Fiktīvā planēta Lilita
Atrod pēc tabulas:


 Lilita- Ūdensvīrā   Anarhists

 

Iepriekšējā dzīvē viņš cīnījies pret jebkuru sistēmu, varu un tradīciju. Jēdziens "valsts", "likums", "kārtība" izsaucis nepatiku. Šis cilvēks no visas sirds centies graut, radīt haosu un dumpi. Viņam tas arī izdevies... Arī tagad 1. līmeņa cilvēks ir nihilists, cīnās pret visiem un visu. Nekas neapmierina, viņš visu noliedz. Radot kolektīvā šķelšanos un nekārtības, šāds cilvēks jūtas apmierināts, pat ja pats no tā negūst nekādu labumu.

Viņa sauklis: "Anarhija - kārtības māte!" Šo anarhistu neinteresē apkārtējo viedoklis.

2. līmeņa cilvēks saņem atmaksu par iepriekšējās dzīvēs paveikto. Sabiedrība viņu nepieņem, draugi un domubiedri nodod un pamet. Ikdienā valda haoss, nav nekā  noteikta un uzticama. Dzīve šo cilvēku mētā no vienas puses uz otru. Tā turpināsies, līdz viņš iemācīsies cienīt sabiedrību un valsts institūcijas, reliģiju, kolektīvu un tā vēlmes.


 

Lilita- Vērsī    Skopulis


 

Iepriekšējā iemiesošanās reizē šis cilvēks bijis skops un nesātīgs. Šajā dzīvē, atrodoties 1. līmenī viņš tāpat turpina. Īpašuma sajūta viņam skar ne vien materiālās sfēras, bet tā izteikta arī attiecībās ar citiem. Cilvēks ar Lilitu Vērsī ir greizsirdīgs. Viņš nemitīgi krāj un taupa, tomēr ietaupījumi nesniedz baudījumu un prieku, vēl vairāk - var pienākt  brīdis, kad iekrāto nāksies iztērēt. 2. līmeņa cilvēks nemitīgi jūt finanšu grūtības.

Jebkādi centieni iekrāt kaut nelielu summu cieš neveiksmi. Lai savilktu galus, viņam jāstrādā no saules lēkta līdz saules rietam, tomēr arī tam nav nekādas jēgas. Jo vairāk par to žēlosies, jo asāk izjutīs naudas trūkumu. No šīs sajūtas iespējams atbrīvoties,  saprotot, ka bez naudas, ēdiena, baudas u.c. pasaulē ir vēl citi labumi.

 


Lilita- Skorpionā   Melnais burvis

 

Iepriekšējās dzīvēs ar panākumiem niekojās ar melno maģiju. Ļaunos nolūkos izmantodams savas ekstrasensa spējas, daudzus pazudināja. 1. līmeņa cilvēki sastopami sektās. Daudzi turpina nodarboties ar melno maģiju, viņu vidū ir mafijas pārstāvji. 2.līmenis cilvēku dara pievilcīgu zagļiem, izspiedējiem, šantāžistiem. Interesē, tomēr arī biedē ekstremālas situācijas.

 


 Lilita-Strēlniekā  Viltus guru

 

Šajā grupā ietilpst tie, kuri iepriekšējās dzīvēs izmantojuši vārda spēku un pārliecināšanas spējas savas varaskāres apmierināšanai. Varas, slavas un goda dēļ spēja veikt jebkuru noziegumu. Sastopami arī tādi, kuri nodevuši savus Skolotājus. 1. līmenis apvieno tos,kuri nedara godu saviem skolotājiem un

audzinātājiem: ideologus karjeristus, avantūristus, viltus praviešus. Lai pievērstu sev uzmanību, šāds raksturs nomelno autoritātes, nešķirodams aizgūst svešo un ar nicinājumu izturas pret savas tautas kultūru un tradīcijām. 2. līmeņa cilvēka dzīvē daudz vilšanos – gan reliģijā, gan zinātnē,gan savstarpējās attiecībās un cerībās. Viņš var būt labprātīgs trimdinieks, tomēr īstu laimi ārpus dzimtenes negūst. Nav ieteicams pakļauties kārdinājumam un svešzemnieku mānīgajiem vilinājumiem – veiksme nesmaidīs tik ilgi, kamēr

neiemācīsities būt pazemīgs.

