Kas ir Aura
 

Auras īpašības.
Vispirms vienosimies, ka šajā rakstā runa būs par astrālā ķermeņa auru. To mēdz dēvēt arī par smalko ķermeni. Teozofiskajā literatūrā astrālo (smalko) ķermeni kļūdaini sauc par ēterisko ķermeni. Kļūda radusies no pieņēmuma, ka astrālais ķermenis nesastāv no telpas ētera.
Dzīvajā Ētikā dažkārt runā par auru jeb ugunīgā ķermeņa starojumu. Šie gadījumi šeit netiks aprakstīti, jo prasa papildus skaidrojumu. Tātad rakstā runa būs par smalkā (astrālā) ķermeņa auru.
Auras avots
Par auras avotu kalpo cilvēka smalkie enerģētiskie centri, kurus Austrumu zinātnē dēvē par čakrām (starp citu, vārds „čakras” ir cieši iesakņojies arī Rietumu ezotērisko zinātņu leksikonā).
Apjoms, forma
Vidusmēra cilvēka aurai piemīt olveidīga forma, kas apņem fizisko ķermeni līdzīgi kā tauriņu kokons. Šī „kokona – auras” biezums parastam cilvēkam ir apmēram pieci centimetri. Atkarībā no garīguma pieauguma aura sāk augt ķermeņa virsējā daļā, tas ir, krūšu un galvas rajonā. Šāds process noved pie tā saucamās saules auras veidošanās, kurai ir lodveida forma ar centru smadzeņu centros, t.i., galvā. Saules veida auras izmērs ir no 25 līdz 37 centimetriem, un tās izmēri pieaug. Auras izmērs piešķir rīcībai spriedzi.
Asas kustības un nevajadzīga svārstīšanās ārda auras formu. Ātras ritmiskas kustības aurai nenodara ļaunumu, bet konvulsīvas, nesakarīgas kustības to plosa kā adatas. Tāpēc nepieciešams ieaudzināt kustību kultūru, it sevišķi bērniem.
Cilvēka kustību forma un ritms – tā ir viņa gaita, žestikulācija, uzvedības maniere – dod priekšstatu par auras stāvokli. Tāpēc nepieciešams veikt kompleksus izmeklējumus, kas sasaista vienotā veselumā visus datus par auriskajām izpausmēm.
Nokrāsa
Aurai piemīt krāsa, kura dažādiem cilvēkiem var būt atšķirīga. Mēdz būt vienkrāsainas auras, kā arī varavīksnes veida, t.i., sastāv no dažādām krāsām. Auras krāsa mainās atkarībā no cilvēka garīgās un emocionālās darbības. Runa ir kā par apzinātu, tā neapzinātu psihisku darbību. Pēdējais fakts auru padara absolūti neietekmējamu no mūsu prāta spriešanas iespējām. Auru nevar pārveidot ne ar kādām viltībām.
Tā kā vidusmēra cilvēka domu darbība notiek ļoti ātri (viena vārda laikā rodas desmit domas), tad domājoša cilvēka aura būs kustīga, t.i., varēs novērot starojuma dzīvo spēli. Un pretēji – cilvēkam ar ierobežotām spriešanas spējām aura atšķirsies ar pazeminātu dinamiku.
Auras krāsa nosaka noteiktu rīcības veidu. Tā, piemēram, cilvēks, kuram aurā dominē smaragda krāsa, atšķirsies ar izteiktāku sintētisku dzīves uztveri un daudzdimensionālu darbību, jo smaragda krāsa norāda uz Kausveida centra (центр Чащи) piepildītību. Cilvēku, kura aurai izteiktāka ir rubīna krāsa, raksturos nosliece uz varonīgu rīcību. Ja šie abi cilvēki strādās vienā grupā, viņi konfliktēs, jo ir piederīgi atšķirīgiem dzīves stiliem. Pirmo raksturos apdomība un nesteigšanās lēmumu pieņemšanā, otru – vēlme uzspiest savu viedokli un rīcības ātrums. Šis stāvoklis liecina par neracionālu viena tipa lēmumu uzspiešanu cilvēkiem, kuriem tāds veids ir svešs jau pēc savas būtības, t.i. , nav saskaņots ar auras krāsu. Tāpēc ir izdevīgi atlasīt kolektīvu pēc auras krāsas un ņemot vērā, kādi uzdevumi šim kolektīvam būs jāveic.
