Taro burvība

Piedodiet un aizmirstiet
Jums tāpat jāsaprot, ka atriebība ļauna darītājiem tikai rada jaunas problēmas un grūtības. Jums jāapzinās, ka negatīvām jūtām un darbībām seko tikai kaitējums un ciešanas, gan jūsu, gan ļauna darītāja. Lai atriebtos, ir jāielaiž naids savā sirdī. Šis naids līdzinās indei, kuru jūs injicējat pāri darītājam. Bet pirms tam inde tiek radīta jūsos, tā kā pirmkārt tā kaitēs jums un tikai pēc tam kādam citam. Pirms jūs apmētājat kādu ar mēsliem, nosmērējaties ar mēsliem pats. Jūsu darbība līdzinās muļķa darbībai. Un nav nekādas atšķirības starp jums un pāri darītāju. Ienīstot citus jūs tikai dodat viņiem varu pār sevi. Jūs neatrisināt savu problēmu. Ja jūs dusmojaties uz kādu, bet viņš vienkārši smaida jums pretī bez mazākās dusmu atblāzmas, jūs kļūstat par sakauto. Tā kā viņš nesadarbojās ar jums un nepiepildīja jūsu vēlmi, viņš ir uzvarētājs; jūs esat zaudētājs. Buda ir teicis:- "Ak,cik laimīgi mēs dzīvojam bez naida pret naidīgo. Starp nīstošajiem mēs dzīvojam bez ienaida.” Iespējams jūs neesat tik spēcīgs, lai iemīlētu savus ienaidniekus; bet jūsu paša veselības un laimes dēļ, jums vajag vismaz piedot un aizmirst.Nepaužot naidu pret pāri darītājiem, jūs darbojaties kā gudrs un inteliģents cilvēks. Lai varētu tā rīkoties jums jāsaprot, ka otrs cilvēks ir inficēts ar naidu un dusmām, skaudību un neziņu. Viņš neatšķiras no pārējiem cilvēkiem, kas tāpat ik pa laikam inficējas ar tādiem pašiem sirds un prāta stāvokļiem. Buda reiz teica:- "Ļauna darītāji nav ļauni savā būtībā. Viņi dara ļaunu, jo dzīvo neziņā.”Mēs nedrīkstam nosodīt viņus. Nav godīgi pakļaut viņus mūžīgajām ciešanām. Tā vietā, mums jāmēģina viņiem palīdzēt. Jāmēģina izskaidrot viņu kļūdas. Ar šādu izpratni, jūs varat aplūkot ļauna darītājus kā pacientus, kas cieš no kādas slimības. Ja jūs varat palīdzēt likvidēt slimības cēloni, pacients var tikt izārstēts un katrs var kļūt labsirdīgs un laimīgs.

"Labu dzīvi iedvesmo mīlestība un vada zināšanas.”

Ja cilvēks jums dara ļaunu savas neziņas vai kāda pārpratuma dēļ, ir laiks parādīt savu līdzcietību un izprast cilvēku. Kādu dienu viņš sapratīs savu muļķību un atteiksies no ļaunajiem ieradumiem. Tā kā labāk sniegt viņam iespēju kļūt labam. Ja jūs varat izstarot mīlošo-labestību, viņš noteikti kādu dienu kļūs par labāku cilvēku. Buda ir teicis:- "Naids neuzvar naidu; tikai mīlestība to uzvar. Tas ir mūžīgais likums.” Ja jūs varat pieņemt šo mīlošās labestības izstarošanas paņēmienu, nekāds kaitējums jums netiks nodarīts. Šī metode palīdzēs jums sasniegt gan fiziskus, gan garīgus augstumus.

