Socionika
 

Personības tips (sociotips) nemainās ne pēc dienas, ne arī pēc gada. Psiholoģiskais tips ir kas cits nekā cilvēka audzināšana, tā kultūras līmenis, viņa profesija: tas ir informācijas un darbību apmaiņas veids ar apkārtējo pasauli. Katram tipam ir ne tikai spēcīgās, bet arī vājās puses – par pilnību vienā jomā nākas maksāt ar nepilnību citā. Reizēm viena tipa pārstāvji izskatās pēc dvīņiem, kaut gan viņi pat nav radinieki.
Socionikā tiek uzskatīts, ka attiecības ir vairāk atkarīgas no personības tipa nekā no audzināšanas. Tomēr psiholoģijā pastāv dažādas starppersonību attiecību teorijas. Daudzi psihologi izliekas, ka cilvēka raksturs neietekmē attiecības, ka viss ir atkarīgs tikai no kultūras un sociālā līmeņa, audzināšanas, profesijas utt. Kaut gan arī tiem, kas redz saikni starp cilvēku raksturu un to attiecībām, uzskati nesakrīt.
Socionika atšķir attiecības starp tipiem pēc komforta pakāpes. Piemēram, attiecības starp diviem identiskiem tipiem ne vienmēr ir labas. Kaut gan viņi izprot viens otru no pusvārda, tomēr tie, saskaroties ar vienādām problēmām, ir vienādi vāji, t. i., tādos pāros neveidojas īpaša savstarpējā palīdzības. Divu pilnīgi atšķirīgu tipu attiecības ir vēl sliktākas – tie visu laiku konfliktē. Kur gan ir "zelta vidusceļš”?
Tas ir duālisms – psiholoģiskās papildināšanās attiecības. Socionika iedala 16 tipus 8 papildinošos vai duālajos pāros. Tādi pāri ir visnoturīgākie tuvā atstatumā, t. i, piemēram, ģimenē.
Galvenās jomas, kur tiek izmantota socionika: pedagoģija (pētot pasniedzēju un studentu/skolnieku savstarpējo mijiedarbi, kā arī mācību materiāla apguves problēmas), ģimenes konsultēšana (laulības un šķiršanās, vecuma problēmas), personāla konsultēšana (profesionālā orientācija, saderība darba kolektīvā, uzņēmuma stratēģija, balstoties uz kolektīvu), fundamentāli zinātniski pētījumi (matemātiskā modelēšana, ģenētika, psihofizioloģija, morfoloģija – sociotipu ārējie parametri), psiholoģiskās spēles un treniņi.

Īss tipu raksturojums:


Napoleons – Neatlaidīgais līderis, ar lielu gribasspēku apveltīts, spēcīga personība, liela kolektīva vadītājs. Optimists ar paaugstinātu pašvērtību, godkārīgs un pārliecināts par sevi, ietiepīgs, bet mērķtiecīgs, spējīgs sasniegt, ko iecerējis. Brīnišķīgi manipulē ar cilvēkiem, mīl atrasties uzmanības centrā, spējīgs viegli aizraut citus ar savām idejām. Estēts, komforta un dzīves baudītājs, dzīvo šodien. Uzliesmo un viegli izlīgst. Jūt apkārtējo garastāvokli, momentā reaģē jebkurā situācijā. Pietrūkst plānveidības, nespēja iekļauties sistēmā. Lieki tērē enerģiju. Pārlieku emocionāls, nepieciešama fiziskā tuvība.

Štirlics – Reālists, kuram galvenais ir darbs. Akurāts, pieklājīgs, enerģisks, rūpīgi sagatavo darba vietu. Darbā sasniedz augstus rādītājus, vispirms savācot informāciju, praktisks, labs administrators, atbildīgs, bet netiecas iegūt varu savās rokās. Baidās riskēt. Ciena hierarhiju, nemīl familiaritāti. Ciena parlamentu, institūcijas, tiesu. Principus aizstāv bez konfliktiem. Attīstīta ētiskā gaume, sev apkārt mīl kārtību un gaumi. Brīvi uzskati jūtu izpausmē, talants sniegt baudu. Nav tieksme nodoties fantāzijām. Grūti izprot sajūtas emocionālā plāksnē, arī ko jūt partneris. Labāk mīlestību apliecina darbos, bet ne vārdos.