Tā kā smalkā ķermeņa starojuma krāsu spektrs ar fiziskajā pasaulē redzamo spektru sakrīt tikai tā raupjākajā daļā, tad, atrodot veidu kā smalkā starojuma spektru transformēt uz fiziskās pasaules spektru, tiks pieļautas dažas neprecizitātes toņos, kuri smalkajā pasaulē ir daudzkārt vairāk, nekā fiziskajā. Taču pamattoņus varēs atšķirt diezgan precīzi.
Tā, piemēram, violetā aura nav sveša zaļajai, bet rozā – zilajai. Zilajai aurai nevēlama ir dzeltenā, bet violetajai – sārtā. Vispār visu sārto toņu gamma ievaino auras apvalku, un tāpēc šie toņi ir nevēlami. Pati praktiskākā aura – tā ir varavīksnes krāsās, kas iekļauj visu krāsu sintēzi. Šis praktiskums izpaužas varavīksnes auras spējā pieņemt un/vai atstarot visa spektra iedomātos staros, kas šo auru padara ienaidniekiem nepieejamu. Varavīksnes auru atšķir visu centru sintētiskā darbība. Dzīvē šādi cilvēki atšķiras ar taisnīgumu, kas norāda uz cilvēka uzkrāto pozitīvo garīgo īpašību sintēzi.
Izejot no varavīksnes auras praktiskuma ir jēga savienot vienkrāsainās auras kopējā darbībā ar savstarpējās bagātināšanās mērķi, izejot no radniecīgām krāsām, lai neizsauktu nepatiku.
Slimojot auras nokrāsa izbalo. Nepiedienīgu domu rezultātā uz auras parādās pelēki plankumi
Spriegums
Aurai piemīt iekšējs spriegums. Nospriegota aura ir gan labs vairogs, gan tai piemīt visspēcīgākā ietekme. Šī īpašība ir ļoti svarīga, piemēram, lai saprastu runu, jo runas sapratne atkarīga ne tik daudz no fiziskās auss, kā no runājoša cilvēka ietekmes uz klausītāja iekšējiem centriem un jo īpaši – balsenes centra. Šāda ietekme atkarīga no klausītāja auras spriegojuma. Pie īpašas auras spriegojuma iespējama saprast citā valodā runājošo, pat nezinot šo svešvalodu.
Elektromagnētisms
Aurai piemīt elektromagnētiska daba. Cilvēka elektromagnētiskais lauks ir atkarīgs no viņa apziņas. Jo tā ir augstāka, garīgāka, jo spēcīgāks ir auras lauks. Un pretēji – jo zemāka, bezdvēseliskāka ir cilvēka apziņa, jo vājāks ir auras lauks, bet dažās situācijās cilvēka magnētiskais lauks var būt pat negatīvi uzlādēts, t.i., radīt atgrūdošu efektu.
Auras elektromagnētisms izskaidrojams ar simpātijām un antipātijām, kas rodas starp cilvēkiem. Ja elektromagnētiskajiem laukiem ir aptuveni radniecīgs vibrāciju spektrs, tad šādas auras pievilksies, t.i., cilvēku starpā radīsies simpātijas, un pretēji – pie lielas elektromagnētisko lauku vibrāciju spektru atšķirības rodas atsvešinātības, nepatikas, pretīguma izjūtas.
Auras izstarojošie magnētiskie viļņi darbojas lielos attālumos. Okultā saikne starp tuviem cilvēkiem īstenojas tieši ar auras elektromagnētiskā starojuma starpniecību, bet vēl precīzāk – tie nāk no smalkajiem enerģētiskajiem centriem (čakrām). Ar šo viļņu starpniecību realizējas garīgie sūtījumi, kā arī izpaužas gara radošā darbība.
