Bioenerģijas apgūšana ar praktiskiem vingrinājumiem
 

4.VINGRINĀJUMS

 

MĀCĀMIES IZVILKT NO ĶERMEŅA ENERĢĒTISKĀ LAUKA FRAGMENTUS

 

 

Apguvuši šo vingrinājumu, jūs iemācīsities tikt vaļā no visa negatīvā, ko esat uzkrājuši sevī, savā informatīvi enerģētiskajā telpā. Jebkuras sāpes, ļaunumu, dusmas, smaguma sajūtu var gluži vienkārši izvilkt no sava organisma. Tieši ar to arī nodarbojas lielākā daļa ekstrasensu un dziednieku. Tātad sākam pamazām izvilkt no sevis visu draņķību, ko esam paguvuši uzkrāt.

 

 

1. Izpildīsim visas darbības, lai izraisītu rokas un maizes gabaliņa mijiedarbību (iepriekšējā vingrinājuma 1. - 8. punkts).

 

2. Pamēģināsim pārnest delnas un maizes gabaliņa mijiedarbību no maizes nospieduma vietas uz citu plaukstas vietu, šajā nolūkā pavirzot maizes gabaliņu uz pirkstu apvidu. Pavirzīšana izdarāma lēnām, maizes

gabaliņu nepārtraukti kustinot. Var rasties divi varianti.

 

3. Pirmais variants: mijiedarbība pārvietojas reizē ar maizes gabaliņa kustību. Turklāt tā maina savu raksturu, parasti ne pārāk stipri, taču pamanāmi. Ja ar šo pārmaiņu procesu esat psiholoģiski saskaņoti, to

var novirzīt līdz pirkstu galiem un, virzot tālāk, it kā iznest ārpus rokas robežām. To darot, rodas sajūta, it kā no pirkstiem tiktu vilkta ārā kāda substance. Pievērsiet uzmanību: izvilkšanas sajūta - tas ir jauns mijiedarbības variants. Zonā, kur notika sākotnējais kontakts ar maizes gabaliņa sajūtu, atmiņas par maizi samazinās vai pat pilnīgi izzūd.

 

4. Otrais variants: sajūtu pārvietošanās nenotiek, tās iestrēgst sākumzonā, un, kad maizes gabaliņš no tās tiek izvadīts, mijiedarbības sajūta zūd. Tad pamēģināsim pavirzīt maizes gabaliņu citā virzienā - uz plaukstas malu vai tas pamatu. Ir jāatrod tāds virziens, kas ļauj mijiedarbības sajūtu pārvietot. Pēc tam, kad sajūta ir izkustējusies un sākusi pārveidoties, tā jāvirza pa roku un jāatrod tāda vieta, kur, noņemot maizi no rokas, var iegūt sajūtu, ka no rokas kaut kas tiek izvilkts.

 

            4. vingrinājuma komentārs

 

Izpildot šo vingrinājumu, jūs mēģinājāt izvilkt no ķermeņa enerģētiskā lauka fragmentu. Tieši tāpat var savienot maizes gabaliņu vai citu produktu ar slimo vietu un izvilkt no ķermeņa sāpju sajūtas. Visinteresantākais ir tas, ka šādā veidā notiek reāla izārstēšanās.

 

 

 

Nākamais vingrinājums ir loti būtisks, jo ļauj noskaņot apziņu uz informatīvi enerģētisko lauku tiešu uztveri (šie lauki atrodas ap cilvēka ķermeni un citiem priekšmetiem).

 

 

5.VINGRINĀJUMS

 

ENERĢĒTISKAIS FANTOMS

 

Bet tagad jūs varēsit ar savām rokām pieskarties tam, ko tautā sauc par rēgu, spoku un tamlīdzīgi. Jūsu rēgs nebūt nebūs briesmīgs, drīzāk gan patīkams. Tas taču ir saistīts ar maizi - ar to, kas nodrošina mums dzīvību un uzturu. Pamēģiniet!

 

1. Noliksim maizes gabaliņu uz labās vai kreisās rokas plaukstas.

 

2. Izdarīsim visas 3. vingrinājumā paredzētās darbības (no 1. punkta līdz 8. punktam).

 

3. Kad maizes gabaliņa radītā sajūta fiksējusies apziņā, nolieciet maizi sāņus. Turot nekustīgi roku, uz kuras atradās maize, otras rokas pirkstu galus uzlieciet uz maizes gabaliņa, tos viegli iespiežot maizes mīkstumā. Iegaumējiet sajūtu, kāda rodas, pirkstu galus iespiežot mīkstajā vidē.