 


Lilita-Svaros     Uzpērkams tiesnesis

 

Iepriekšējās dzīvēs - intrigants, nodevējs, savedējs. Viņš pirka un pārdeva, pārkāpa likumus un neturēja dotos solījumus. 1. līmenī līdzīgas darbības turpinās arī šajā dzīvē. Šodien viņš ir jūsu pusē, bet jau rīt glaimo jūsu ne draugam. Nepilda pienākumus, labprāt pārdod savu skaistumu un jaunību, veikli prot izprovocēt ķīviņus un sanaidot draugus. 2. līmeņa cilvēks jo stipri izjūt citu negodīgumu. Partneri viņu izmanto savtīgās interesēs. Iespējama šķiršanās ar netaisnīgu mantas dalīšanu. Šis cilvēks var būt bez vainas vainīgs, iespējams, viņam nāksies izciest sodu kāda cita vietā. Nav ieteicams ierosināt tiesu lietas - tiesas lēmums nebūs pozitīvs. Lai atbrīvotos no negatīvām pagātnes sekām,jābūt godīgam pret citiem. Arī gadījumā, ja citi nav godīgi pret viņu.

 


Lilita- Dvīņos     Krāpnieks

 

Iepriekšējās dzīvēs šis cilvēks melojis, krāpies, mānījies, nodevis citus, izpaudis svešus noslēpumus, liekuļojis un tenkojis. 1. līmeņa cilvēks šajā dzīvē to turpina. Vieglu sirdi piesavinās visu, kas nav piesiets, lasa svešas vēstules, noklausās aiz durvīm... 2. līmenī viņš pats kļūst par krāpnieku upuri, šo cilvēku apzog, aprunā. Viņa sūtījumi nesasniedz adresātu, neveicas braucienos un darījumos, kas saistīti ar starpniekiem.Paziņu lokā ir daudz neliešu un nodevēju. Lilita liek saprast, ka, atbildot uz neģēlību ar to pašu un padodoties kārdinājumam aptīt kādu ap pirkstu, šis cilvēks savu stāvokli tikai pasliktina.

 


Lilita- Vēzī      Zvēresta lauzējs

 

Iepriekšējās dzīvēs šim cilvēkam nebija nekā svēta. Gļēvulības vai savtīguma

dēļ viņš rīkojās nodevīgi pret saviem tuvākajiem un savu tautu, neievēroja

tradīcijas, necienīja senčus un vecākus. 1.līmeņa cilvēks ir savas tautas,

valsts nodevējs, viņš ieklausās vien paša instinktos. 2. līmeņa cilvēks izpērk

savus grēkus, negūstot atzinību dzimtenē, tāpēc ir spiests emigrēt. Arī ģimenes

atbalstu nesaņem, vien naidīgu izturēšanos. Viņā var izpirkt senču karmu,

dzimtas lāstu. Jāmācās rūpēties par saviem vecākiem, stiprināt tradīcijas un,

neko pretī neprasot, strādāt ģimenes labā - tikai šādi iespējams izvairīties

no nepatikšanām.

 


Lilita -Jaunavā   Kaitnieks

 

Ar savu attīstīto intelektu šis cilvēks iepriekšējās dzīvēs grēkoja nesodīti.

Bijis birokrāts, izgudrotājs (kāds izgudrojis riteni, cits atombumbu) vai pat

ārsts-indētājs... 1. līmeņa cilvēks kuplina karjeristu un brāķdaru rindas. Tas ir

padotais, kas smīkņā par priekšnieku un priekšnieks, kas, izpildot augstākstāvošu

personu vēlmes, atlaidīs no darba izcilu darbinieku. Mediķis ar šādu Lilitu

piepelnīsies,tirgojot narkotikas vai veicot citas nelikumīgas darbības. 2. līmenis

sastāv no intelektuāliem snobiem - cilvēkiem, kuri augstāk par izglītību vērtē

mantisko stāvokli. Darbs netīk, ikviena nodarbošanās ir īstas mocības. Spējas -

netiek novērtētas. Bieži kļūst par grēkāžiem, bet intelektuālais potenciāls tiek

nozagts vai pirkts par nepiemēroti zemu cenu. Viņš ir tas, kas citu vietā raksta

disertācijas un zinātniskos darbus. Tā tas turpināsies līdz brīdim, kamēr Šis cilvēks

kaut nedaudz neatbrīvosies no negatīvajām rakstura īpašībām un nepieņems

radušos situāciju tādu, kāda tā ir.