Dinamiskums
Auras ārējais apvalks viļņojas kā jūra, ko nosaka auras barošanās no iekšienes un strāvas izstarošana uz ārpusi. Bez krāsu plūsmas izmaiņām, kas atkarīgas gan no cilvēka apzinātām, gan neapzinātām domām, lielākajai cilvēku daļai aura ir pakļauta svārstībām, kas nav uzskatāms par pozitīvu momentu. Pie spēcīgām auras svārstībām veidojas negatīva ietekme uz fizisko redzi, kā arī uz citiem fiziskā ķermeņa apgabaliem, kas visdrīzāk izsauc nervu „tikus”. Ar auras svārstībām var cīnīties, attīstot mērķtiecību, t.i., pārvarot ieradumu pakļauties bezmērķīgam, nekontrolējamam domāšanas procesam.
Tai pat laikā arī pilnīgs vibrāciju trūkums nevar kļūt par pozitīvu mērķi cilvēka attīstībai, tā, piemēram, bailēm pakļauta cilvēka aura atgādina sastingušu ietvaru, kas nespēj veikt nevienu vibrāciju. Tāpēc nepieciešams atbrīvoties no haotiskām svārstībām un panākt dzīvu un harmonisku auras dinamiskumu. Dinamismam piemitīs tāda īpašība kā skaistums.
Auras norobežojošais tīkls
Auras ārējais slānis beidzas ar norobežojošu tīklu, kas ir enerģētisko lādiņu (dzirksteļu) kopums, kurš normāli attīstītam cilvēkam ir rubīna krāsā. Norobežojošā tīkla veidošanās procesā piedalās ikviens no smalkajiem enerģētiskajiem centriem, piepildot to ar dažādu vibrāciju enerģijām. Šo vibrāciju kopums nosaka cilvēka jutīgumu pret apkārtējo pasauli. Jo tuvāks šis spektrs ir fiziskajai pasaulei, jo vieglāk un aizrautīgāk cilvēks uztver fizisko dzīvi visās tās izpausmēs, un, pretēji, jo vairāk smalko vibrāciju ir norobežojošā tīkla spektrā, jo vienkāršāk un patīkamāk tiek uztverta garīgā pasaule visā tās nesaskatāmībā un abstraktumā attiecībā pret fizisko pasauli. Attiecīgi tāds cilvēks fiziskajā ķermenī izjutīs ciešanas kā no ķermeņa nepilnībām, tā no apkārtējās raupjās materiālās pasaules nepilnībām. Tāpēc normālai, panākumus gūstošai (no garīguma viedokļa) eksistencei fiziskajā līmenī nepieciešams atrast zelta vidusceļu starp raupjajām zemes enerģijām un smalkajām garīgajām enerģijām auras norobežojošā tīkla vibrāciju kopumā, t.i., kā runā Agni Joga: „Terosam un Tamasam ir jāstrādā kā brāļiem, jo Tamasam un Terosam jābūt nedalāmiem”.

Auras norobežojošais tīkls ir kā barjera attiecībā uz ārējiem starojumiem, kuri nāk kā no fiziskās, tā smalkās pasaules. Norobežojošais tīkls aizsargā smalko enerģētisko centru darboties spēju no ārējās ietekmes, t.i., norobežojošais tīkls ļauj smalkā materiāla ķermenim saglabāt imunitāti. Bet tā kā vairums fizisko slimību ir nevesela smalkā ķermeņa sekas, tad var teikt, ka norobežojošais tīkls nodrošina arī cilvēka fiziskā ķermeņa imunitāti. Tāpēc ļoti svarīgi ir sekot norobežojošā tīkla saglabāšanai, kuru regulē ar parastu apziņu un gribasspēku.