Dons Kihots – Savas nevaldāmās ziņkāres dēļ, spējīgs iemantot sliktu - nenopietnu reputāciju, jo vienmēr tiecas meklēt kaut ko jaunu. Izgudrotājs, kurš savas idejas vārdā zaudē laika ritumu, bet pats tās nespēj realizēt. Viegli atvadās no novecojušā.. Smalki uztver objektīvās vai cilvēku iespējas, spēj atklāt talantus. Spēcīga loģika, analizē un rod atbildes. Brīvdomātājs, viņa skatījumā autoritātes neeksistē. Uzvedībā juceklīgs, pat haotisks. Piesardzīga ar cilvēkiem, neizprot, ko domā citi, tādēļ grūtības partnera meklējumos un sadzīvisko jautājumu kārtošanā. Nav komforta tīkotājs, iztiek ar mazumiņu, dāsns.

Hamlets – Asu izjūtu cilvēks, bez tām nav spējīgs dzīvot. Ja tās negūst, mākslīgi izraisa sabiedrībā spriedzi. Nepārspējams orators, spējīgs iespaidot milzīgu cilvēku pūli, priecājoties par dzīvi, tam nepieciešama traģisma deva. Spēcīgs emocionālais jūtīgums, māka manipulēt ar citu jūtām, fantāzijas, vētrainas emociju izpausmes, teatrālisms, liels radošais potenciāls. Spējīgs prognozēt un brīdināt, labi orientējas laika plūdumā. Loģiskumu aizstāj ar efektīvu apspriešanu, grūti pieņemt saprātīgu lēmumus. Neizjūt sevi vidē, savas fiziskās vajadzības, paaugstināta seksuālā ievainojamība.

Igo – Spilgti izteikti emocionāls cilvēks, kurš arī apkārtējos uzlādē ar tām, priecājas par visām dzīves parādībām, jo emocijas ir viņa dzīves jēga. Neklusē, ja arī jāizrāda naids. Pilnīgi nevar dzīvot bez cilvēkiem, patīk radīt siltu atmosfēru, svētku noskaņu. Vienmēr labs garastāvoklis, viņā mājo radošā ētika un augsta emocionalitāte, entuziasms. Cieš arī par citu sāpēm. Brīnišķīga mākslinieciska gaume - estēts. Nepiemīt konkrētība, kuras dēļ nespēj izprast nākotnes iespējas, grūtības atdalīt galveno no mazsvarīgā, tieksme uzņemties vairāk kā spējīgs paveikt. Darbojas vētraini, bet ne plānveidīgi. Nejūt laika tecējumu.

Dimā – Izteikts dzīves, patīkamu sajūtu baudītājs ar vēlmi dzīvot laimīgi, tīksmināties par visu skaisto. Estēts, kas pats spējīgs radīt tādu vidi, jo tam īpaši svarīga apkārtējās vides komfortabilitāte. Gardēdis. Vidutājs attiecību izlīdzināšanā, jo smalki jūt cilvēku garastāvokli. Nav tiešs. Brīnišķīgi izjūt arī sava ķermeņa nepieciešamības, māka atslābināties. Dažādas mākslas, īpaši dziedāšanas baudītājs. Taču neizturīgs pret ilgstošu - smagu fizisku darbu, paslinks - jo maza enerģētika. Vāji izjūt perspektīvas, neuzņemas risku.

