• Sākums
 • Ubaga tarbu nest — bēdas, nabadzība,

  Ubagu redzēt vai ar viņu runāt — raizes.

  Uguns, to aizdedzināt — iegūt mīlestību;

  izdzēst — zaudēt mīlestību, plānu sabrukums;

  gaiši degoša — prieks, mīla, labklājība;

  ar dūmiem — nelaimīgs pārpratums;

  ar to apdedzināties: jauniešiem — ļaunas kaislības; pā­rējiem — nepatikšanas;

  no debesīm krītoša — briesmas;

  krāsnī vai plītī — labklājība, bērnu svētība.

  Ugunsdzēsības rīki — laba nākotne.

  Ugunsgrēks — mīlestības vai draudzības izraisīta nelaime.

  Ugunszīmes debesīs, lielas — bada laiki, ienaidnieku uzbru­kums;

       mazas — nepatikšanas ar priekšniecību, neraža.

  Uniformu valkāt — gods un slava;

       redzēt — kļūt iedomīgam.

  Universitātē būt — rūpes.

  Upe, skaidra un tīra — prieks un laime;

  tajā iekrist un tikt aizrautam vai noslīkt — nelaime, arī

  slimība;

  no tās izkļūt — izglābties no nelaimes;

        duļķaina — priekšniecības nelabvēlība, kavēkļi un šķēr­šļi;

  tajā stāvēt, tikt viļņu apskalotam un netikt laukā — bē­das;

  strauja un krāčaina — ciest zaudējumu pārsteigšanās dēļ;

  pāri plūstoša — briesmas.

  Upīte, skaidra, ietekoša mājā — bagāts vīrs vai sieva, peļņa;

        dūņaina — ienaidnieka uzbrukums, zaudējumi.

  Upurējam citus redzēt: slimniekiem — veselības pasliktināša­nās; pārējiem — sīkas iekšējās nesaskaņas.

  Upurēt — labklājība.

  Upurētam tikt — nelaime.

  Urbt kaut ko — darbabiedra nāve.

  Utis redzēt, maz, uz miesas vai drēbēm un nokaut — atbrīvo­ties no bēdām un raizēm;

          ļoti daudz — nelaime, ilga slimība, nabadzība;

         tās nokratīt — atbrīvoties no nelaimes vai slimības;

         neparasta lieluma — bagātība, nauda.

  Uzacis, kuplas un glīti veidotas — priecīga dzīve, labklājība, sevišķi sievietēm.

  Uzraudzītam tikt — nepatikšanas.

  Uzraugam būt — tikt labā amatā.

  Uzvalks, jauns un tīrs — laba zīme;

        netīrs — slikta zīme.