Tīkla nostiprināšana ir atkarīga no smalko enerģētisko centru starojuma, kas normāli norit pie cilvēka garīgajiem centieniem. Kad starojums piesātinās ar augstākajām garīgajām jūtām, tad norobežojošais tīkls tiek sargāts ar šīm enerģijām. Tas nozīmē, ka garīgums būs veselības ķīla ne tikai fiziskajam ķermenim, bet arī smalkajam. Uz vispārējo labumu patiesi noskaņots cilvēks, kurš piekopj veselīgu dzīvesveidu, var neuztraukties par fiziskām saslimšanām, ja vien runa nav par „svētajām sāpēm” vai „ tumšo spēku iejaukšanos”.
Norobežojošais tīkls atspoguļo nesaistītas plūsmas (starojumu vai domas), ja šīs plūsmas neatrod radnieciskus toņus (vienādās vibrācijas) saņēmēja aurā. Notiek pilnīga svešā starojuma atstarošana, kas pēc nerakstīta likuma atgriežas atpakaļ pie nosūtītāja. Un pretēji – radnieciskas plūsmas, t.i., kas sakrīt pēc vibrācijām, asimilējas norobežojošajā tīklā, bagātinot attiecīgo auras apgabalu ar pieņemto starojumu. Šo norobežojošā tīkla īpatnību izmanto tumšās un Gaišās brālības, izvēloties uz Zemes sev palīgus. Attiecīgas personiskās īpašības piemitīs arī viņu izvēlētajiem (kurus apskatīt neietilpst šī raksta uzdevumos).
Norobežojošā tīkla darbības pārrāvumi var notikt:
1. iekšējo emocionālo satricinājumu rezultātā,
2. ārējo nelabvēlīgo starojumu rezultātā,
3. kā arī nonākot tiešā fiziskā kontaktā ar ļoti negatīvu auru (vampīrisms).

Pirmā cēloņus var novērst, izstrādājot iekšēju emocionālo disciplīnu, kas izpaudīsies psihiskā līdzsvarotībā un izturētībā. Nesavaldība, aizkaitināmība, nelīdzsvarotība traucē smalko enerģētisko centru darbu, un tas nozīmē, ka vājinās norobežojošais tīkls.
Otrā cēloņu novēršana izriet no pirmā – nepieciešama psihiska līdzsvarotība. Taču, lai atvairītu spēcīgus uzbrukumus, nepieciešams spēcīgs norobežojošais tīkls, ko var panākt ar bagātīgu cilvēka garīgo dzīvi. Īpaši spēcīgs (autonoms, neatkarīgs) norobežojošais tīkls piemīt cilvēkiem, kas izpilda tumšo vai Gaišo brālību uzdevumus.
Trešo iemeslu novērst ir daudz vieglāk – nevajag nonākt fiziskā kontaktā ar „aizdomīgām” personībām. Par aizdomīguma kritēriju kalpos sirds izjūtas, kas izpaudīsies attiecīgās antipātijās pret tādiem cilvēkiem. Lai minimizētu šādu kontaktu gadījumus, tāpat nepieciešams izvairīties no sarokošanās, masāžas kabinetiem, sabiedriskajām pirtīm, saunām un tamlīdzīgām sabiedriskām vietām, kur var rasties atkailinātu ķermeņu tiešs kontakts.
Ielaušanās auras norobežojošajā aizsargtīklā notiek arī cilvēkiem strīdoties un lamājoties, jo šādā gadījumā notiek abpusēja negatīvo elektromagnētisko viļņu raidīšana. Turklāt tuvās auras (radinieki, laulātie, tuvi draugi) apmainīsies ar negatīvajiem viļņiem, kam ir vairāk radniecisko vibrāciju un kuru spējas iekļūt dziļāk cauri norobežojošajam aizsargtīklam būs lielākas, nekā tas būtu tad, ja apmainītos no mazpazīstamiem cilvēkiem nākušām svešām vibrācijām. Ar šo faktu var izskaidrot plaši zināmo patiesību, ka tuva cilvēka radīts garīgs ievainojums izraisa spēcīgākus pārdzīvojumus. Tāpēc īpaši saudzīgi jāizturas pret saviem radiniekiem. Diemžēl liela daļa cilvēku rīkojas pretēji…
Norobežojošā tīkla bojājums rodas arī tad, kad māceklis novēršas no skolotāja. Plaisā, kas starp viņiem izveidojas, traucas iemājot tumšo spēku pārstāvji. Tāpēc Agni Jogas Skolotājs norāda uz piesardzīgumu, izvēloties kā mācekli, tā skolotāju. Vajag daudz izsvērt, pirms nonākt okultā saskarsmē, kas pastāv starp skolotāju un mācekli. Citādi novēršanās var novest pie abpusējas traģēdijas.
