Ūdeni dzert, aukstu — laime, veselība;

       siltu — slimība, labklājība;

       tajā mazgāties — labklājība;

       siltā mazgāties: slimniekiem — veselība; veseliem bezdarbs.

Ūdenī peldēt — slimība, dažiem — iedzeršana;

       spoguļoties — slimība, arī nāve;

       izbrist tam cauri — tikt vaļā no likstām;

       tajā noslīkt — nelaime, briesmas;

       redzēt to vārāmies — rīkoties pārsteidzīgi;

       dzirdēt krācam — tuvas briesmas.

Ūdens, neskaidrs — kavēkļi, nepatikšanas.

Ūdensčūskas: slimiem — izveseļošanās; veseliem — bez­darbs.

Ūdensdzirnavas redzēt — bagātība.

Ūdenskritums, to redzēt vai dzirdēt — dusmīga, pārsteidzīga priekšniecība, partejiski tiesneši.

Ūdens ķirzakas — satikšanās ar mazisku, sīkumainu cilvēku.

Ūdenslīdēju redzēt — tikties ar bezbailīgiem cilvēkiem.

Ūdensplūdi — posts un raizes.

Ūdensputnus redzēt — nonākt briesmās.

Ūdensvads, tīrs un kārtīgs — ērta dzīve;

        netīrs, aizsērējis nekārtīga dzīve.

Ūdenszāles — nepatikšanas.

Ūdri redzēt — tikties ar paslepenu cilvēku.

Ūpi redzēt — klusums tirdzniecībā, neauglība;

     tā ligzdu mežā — posts.

Ūsas, kuplas — gods;

  izplūkātas — izsmiekls, negods; sievietei — slikta zīme.

Ūtrupē būt — nepatikšanas.

Ūtrupētam tikt — zaudēt tiesas procesu vai vietu.