Salamana pamācības ( 1.daļa )
Kas otru aprāj un pārmāca, iemantos pēc tam viņa labvēlību un pateicību, pie tam vairāk nekā tas, kas ar savu mīksto mēli liekuļo viņa priekšā.
Bībele, Salamana pamācības
padoms

Miermīlīga atbilde apklusina dusmas, bet skarbs vārds izraisa lielu niknumu.
Bībele, Salamana pamācības
nosvērtība

Kas pievalda un pasarga savu muti, pasarga savu dzīvību, bet, kas ļauj savai mutei visu vaļu, dabūs bīties.
Bībele, Salamana pamācības
klusēšana

Zagta maize cilvēkam gan labi garšo, bet pēc tam tās ēdējam mute ir pilna zvirgzdu.
Bībele, Salamana pamācības
zagšana

Kur nav krietnas vadības, tur tauta iet bojā, bet, kur daudz sapratīgu padomdevēju, tur viss izdodas labi.
Bībele, Salamana pamācības
valdība

Labāks ir mazumiņš, iegūts ar taisnību, nekā saņemt daudz ienākumu ar netaisnību.
Bībele, Salamana pamācības
taisnība

Sirds pati vien zina savas sāpes, un neviens svešinieks nevar pilnīgi iejusties tās priekos.
Bībele, Salamana pamācības
dvēsele

Dodies pie skudrām, tu sliņķi, novēro viņu rīcību un mācies! Lai gan viņām nav nedz valdnieka, nedz priekšnieku, nedz citu kungu, viņas tomēr sagādā sev maizi vasarā un iekrāj sev barību ražas ievākšanas laikā. Cik ilgi tu gulēsi, laiskais? Kad tu rausīsies augšā no sava miega? Paguli, paguli vēl drusciņ, pasnaud kādu nieku, saņem kopā drusku ciešāki savas rokas, lai tu labāk dusētu! Tad tevi pamazām, it kā tev kājām pa pēdām iedama, pārsteigs nabadzība, un tevi nomāks trūkums kā bruņots ceļa laupītājs.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Gausas rokas dara nabagu, bet čaklas rokas dara bagātu.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Čakla roka valdīs, bet rokai, kas gausa un nolaidīga, būs jāveic piespiedu darbi.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Sliņķis neceps savu medījumu, bet čakls cilvēks kļūst bagāts.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Sliņķis nereti pēc daudz kā kāro un tomēr neko nedabū, bet čaklie dabū papilnam.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Kas laisks savā darbā, ir brālis tam, kas pats izšķiež savu mantu.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Slinkums ieaijā miegā, un kūtra dvēsele cietīs badu.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Sliņķis paslēpj savu roku podā un nepieceļ to no jauna pie mutes.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Rudens aukstuma dēļ slinkais negrib art, tāpēc pļaujamā laikā viņam būs diedelēt un nenieka nedabūt.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Nemīli miegu, lai tu nekļūtu nabags; lai tavas acis pastāvīgi būtu modras, tad tev maizes pietiks.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Sliņķis mirst, netikdams tālāk par savām iegribām, jo viņa rokas negrib neko strādāt.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Sliņķis saka: "Ārā ir lauva, es varētu tikt uz ielas saplosīts!”
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Neesi starp dzērājiem, nedz arī starp tiem, kas rīdami paši rij savu miesu! Jo dzērāji un uzdzīvotāji kļūst nabagi, un snaužam būs noplīsušas skrandas nēsāt.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Sliņķis grozās pa gultu kā durvis kabēs.
Bībele, Salamana pamācības
slinkums

Laba slava der vairāk nekā liela bagātība, un labvēlīga nostāja no ļaužu puses ir labāka par sudrabu un zeltu.
Bībele, Salamana pamācības
slava

Cilvēks, kas ar skaudīgu aci dzenas pēc bagātības, tas nezina, ka viņš sastapsies ar trūkumu.
Bībele, Salamana pamācības
skaudība

Rūpes sirdī cilvēku sāpina, bet laipns vārds to iepriecina.
Bībele, Salamana pamācības
rūpes

(..) ko neprātīgie iekāro, tas viņus nogalina, un ģeķus pazudina viņu pašu pārgalvība.
Bībele, Salamana pamācības
pārgalvība

Kur padoma nav, tur nodomus neizved galā, bet, kur ir daudz padomdevēju, tur tie piepildās.
Bībele, Salamana pamācības
padoms

Kas ir pacietīgs, tas ir arī gudrs, bet, kas ir nepacietīgs, parāda savu negudrību.
Bībele, Salamana pamācības
pacietība

