvu kļūt — raizes.

  Tiesas zālē būt — nemiers, īgnums.

  Tiesāties — skat. Prāvoties.

  Tiesības iegūt — laba zīme;

          zaudēt — bēdas, nelaime.

  Tiesnešu priekšā stāvēt — nepatikšanas; slimniekiem — krīze.

  Tievam, pārlieku, būt — slimība, slikti apstākļi.

  Tīģeri redzēt — tikties ar ļaunu, pašlepnu cilvēku;

          tikt tā saplosītam — briesmas, ienaidnieku uzbrukums.

  Tīkls, tajā sapīties — iemīlēties, iemantot jaunu draudzību;

          ceļiniekiem — šķēršļi;

          biznesmeņiem — sarežģījumi;

          zagļiem — sagūstīšana;

          to saraut — pretēja nozīme kā tajā sapīties.

  Tilts, pa to iet — veiksme darbā, biznesa lietās;

          uz tā klupt vai krist — kavēkļi darbā, biznesā;

          redzēt ielūstam — ciest zaudējumus, atklāt neuzticību;

          par to pašam būt: sievietēm — paklīšana; vīriešiem — apsmiekls. Tinte, to pirkt — saņemt kādu ziņu;

          redzēt — tevi apmelos priekšniecībai;

          dzert — izdarīt muļķības;

          ar to rakstīt — nepatikšanas.

  Tirgū būt: tiem, kas darbojas tirgū,— laba zīme; citiem —trokšņaina, nemierīga dzīve;

          tur ko pirkt: tirdziniekiem — peļņa; pārējiem — nepatikšanas.

  Tīrums, kails — nabadzība;

          zaļš, ziedošs — laime, prieks;

          ar labību — bagātība;

          uzarts — bēdas.

  Tīt dziju — ceļš.

  Tītavas redzēt — sarežģījumi.

  Tornī kāpt — gods;

          tā priekšā stāvēt — dabūt paaugstinājumu.

  Tornis, tajā uzkāpt — izdošanās, veiksme;

          sagāzies — plānu sabrukums, ierobežota brīvība;

          to uzcelt lielu un skaistu — laime;

          no tā krist — nelaime.

  Torti ēst — tikt ielūgtam viesībās;

          dabūt kā dāvanu — peļņa; jauniešiem — iemīlēšanās.

  Traipi, uz apģērba — rūpes, nepatikšanas;

          sejas — negods;

          saules vai mēness — briesmas.

  Trakam būt: uzraugiem, politiķiem, demagogiem, audzinātajiem — laime; nabagiem — bagātība; slimniekiem - izveseļošanās.

  Traks suns — skat. Suns.

  Traktierī būt — nepatikšanas.

  Tramvajā braukt — tuvoties mērķim.

  Transā būt — nepatikšanas un neveiksmes.

  Tranus redzēt — tikties ar dīkdieņiem.

  Traukus redzēt — mājas ķildas;

          metāla — labi apstākļi, arī bagātas precības;

          kristāla — bagātība;

          koka — nabadzība;

          sasist — zaudēt draugu vai paziņu.

  Treliņus redzēt — apspiesta dzīve; loga priekšā — cietums.

  Treses redzēt, sev — tikt godā;

          citiem — tikties ar slaveniem vīriem.

  Triekt kādu — nemiers.

  Troksni dzirdēt — nemierīga dzīve.

  Trompetes, dzirdēt — trauksmainas ziņas;

  pūst — bēdas un nemiers; dažiem — tiesāšanās.

  Trūdēt pašam — nāve, grūta slimība.

  Trūdus redzēt — sēras.

  Trūkumā būt — bēdas.

  Trūkumcietējam palīdzēt — izdarīt labu darbu.

  Trums — skat. Augonis.

  Truši, balti — prieki;

           melni — bēdas;

           tos nosist — zaudējumi;

           ēst — labklājība.

  Tuksnesi redzēt — dzīve bez panākumiem; tajā būt — posts un bēdas.

  Tūkumu redzēt, rokās — bēdas;

           kājās — slimība.

  Tulks, par to būt — izšķirt kādu ķildu.

  Tulpes, redzēt — tikties ar aukstam sievietēm;

           aplaistīt — veltīt mīlestību tukšam cilvēkam;

           plūkt — apprecēt augstprātīgu sievieti (vīrieti).

  Tulznas, rokās — grūts darbs;

           kājās — kavēkļi ceļojumā.

  Tumsā ieiet — nelaime, bēdas;

           no tās iznākt — atbrīvoties no bēdām un nelaimes.

  Tupeles — laba apprecēšanās;

           pirkt — laulātais draugs valdīs pār tevi;

           šūt — apmierinātība;

           saplēst — nesaskaņas laulībā.

  Turīgam būt — laba zīme.

  Turku pupas redzēt — nepatikšanas;

           piparus redzēt — rūpēties par veselību.

  Turku redzēt — iepīties nepatīkamā mīlas afērā.

  Tvaika mašīna — izredzes uz bagātību.

  Tvaikoni redzēt vai ar to braukt — nedrošs darījums,

  Tvaiks — rūpes un raizes.