Balzaks – Kritiķis un novators, teicams stratēģis, kurš domās apsteidz laiku. Rīcībā uzmanīgs, bet vienmēr bažīgs, ar mainīgām darba spējām. Veiksmīgs finanšu plūsmas regulētājs, erudīts un paškritisks. Mēdz „peldēt laikā”. Riskē tikai ar pārbaudītiem partneriem. Nemīl dalīties pārdomās, un nav sabiedrisks. Emocionāla spiediena gadījumā reaģē mierīgi, var piekāpties, bet personīgā griba paliek diametrāli pretēja. Slikti orientējas emociju jomā, par citu emocionālo stāvokli visbiežāk kļūdās, baidās pielaist sev tuvumā cilvēkus. Neprot rūpēties par imidžu. Idealizē mīlas objektu.

Jeseņins – Sapņotājs un romantiķis, kurš viegli spēj atrauties no reālās pasaules. Smalki sajūt krīzes vai bīstamas situācijas tuvošanos. Lieliski rada komfortu attiecībās. Diplomāts, radošs cilvēks. Nav līderis, bet skubināms. Sentimentāls, neizlēmīgs. Zema enerģētika, tādēļ bieži plāni netiek realizēti. Izteikts estēts, bet pašam tādu vidi radīt nav iespējams, grūti risina sadzīves problēmas. Zaudējot mīlestību, var zaudēt dzīves jēgu.

Gabēns – Estēts, kam svarīga harmonija un skaistums sev apkārt, spēja labi izjust savas un partnera fiziskās vajadzības. Praktiķis ar „zelta rokām”, visur rada pabeigtību, un kvalitatīvi. Laba atmiņa. Lēni iešūpojas, bet citus apsteidz un nepabeigti darbi nav viņa stilā. Visu sasniedz aprēķinot, bet ne riskējot, visur un visā viņam ir savs viedoklis. Slikti izjūt perspektīvas. Emocionāli piesardzīgs, iekšēji atturīgs, viegli ievainojams. Par jūtam runāt grūti, jo slikti izjūt otra garastāvokli, domas, kļūdās cilvēkos. Jūtīgs pret pieskārieniem.

Dostojevskis – Humāns, dvēselisks, sevī noslēgts, dziļu emociju, pieticīgs un ne īpaši par sevi pārliecināts cilvēks. Spējīgs ilgi ciest, pielāgoties citiem, pats sev nodarot pāri. Saskarsmē viegls, smalki izjūt attiecības starp cilvēkiem, jo tas viņam ir galvenais, bet nepazaudē sevi. Ne vienmēr strādāt izdodas efektīvi, neprot sadalīt laiku, tādēļ pārpūlē sevi. Kautrējas, no uzslavas. Iekšēji saspringts un nervozs. Taisnīguma iemiesojums. Iemīlēšanās prieku, kad „lido ”viņa gars, var nesaistīt ar fiziskām baudām.

Klaids – Morālists, tikumības un ētiskuma iemiesotājs, tradīciju sargātājs. Kārtības sargs. Brīnišķīgs izprot cilvēku savstarpējās attiecības, tikai nejūt to iekšējo pasauli. Taktisks, delikāts, piekāpīgs, savas vēlmes spējīgs paust ar psiholoģiskā spiediena metodēm. Apveltīts ar gribasspēku, prasīgs pret vidi, kurā atrodas - estēts, kurš kārtības ieviešanai nežēlo ne laiku, ne spēku, saimniecisks, darbīgs. Tam nepieciešama labsajūta visur un visā. Konservatīvs, greizsirdīgs. Grūti uzsāk darbu, jo skrupulozi vāc informāciju, kas iekavē to. Bieži nespēj izšķirt galveno no mazsvarīgā, nav augsta darba efektivitāte.

Robespjērs - Spēcīgs likumsakarību analizētājs, izvērtē un analizē visu apkārt notiekošo, tādēļ vairāk teorētiķis, bet ne praktiķis. Darbaholiķis, ar augstām darba spējām, vienai izpētes idejai beidzoties, ķeras pie nākošās, visu plāno laicīgi. Ar izteiktu taisnības izjūtu. Necieš rupjības un nelietību, nepanes ietekmēšanu, apzinīgs. Nejūt savu ķermeni, neprot par to rūpēties, prot sadzīvē samierināties ar pašu minimālāko. Jūtu izrādīšanā analfabēts, jo tā ir sfēra, kurā viņš ir nedrošs, tādēļ ar cilvēkiem kontaktējas piesardzīgi. Konfliktsituācijās, kur nav jāaizstāv sava ideja, var pazust nemanāmi.