Kā jau iepriekš teikts, norobežojošā aizsargtīkla bojājumi draud gan ar fiziskām, gan ar psihiskām slimībām. Tāpēc katram jāapzinās savs norobežojošais aizsargtīkls, veltot visus spēkus tā nostiprināšanai.

Auras saturs
Aura sevī ietver vispirms jau informāciju no iepriekšējām inkarnācijām, tā arī no pašreizējās dzīves. Pēc auras var „izlasīt” pagātnes un tagadnes notikumus. Un zinot dažus no karmas likumiem, var noteikt cilvēka nākotnes darbību vektorus, kas ir atkarīgi no viņa pašreizējās auras satura, t.i., var pareģot viņa nākotni ar pietiekami lielu varbūtību.
Katrs izteikts vārds uz auras atstāj tādu kā rakstu - glifu. Tas nozīmē, ka vārds izsauc psihiskas emanācijas, kas nosēžas uz auras. Tāpēc vajag rūpēties par valodas tīrību, kas, starp citu, ir domāšanas procesa rezultāts. Citiem vārdiem, runas kultūra un garīgums ir noteikts ar cilvēka iekšējo psihisko stāvokli.
Auras augšana un attīstība
Aura aug tikai no iekšienes, t.i., pie pareizas, dabiskas un harmoniskas smalko enerģētisko centru (čakru) attīstības. Siltumnīcas un/vai nedabisku apstākļu radīšana auras attīstībai, rupji iejaucoties čakru darbībā, noved pie auras disbalansa un, kā sekas, daļējas vai pilnīga norobežojošā tīkla sairšanas, kas var novest pie dažāda līmeņa apsēstības. Tāpēc Mācība par Dzīvo Ētiku kategoriski nostājas pret visa veida mākslīgiem paņēmieniem „atdzīvināt” centrus, ar kādiem praktizē daudzas mūsdienu ezotēriskās pseido skolas, kurās jaunizceptie „guru” par noteiktu samaksu naudas izteiksmē „atver” čakras. Neko citu, kā tikai ļaunumu, šādi „skolotāji” nenes.
Auras augšana ir atkarīga no harmoniskas, dabiskas čakras attīstības, ko var sasniegt vienīgi ar savas dvēseles garīgu, tikumisku un ētisku darbu. Tikai zemisko jūtu transformācijas ceļā uz cildenām, augsti ētiskām un vispārējam labumam veltītām domām iespējama normālas olveidīgas līdz pat „saules” veida auras attīstība.
Protams, garīgi tikumiskās attīstības ceļā kļūs vienkārši nepieciešams attiecīgs dzīvesveids.
Tā auras harmoniska attīstība nav savienojama ar alkohola, narkotiku lietošanu, gaļas lietošanu uzturā, nesakarīgas sabiedrības un uzturēšanas vietu izvēles, tā kā visi šie komponenti piesūcina smalko ķermeni ar daļiņām , kas nāvējoši iedarbojas uz smalko enerģētisko centru darbību. Taču nevajag šos auras attīstības ietekmējošos faktorus nostādīt pirmajā vietā, tas ir pirms garīgi tikumiskās pilnveidošanās. Pretējā gadījumā mēs varētu pieņemt, ka arī ziloņiem ir saules veida aura. Tāpat arī cilvēces vēsturē rodami piemēri, kad nesmēķējošs veģetārietis nosūtīja uz koncentrācijas nometnēm miljoniem cilvēka dvēseļu. Tikai smalkais var ietekmēt smalko!