 

4. Pirkstus, ar kuriem tikko kā skārāt maizi, pielieciet pie otras rokas plaukstas, uz kuras palicis maizes gabaliņa nospiedums. Pirkstu galiem jāatrodas 1-2 cm attālumā no tās. Atsauciet atmiņā sajūtu, kas pirkstu

galos radās, kad tie skāra maizes virsmu. Radīsies sajūta, ka pirkstu gali iegrimst kādā vidē, kas atšķiras no apkārtējās atmosfēras. Šī vide ir blīvāka nekā gaiss, tai ir cita temperatūra un cita valkanība.

 

5. Izpētīsim pārveidoto vidi, kas atrodas līdzās plaukstai. Sājā nolūkā pirkstu galus tuvināsim plaukstai un attālināsim no tās. Varēsim konstatēt, ka 5 - 10 centimetru attālumā no plaukstas pārveidotā vide beidzas un var pat uztaustīt diezgan manāmu robežu, kas to atdala no apkārtējā gaisa. Pārveidotās vides lielums dažādiem cilvēkiem ir dažāds - tas ir atkarīgs no viņu enerģētiskajām rezervēm. Ja esat konstatējuši citu atmosfēru, tas nozīmē, ka esat pirmo reizi sajutuši enerģētisko fantomu jeb enerģētisko ķermeni, jeb maizes gabaliņa informatīvi enerģētisko kopiju. Šim enerģētiskajam objektam ir daudz nosaukumu, taču būtība viena. Uz jūsu plaukstas ir radusies maizes gabaliņa informatīvā kopija. Pēc šādas pašas shēmas veidojas rēgi un citas enerģētiskās būtības, tikai kopija glabājas nevis dzīvajā plaukstā, bet gan ēkas sienās vai citos priekšmetos.

 

6. Viegli pakustināsim pirkstu galus - un varēsim konstatēt, ka šīs kustības kaut kādā veidā atspoguļojas plaukstā, rodas sajūta, ka pirkstu gali it kā kaut ko kustina fantomā, bet šīs kustības tiek pārraidītas uz plaukstu. Reizēm rodas sajūta, ka pirkstu gali ir enerģētiski pagarināti, tie sniedzas līdz plaukstai un kustas pa tās virsmu vai pat plaukstas iekšienē. Šī pagarinājuma sajūta rodas tādēļ, ka šajā gadījumā pirkstu gali ir it kā piesavinājušies jeb uzņēmuši maizes gabaliņa enerģētiku - un rezultātā enerģētiski pagarinājušies.

 

Ko mums dod šis vingrinājums

 

Ja jums viss izdevās, tad, nedaudz patrenējušies, jūs jau spēsit atšķirt cilvēku un dažādu priekšmetu informatīvi enerģētiskos laukus. Šajā vingrinājumā diezgan skaidri redzams, pēc kādas loģikas tiek uztvertas tādas parādības kā objektu, enerģētisko fantomu jeb enerģētisko ķermeņu aura. Tālāk uz līdzīgu vingrinājumu pamata mēs mācīsimies diagnosticēt un ārstēt slimības, kā arī izmantot auras radītās sajūtas, lai noteiktu, cik patiess ir cilvēks, kādas ir viņa emocijas, kā arī diagnosticēt dažādu tehnisku iekārtu u.tml. bojājumus.

 

Ko darīt, ja neizdodas

 

Dažreiz vingrinājumu izpildes gaitā neveiksme mūs piemeklē tāpēc, ka neizdodas iekļaut rokas telpisko sajūtu un attiecību sistēmā. Tas var būt saistīts ar apstākli, ka apziņas informatīvi enerģētiskā mijiedarbība ar apkārtējo pasauli tiek iekšēji bloķēta. Lai šīs bloķēšanas ietekmi mazinātu, vingrinājumi jāizdara vienatnē. Turklāt ļoti noderīgi ir izveidot tādu režīmu, lai jūs vadītu teksts. Šim nolūkam pēc katra soļa pievērsiet skatienu tekstam, izlasiet nākamo punktu un izpildiet to. Var arī vispirms izpildīt ar iekšējo enerģētiku saistītos vingrinājumus, kas doti turpmāk.