Dzīvot nozīmē dot un ņemt; līdzīgi elpošanai – ieelpot un izelpot. Tie, kas to nesaprot nokļūst sprukās un saskaras ar šķēršļiem savā dzīvē. Ja cilvēks dara jums ļaunu atkal un atkal, ir jābūt gudram un jāmēģina palīdzēt viņam ikreiz. Centieties sekot labajam Budas piemēram, kas vienmēr attiecās ar labestību pret ļaunumu. Viņš ir teicis:-"Jo vairāk ļaunuma pret mani vēršas, jo vairāk labestības no manis izstaro.”Daži cilvēki domā, ka nav praktiski ar labestību attiekties pret ļaunumu. Tomēr pamēģiniet un paši par to pārliecinieties. Ja tas ir pārāk grūti, jūs arvien varat vienkārši neatmaksāt ļaunu ar ļaunu.

"Mazāk zinošiem cilvēkiem ir vajadzīga līdzjūtīga attieksme.”

Mēs visi esam cilvēki

Visiem cilvēkiem ir savas vājības un viņi var kļūdīties. Visiem piemīt galvenā cilvēku vājība- vēlmes, naids un neziņa. Šīs vājības cilvēkos sastopamas dažādās pakāpēs. Pat, ja tu esi ideāls cilvēks vai absolūti neietekmējams, tu neesi izņēmums.Cilvēks nav apmierināts ar savu dzīvi un nespēj atrast dzīves jēgu, pat apceļojot visu pasauli.

Aplūkosim tuvāk ilūzijas un neziņas vājumu: cilvēks dzīvo neziņā. Viņa prāts maldās satraukumu un problēmu tumsā. Neziņa rada ciešanas un cilvēks dala šīs ciešanas ar citiem. Bēdas un problēmas atbilst cilvēka pasaulīgajiem nosacījumiem, viņa nenosvērtībai, neziņai, tumšajam prātam un reakcijai uz ļaunumu.

Neviens nav perfekts šai pasaulē; katrs var izdarīt ko nelabu vai nu tīši vai nu netīši. Kā jūs varat domāt , ka esat brīvs no ļaunuma?

"Bailes un trauksme zūd, kad zināšanas izkliedē neziņu.”
Ja jūs varat izprast cilvēka prāta vājuma dabu, nav iemesla satraukties par bēdām un ciešanām. Jums būs drosme stāties pretī un pārvarēt visas likstas.

"Nekas nevar notikt ar cilvēku, ja tas jau nav noticis viņa prātā.”(K. Jungs)

Vecāku mīlestība

Vecāki ir atbildīgi par savu bērnu labklājību un nodrošinājumu. Ja bērns izaug par spēcīgu, veselu un sabiedrībai derīgu pilsoni, tas ir vecāku pūļu rezultāts. Ja bērns izaug par noziedznieku, vecākiem ir jāuzņemas atbildība par to. Nevajag vainot citus vai sabiedrību, ja bērni aiziet neceļos. Tas ir vecāku pienākums - virzīt bērnus uz pareizā ceļa.

Bērnam, īpaši rotaļu un blēņu darīšanas vecumā, nepieciešama maiga mīlestība, gādība un vecāku uzmanība. Bez vecāku mīlestības un vadības, bērns kļūs nepilnvērtīgs un nespēs izprast pasauli. Tomēr, vecāku mīlestība, gādība un uzmanība nenozīmē visu bērna vēlmju piepildīšanu. Pārlieka lutināšana var sabojāt bērnu. Mātei jādāvā sava mīlestība un gādība stingri, nepieļaujot, ka bērns krīt histērijā. Stingrība nenozīmē nežēlību pret bērnu. Parādiet savu mīlestību, bet vadiet to ar disciplinētu roku - bērns sapratīs.