 


Lilita-Aunā      Agresors

 

Iepriekšējās dzīvēs šis cilvēks nav bijis laipns, viņš uzbrucis, slepkavojis, izspiedis, izmantojis... Iespējams, bijis algotnis, kas savu zobenu pārdevis tam, kas par to vislabāk maksājis.1 līmeņa cilvēks šajā dzīvē ir agresors un rupeklis. Viņš rīkojas ātri un jebkuram spēj nodarīt  pāri.  Šim  cilvēkam   bieži   ir  iepriekš neparedzamas agresijas un dusmu lēkmes, viņš var kļūt par algotu slepkavu, kura sirdī nav vietas

žēlastībai.  1. līmeņa cilvēks nespēj adekvāti novērtēt ne sevi, ne citus - sevi vērtē pārāk augstu, savukārt citus nenovērtē nemaz. Tiesa, mēdz būt arī otrādi un tad, lai sevi apliecinātu, viņš apspiež vājākos. 2. līmeņa cilvēks saprot, ka vardarbība nav labākais veids,   kā  panākt iecerēto un, apzinoties savus trūkumus

un sliktos ieradumus, morāli  sagatavojas  tos  izpirkt. Var kļūt par uzbrukuma upuri un, ja uz to tiks atbildēts pēc principa aci pret aci, zobu pret zobu, viņa dzīve vērtīsies ellē. Šiem cilvēkiem nav ieteicama militārā karjera un aizraušanās ar kara mākslu.

 


Lilita-Mežāzī       Karjerists

 

Šis cilvēks iepriekšējā dzīvē mērķi sasnie­dzis, nekautrēdamies izmantojot jebkurus līdzekļus. Ja karjerists izvēlējās mērķi, tā sasniegšanai labs bija jebkurš līdzeklis. Tikpat cinisks un nežēlīgs, ja atrodas 1. līmenī. Viņa intereses ir svarīgākas par visu citu, neviens nedrīkst traucēt tās piepildīt.2. līmeņa cilvēks izpērk savus grēkus un pats kļūst par karjeristu upuri. Šis ir tas indivīds, kuram šķiet, ka pasaulē ir tikai nelabvēļi un ikviens vēlas grūst spieķi viņa riteņos. Otrā līmeņa karjerists, pat ja gūs kādu augstāku amatu, tajā ilgi nepaliks.

Kamēr viņš neapzināsies savas kļūdas, trūkumus un nekļūs žēlsirdīgs, uzticams,viņa ceļš nevedīs augšup.Lilita- Lauvā        Tirāns

 

Iepriekšējā dzīvē šis cilvēks, iespējams, bijis izvirtulis un mudinājis uz izvirtībām citus. Varbūt bijis mākslinieks, populārs gaišreģis vai dzejnieks. Apspiedis savus mīļos un bērnus, ļaunprātīgi izmantoja savu varu.

Analoģiski rīkojas 1. līmeņa cilvēks. Viņš moka savus bērnus un mīļos, liekot tiem lēkāt pēc savas stabules. Ja šis cilvēks nodosies mākslai, tad, visticamāk, tā būs pornogrāfija. Viņš būs greizsirdīgs pret citu sasniegumiem mākslā un mīlā, visiem spēkiem centīsies tiem kaitēt. 2. līmeņa cilvēks ir nelaimīgs mīlā, no mīļotajiem prasa to, ko partneri nespēj sniegt. Viņa mākslas izpausmes citiem nebūs saprotamas tieši tik ilgi, kamēr viņš ar šo faktu neiemācīsies samierināties. Iespējams, bērni kļūs par šī cilvēka pārbaudījumu un nepatikšanu avotu, diez vai viņi to mīlēs un cienīs. Iespējams, viņam bērnu nebūs tik ilgi, kamēr neapzināsies savus maldus. Sievietēm ar šādu Lilitu nav ieteicams aborts.

 

 

Lilita- Zivīs       Hipnotizētājs


Iepriekšējās dzīvēs šis cilvēks veikli manipulējis ar citiem. Daudziem piemitušas hipnotizētāja spējas. Vājas gribas cilvēkus viņš pakļāvis un izmantojis savās interesēs. Dažiem piemitis īpašs, maģisks iespaids uz cilvēkiem. Melnais Mēness Zivīs ir ēnu organizāciju, piemēram, mafijas aizstāvis. 1.līmeņa cilvēku šajā dzīvē interesē dažādas apreibināšanās iespējas, arī totalizatori un sektas. Reālā pasaule nav saprotama un viņš no tās visiem spēkiem cenšas izbēgt. Šis cilvēks dzīvo ilūziju pasaulē. 2.līmeņa cilvēkam ir vāja psihe, viņu vajā dažādas mānijas un fobijas. Alkohols iedarbojas līdzīgi indei, bet stipras zāles var radīt psihes traucējumus. Viņa ienaidnieki slēpjas zem draugu maskas, bet, ja šis cilvēks iemīlas, viņš kļūst atkarīgs no iemīļotā. Ir uzņēmīgs pret noskaušanu un nohipnotizēšanu. Kamēr šāds cilvēks neiemācīsies skatīties patiesībai acīs,

viņš būs spēļmantiņa citu rokās.


Kategorija: Astroloģija | Pievienoja: sofi (30.03.2012)
Skatījumu skaits: 6020 | Komentāri: 1 | Atslēgvārdi: Lilita, Fiktīvās planētas | Reitings: 4.0/2
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]