 

6.VINGRINĀJUMS

 

 

INFORMATĪVI ENERĢĒTISKO LAUKU SAJUŠANA

               

Šis vingrinājums domāts tiem, kuriem iepriekšējie vingrinājumi nepadevās. Tas palīdzēs noņemt apziņā pastāvošos bloķējamus, kas traucē sajust informatīvi enerģētisko telpu. Pamēģiniet izolēties no apkārtējās pasaules un koncentrējieties uz savām rokām. To izdarīt jums atkal palīdzēs maizes gabaliņš. Katrā ziņā ir jārodas distancētā kontakta sajūtai starp plaukstām, un šī sajūta tad arī ir informatīvi enerģētiskā mijiedarbība. Iegaumējiet šo sajūtu, - tā jums vēlāk būs nepieciešama.

 

 1.Paņemiet rokās maizes gabaliņu. Rokas atrodas krūšu augstumā, plaukstas noliktas vertikāli, pirksti iztaisnoti un vērsti uz priekšu un uz augšu - gluži kā austrumnieku sasveicināšanās manierē. Maizes gabaliņš atrodas starp plaukstām. Plaukstas un maize kopā veido it kā kārtaino pīrāgu. Maize jātur maigi, to nesaspiežot, it kā starp plaukstām atrastos dzīva būtne. Tikko kā nogrieztu maizes gabaliņu patiesi var viegli tā uztvert.

 

2. Sajutīsim savas plaukstas un maizi starp tām. Izjutīsim maizes gabaliņa iedarbību un fiksēsim jauno sajūtu zonu abās plaukstās.

 

3. Viegli un sinhroni pakustināsim abas rokas, nemainot to savstarpējo stāvokli, iztēlosimies, ka abas plaukstas ir trauka malas, bet traukā atrodas kaut kas nezināms.

 

4. Pašķirsim plaukstas sānis 7-10 cm attālumā. Lai maizes gabaliņš nokrīt, par to nedomāsim. Kad rokas pašķirtas, tās jāfiksē šajā stāvoklī un jāatjauno sajūta, ka plaukstas ir nekustīgas trauka malas, vai arī jāiztēlojas, ka turat stikla burku.

 

5. Koncentrējam uzmanību uz to, kas notiek starp plaukstām. Tur vēl daļēji palikusi sajūta, ko radīja maize, kas it kā savieno rokas. Tas izskaidrojams ar to, ka abās rokās ir vienāda sajūta. Dažiem cilvēkiem sajūtas var būt atšķirīgas, jo enerģētika abās rokās nav vienāda. Taču tas nav nekas briesmīgs, tas jāpieņem kā fakts un jārīkojas tālāk.

 

6. Sāksim viegli kustināt rokas, tās tuvinot vienu otrai vai attālinot vienu no otras (amplitūda- daži milimetri). Parasti šādos gadījumos rodas sajūta, ka starp plaukstām notiek magnētiskā mijiedarbība. Reizēm šī mijiedarbība sajūtama kā siltuma vai vēsuma viļņi, ka kņudēšana vai durstīšana. Ja iesākumā sajūtas plaukstās ir atšķirīgas, tad parasti viena plauksta kļūst jutīga uz iedarbību, bet otra ir tā, kas darbojas enerģētiski vai arī šo iedarbību pārraida. Šādā gadījumā jutīgāko plaukstu labāk atstāt nekustīgu, bet kustināt otru, iedarbojoties uz jutīgāko plaukstu. Var rīkoties arī otrādi - kustināt jutīgāko plaukstu, it kā iztaustot telpā esošu dažādu enerģētisko ķermeņu enerģētiskās robežas.

 

7. Sāksim plaukstas kustināt paralēli vienu otrai. To darot, var sajust, ka telpā it kā ir magnētiskas virsmas, pa kurām slīd plaukstas. Kustība pa šīm virsmām noteiktos virzienos notiek viegli, bet, sākot plaukstas kustināt citos virzienos vai arī plaukstai atstājot virsmu, rodas vieglas pretestības sajūta.

 

8. Pašķirsim rokas vēl platāk, vēlreiz fiksēsim to vienotību, iedomājoties, ka tās tur iztēloto priekšmetu, vai arī izdarot vieglas sinhronas kustības. Atkal sāksim kustināt rokas, iztaustot enerģētisko telpu, kā to darījām, izpildot 6. un 7. punktu. Varēsim konstatēt, ka vienā attālumā rodas spēcīgāks efekts, bet citā - vājāk izteikts. Turklāt dažādos attālumos mijiedarbības izraisītās sajūtas ir atšķirīgas. Tā, piemēram, vienā attālumā sajutīsim siltuma viļņus, otrā - aukstuma viļņus, trešajā - magnētiskos spēkus utt.