Diemžēl mūsdienu vecāku starpā trūkst mīlestības pret bērniem. Trakais skrējiens pēc materiālajiem labumiem, atbrīvošanās kustības un cīņa par vienlīdzību, ir radījuši situāciju, kurā mātes bieži vien piebiedrojas vīriem, pavada savu dienu birojos un veikalos, tā vietā, lai rūpētos par laimīgu māju un ģimeni. Bērnus aprūpē apmaksātas aukles bet viņā trūkst maigās mātes mīlestības un gādības. Māte, jūtoties vainīga par uzmanības trūkumu mēģina nomierināt bērnu un izpilda visas viņa prasības. Tas bojā bērnu. Sagādāt bērnam visa veida mūsdienu rotaļlietas, piemēram, mašīnas, ložmetējus, pistoles, zobenus un tamlīdzīgas mantas nav psiholoģiski atbalstāmi. Bērnu apkraušana ar tādām rotaļlietām neliecina par mātes maigo mīlestību un pieķeršanos. Bez vecāku uzmanības un vadības, nav brīnums, ka bērns izaug par likumpārkāpēju. Kas vainīgs, ja tiek piepildītas visas bērna kaprīzes? Vecāki, protams! Strādājoša māte, īpaši pēc grūtas darba dienas birojā un pēc mājas darbu apdarīšanas, tik tikko var atrast laiku bērnam, kas burtiski iznīkst bez viņas gādības un uzmanības.

Vecāki, kuriem nav laika saviem bērniem nevajadzētu sūdzēties par to, ka bērniem nav laika viņiem, kad viņi jau ir veci. Vecāki, kas dievojas, ka tērē milzu naudu savu bērnu vajadzībām, bet ir pārāk aizņemti, nedrīkst žēloties brīdī, kad "aizņemtie” bērni atstāj viņus ekskluzīvās nabagmājās!

Lielākā daļa mūsdienu sieviešu strādā, lai ģimene varētu baudīt vairāk materiālo labumu. Viņām nopietni jāizskata Gandi ieteikumi vīriešiem - meklēt brīvību no mantkārības nevis brīvību no vajadzībām. Protams, šīsdienas ekonomiskajā situācijā mēs nevaram noliegt , ka dažām mātēm vienkārši ir jāstrādā.

Sanskrita vārds, kas apzīmē sievieti ir Gruhini, kas burtiski nozīmē mājas vadītāja. Protams, tas nenozīmē, ka sieviete tiek pakļauta. Tas paredz arī vīrieša atbildību. Japānā daži vīri visu savu peļņu atdod savām sievām, kas pilnībā kontrolē mājas saimniecību. Tas ļauj vīrietim brīvi koncentrēties uz to, ko viņš vislabāk prot. Tā kā katrs partneris skaidri zina savu atbildības daļu, nav nekādu konfliktu, atmosfēra mājās ir laimīga un mierīga un bērni izaug par labiem cilvēkiem.

Protams, vīram jāseko vai viņa partnere pienācīgi rūpējas par māju, vai viņa konsultējas par katru ģimenei svarīgu lēmumu, vai viņai ir pietiekami brīvības, lai varētu attīstīt savu personību, pieteikami brīva laika, lai nodarbotos ar sevi interesējošām lietām un tā tālāk. Šajā ziņā vīrs un sieva ir vienādi atbildīgi par savas ģimenes labklājību un nesacenšas viens ar otru.

Mūsdienu tendences un strādājošo māšu attieksme pret bērniem izslēdz cieņu un bijību, kas bērniem būtu jājūt pret vecākiem. Barošanas ar krūti aizstāšana ar pudelīti-ir vēl viens mātes un bērna atšķirtības iemesls. Līdz šim, kad mātes baroja bērnus ar krūti un auklēja mazuļus savās rokās, maigā pieķeršanās starp māti un bērnu bija daudz lielāka un bērni bija daudz laimīgāki. Tādos apstākļos valdīja gan bijība un cieņa, gan ģimenes vienotība un bērni bija paklausīgi. Šīs tradicionālās iezīmes ietekmē bērna labklājību. Tā ir atkarīga no vecākiem, it īpaši no mātes. Māte ir atbildīga par to vai bērns izaug par labu vai ļaunu cilvēku. Tomēr māte var vienmēr mēģināt atlīdzināt savu neuzmanību!

Kategorija: Psiholoģija | Pievienoja: sofi (20.05.2012) | Autors: www.reikinet.lv
Skatījumu skaits: 1366 | Atslēgvārdi: Piedodiet un aizmirstiet | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]