Maksims - Stingrs sistēmas un struktūras, likumu cilvēks, konkrēts, tiešs un nopietns ar milzīgu atbildības sajūtu, skaidru loģisko domāšanu, konkrētu aktuālu problēmu risinātājs. Konservatīvs. Augstas hierarhijas cienītājs, dominante kolektīvā, Gribasspēks, mērķtiecība, kārtība un disciplīna, ir vienmēr kopā ar viņu. Teicams administrators. Tam apkārt nepieciešama skaista vide, sakopti ļaudis. Piesardzīgs, noslēgts, bez vajadzības nekomunicējas, cietsirdīgs pret likuma pārkāpējiem, nepielaidīgs. Slikti izprot cilvēka individualitāti, viņa emocionāls izpausmes.

Hakslijs - Diplomāts attiecību kārtošanā, komunikabls, jūt notikumu attīstību kolektīvā, labs psihologs. Vienmēr meklēt, atrast, izzināt kaut ko jaunu - unikālu, ieraudzīt un saprast jaunas iespējas, pārslēgties no vienas uz otru. Manipulētājs ar cilvēku garastāvokli, labi pārvalda to emocionālo lauku. To piesaista neordināri cilvēki. Instrukcijas, reglaments un stingrs darba režīms nav priekš viņa, par stabiliem, regulāriem ienākumiem viņam sapņot grūti, jo arī nav materiālists. Apgrūtinoši seko kārtībai, saimniecisko jautājumu risināšanai. Nepārliecināts par sevi, no garastāvokļa atkarīgs darba spējas.

Žukovs - Stingras izlēmības un nepārvaramas darbošanās alkstošs cilvēks, kurš savu mērķi sasniegs, pat izdarot emocionālo spiedienu uz citiem. Izlēmīgs un nepiekāpīgs, uzskata, ka pasauli valda spēks, pretdarbībai atbild ar vēl lielāku spēku. Nevadāms, pārliecināts tikai par savu patiesību. Prasīgs, reti cieš zaudējumus. Nav slinks, visu veic maksimāli kvalitatīvi. Prot precīzi ar loģisko domāšanu aprēķināt galveno, dzimis līderis, labs organizators, vienlaicīgi bīda daudzus darbus uzreiz. Slikti izprot attiecības, ētikas normas, nepieņem maģiskus pareģojumus. Savas emocijas kautrējas izrādīt, to uzskata par vājuma pazīmi.

Džeks - Uzņēmējs un eksperimentētājs, aktīvs cilvēks, kurš nespēj bez darbošanās, strādā labprāt. Viss, ko dara ir kvalitatīvs, efektīvs. Visdinamiskākais, optimists, ātra reakcija, ekonomisks, attīstīta abstraktā loģiskā domāšana. Cenšas ievērot disciplīnu. Apziņā apvieno faktus un notikumus, bagātīga izdoma, prot iegūt objektīvu informāciju, naudu iesaista izdevīgos darījumos, prot manipulēt ar cilvēkiem, atklāts, tiešs. Spēlmanis un azartisks. Kautrējas miesiskās izpausmēs, jūtu izrādīšanā, uztur veselīgu dzīves veidu, bet izsmalcināts tīrīgums nav priekš viņa. Mazprasīgums sadzīvē, vienaldzīgs pret savu ārieni.

Testi:
http://www.socionikaskola.lv/lv/sociotipa-noteikanas-testi
http://www.yourideal.lv/?sec=test
http://www.socionika.info/test.html

Avots:
http://www.yourideal.lv/?sec=soc&pg=3
http://www.socioniko.net/lv/index.html

Kategorija: Psiholoģija | Pievienoja: laimiga (31.05.2012) | Autors: Laine
Skatījumu skaits: 1502 | Atslēgvārdi: Socionika | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]