 

9. Saliksim vienas rokas pirkstus kopā, it kā mēs ar pirkstu galiem saspiestu gaisa bumbuli vai lodīti. Pirkstos patiesi rodas sajūta, it kā tie pieskartos mīkstai vielai. Tā kā plaukstu stāvokli neesam mainījuši, šīs rokas pirkstu gali atrodas iepretī otras plaukstas centram. Mazliet pakustināsim pirkstus. To darot, plaukstās radīsies Distancētā kontakta sajūta.

Ar šā vingrinājuma palīdzību jūs sākat sajust informatīvi enerģētisko lauku klātbūtni telpā.


7.VINGRINĀJUMS

 

 

     ENERĢĒTISKĀ FANTOMA PĀRVEIDOŠANA

 

 

 

Pāriesim uz aktīvām darbībām, kuras var reāli mainīt jūsu stāvokli. Ar šā vingrinājuma palīdzību jūs iemācīsities pārveidot enerģētisko fantomu, bet ar tā starpniecību - arī objektu, ar kura fantomu strādājat. Brīnumainu izdziedināšanos es jums neapsolu, taču iedošu instrumentu, ar kuru strādā gandrīz visi dziednieki un ekstrasensi. Iemācījušies lietot šo instrumentu, jūs varēsit izārstēt sevi un pārveidot savstarpējās attiecības ar citiem cilvēkiem.

 

1. Uzspiediet ar maizes gabaliņu uz plaukstas un nolieciet maizīti sānis.

 

2. Ar otras rokas pirkstu galiem pieskarieties maizes gabaliņa virsmai, iegaumējiet radušos sajūtu un pielieciet tos pie plaukstas, uz kuras atstāts maizes gabaliņa nospiedums. Ievadiet pirkstu galus maizes gabaliņa enerģētiskajā fantomā un sāciet šo transformēto atmosfēru it kā mīcīt ar pirkstiem, izdarot apļveida kustības dažādos virzienos. Pirkstus izplešot vai savelkot kopā, pamēģiniet ar to galiņiem fantomu saspiest vai izstiept.

 

3. Jāizvēlas tādas kustības, kas ir patīkamas. Jūs pamanīsit, ka enerģētiskais fantoms sāk mainīties: tas var palielināties, samazināties, kļūt irdenāks vai staipīgāks; mainās fantoma forma; ja iedomāsities fantoma redzes

tēlu, tad pamanīsit, ka mainās tā krāsa, fantoms kļūst gaišāks vai tumšāks u.tml.

 

4. No enerģētiskās mīklas, kas radusies jūsu rokā, pamēģiniet izaudzēt bulciņu, ziedu vai citu figūru, veidojot to ar pirkstu galiem.

 

5. Pamēģiniet fantoma tēlu pārveidot ar savas iztēles iekšējiem spēkiem, bet pēc tam aptaustiet to ar pirkstu galiem, lai salīdzinātu, vai rezultāti sakrīt. Sakrīt? Tad jums ir enerģētiskā iztēle, ko var reāli izmantot dziedināšanai un citiem mērķiem. Ja sakritības nav, jums jāturpina dažādi treniņvingrinājumi.

      Šis vingrinājums domāts, lai iegūtu praksi informatīvi enerģētisko lauku transformēšanā. Šāda veida prasmes ir pamats jebkuras enerģētiskas darbības veikšanai, bet pirmām kārtām tās vajadzīgas dziedniecībā.

 

       Ja, izpildot 1. - 7, vingrinājumu, jums radās kaut vāji izteiktas, taču noteiktas sajūtas, jūs esat gatavi dziedniecisku seansu veikšanai un enerģētiskajai pašizdziedināšanai.

 

 ***

 Šim materiālam ir arī turpinājums. Publicēts tiks tikai tad, ja par to izteiksiet interesi.

 

Kategorija: Dziedniecība | Pievienoja: sofi (29.03.2012) | Autors: ***
Skatījumu skaits: 2700 | Komentāri: 4 | Atslēgvārdi: Bioenerģijas apgūšana, praktiski vingrinājumi | Reitings: 3.7/3
Komentāru kopskaits: 4
0
1  
Ļoti interesanti,vēlētos izlasīt turpinājumu!

0
2  
Kas būtu jādara,lai sekotu rakstam turpinājums?[b]

0
3  

0
4  
Raksta avots ir no A. Rozova grāmatām. Kādreiz varēja nopirkt grāmatnīcās. Iespējams
materiālu atradīsiet kaut kur bibliotēkās.

Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]