Dusmīgais cilvēks parasti uzsāk rāšanos, pacietīgais turpretī izlīdzina nesaskaņas.
Bībele, Salamana pamācības
pacietība

Nodomi īstenojas, ja tos virza ar gudru ziņu; arī karš jāizkaro ar dziļu prātu un gudru padomu.
Bībele, Salamana pamācības
nodomi

Nikns un nesavaldīgs cilvēks ar savu rīcību rokas pēc nelaimes, un no katras viņa runas verd pretī liesmaina svelme.
Bībele, Salamana pamācības
dusmas

Sauss kumoss pieticīgā mierā ir labāks nekā pilns nams ar gaļu, bet kopā ar rāšanos un nesaskaņām.
Bībele, Salamana pamācības
neuzticība

Ja tu esi prātīgs, tad tu esi paša labā prātīgs, ja tu esi izsmējējs, tad tu to viens pats arī cietīsi. Bet neprātība ir muļķīga, trakulīga sieva, kas ārkārtīgi naska uz tērzēšanu un tomēr neko nezina.
Bībele, Salamana pamācības
muļķība

Kas paradis neapdomīgi runāt, nereti iedur kā ar zobenu, bet zinīga cilvēka valoda ir kā dziedinātājas zāles.
Bībele, Salamana pamācības
apdomāšanās

Ko palīdz nauda nejēgas rokā, lai pirktu augstāko gudrību, ja viņš tomēr ir un paliek nepraša.
Bībele, Salamana pamācības
nauda

Nabags runā lūgdamies, bet bagātais atbild bargi.
Bībele, Salamana pamācības
nabadzība

Naids rada savstarpējas nesaskaņas, bet mīlestība nosedz un izlīdzina visus pārkāpumus.
Bībele, Salamana pamācības
naids

Kā suns atkal apēd izvemto, tā rīkojas arī nejēga, bez mitas atkārtodams to pašu muļķību.
Bībele, Salamana pamācības
muļķība

Ir labāk kāpostu virums ar mīlestību nekā barots vērsis ar naidu.
Bībele, Salamana pamācības
attiecības

Lepno starpā arvien ir nesaskaņas, bet gudrība mīt tajos, kuri ļaujas sev dot kādu padomu.
Bībele, Salamana pamācības
lepnība

Kas uzsāk asu vārdu maiņu, ir līdzīgs tam, kas sagrauj ūdenim tā aizsprostu. Atturies no asas vārdu maiņas, iekāms tu neesi vēl tajā iejaukts!
Bībele, Salamana pamācības
apdomāšanās

Paēdušais nereti samin dubļos pat labāko medu, bet izbadējušai dvēselei viss rūgtais ir salds.
Bībele, Salamana pamācības
izsalkums

Kas ir gudrs un zinīgs, tas klausās un labojas, un, kas ir prātīgs, tas ļaujas sev ko sacīt…
Bībele, Salamana pamācības
gudrība

Ģeķi nonievā gudrību un pamācību.
Bībele, Salamana pamācības
gudrība

Labi tam cilvēkam, kas atrod gudrību, un cilvēkam, kas dabū sev skaidru prātu! Jo ir labāk iegūt gudrību nekā sudrabu, un tās augļi ir vērtīgāki par zeltu. Tā ir cildenāka par pērlēm, un viss, ko tu varētu vēlēties, nav salīdzināms ar to. Ilgs mūžs ir pie tās labās rokas; pie kreisās rokas tai ir bagātība un gods. Tās ceļi ir patīkami ceļi, un visas tās tekas pauž mieru. Tā ir dzīvības koks visiem, kas pie tās tveras, un svētlaimīgi ir tie, kas to sevī glabā.
Bībele, Salamana pamācības
gudrība

Nepamet gudrību, tad tā tevi pasargās; mīli to, tad tā tevi paglābs. Jo īstās gudrības sākums ir, ja to labprāt klausās un ja tā cilvēkiem ir mīļāka par visiem labumiem kopā! Centies to augsti cienīt, tad tevi paaugstinās un iecels godā, ja vien tu to mīlestībā spiedīsi sev pie sirds. Tā daiļi greznos tavu galvu un izdaiļos tevi ar diženu vainagu.
Bībele, Salamana pamācības
gudrība
Kategorija: Padomi | Pievienoja: laimiga (23.05.2012) | Autors: Google,Citātu kartotēka
Skatījumu skaits: 1830 | Komentāri: 1 | Atslēgvārdi: Salamana pamācības | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 1
0
1  
20.05.2010
1. Iveta Rapsa (melnadama)
Taisnība-paldies!

Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]