Auras slimības
Auras slimība ir vien sekas smalkā ķermeņa saslimšanai, ko nosaka tās orgānu, t.i., smalko enerģētisko centru (čakru) nepareiza darbība.
Smalkā ķermeņa auras saslimšana vispirms atsauksies uz acīm. Tieši acs apvalks norāda uz smalkā ķermeņa stāvokli. Ne velti cilvēki saka, ka acis ir dvēseles spogulis. Starojošs, varavīkšņains skatiens norāda uz veselu auru; blāvs, miglains – par auras nelabvēlīgo stāvokli. Tā, piemēram, pie spēcīgas apmātības var novērot acs zīlītes nelielu raustīšanos, ko nosaka iejaukšanās upura aurā no ārienes.
Ja aura būs slima, uz tās ārējā apvalka būs novērojami pelēcīgi plankumi.
Auras slimības ir tikpat lipīgas kā fiziskās slimības. Tāpēc jo rūpīgāk nepieciešams izolēt saslimušos. Protams, arī smalkā ķermeņa diagnostikai jābūt nevainojamai.
Auras veselība ir atkarīga arī no mērķtiecīgām ārējām iedarbībām. Tā tautas ticējumi par ļaunas acs, lāsta uzlikšanu nav tikai māņticība, bet gan apzināta iedarbība uz auru ar vienu vai citu paņēmienu. Tā ārējos sitienus pa auru sāpīgi izjutīs acis, ausis, kā arī pleci, kakls un vēdera lejasdaļa. Auras necaurlaidības ķīla uz kaitīgām ārējām darbībām ir izturīgs auras aizsargtīkls, kura ievainojamība un atjaunošana aprakstīta jau iepriekš.
Nākotnes medicīna pirmkārt ārstēs smalko ķermeni, tā kā tas visbiežāk ir fizisko saslimšanu sakne. Smalkā ķermeņa veselību nosaka cilvēka morāli ētiskais stāvoklis. Tādā gadījumā pareizu diagnozi varēs noteikt tikai garīgi attīstīts, augsti tikumīgs ārsts.
Protams, tehnika, kas strādā ar smalkajiem elektromagnētiskajiem starojumiem, palīdzēs nākotnes ārstiem. Tā, piemēram, viens no iedarbīgākajiem apsēstības, paralīzes un citu smalkā ķermeņa saslimšanu ārstēšanas veidiem būs labdabīga iedvesmošana papildus elektromagnētisko lauku iedarbībai. Un, protams, nepieciešama būs ārsta – hipnotizētāja un pacienta auru zināma adaptācija.
Cilvēces auras veselības kopējā aina mūsdienās ir ļoti nelabvēlīga. Tādu stāvokli nosaka lielākās cilvēces daļas zemā garīgā attīstība, tāpēc katra kulturāla cilvēka pienākums ir paaugstināt kā personīgo garīgi tikumīgā līmeņa attīstību, tā arī šai ceļā palīdzēt citiem cilvēkiem. Iekšējā evolūcijas dispozīcija, kāda izveidojusies mūsu planētai mūsdienās, nāk talkā šādiem cilvēkiem viņu nesavtīgajā cilvēces garīgās attīstības veicināšanas darbā.
Cilvēku auru savstarpējā iedarbība
Katra cilvēka aura izpaužas kā elektromagnētiskais lauks, kuram piemīt individuālas augstfrekvences vibrācijas, kuras izstaro individuāla garuma un frekfenču viļņus, kas veido pamata gammu. Viļņu garuma atšķirība katrai aurai piedod individuālu nokrāsu Domāšanas psihiskos procesus pavada viļņu dažāda garuma frekfenču elektromagnētiskais starojums. Bez tam, šādam auras starojumam var piemist virziens, bet var arī nepiemist. Pirmajā gadījumā ir vai nu haotiska, vai telpiska domāšana, otrajā gadījumā – mērķtiecīga domu pārraide kādam cilvēkam vai objektam. Šīs domu pārraides var būt gan labdabīgas, gan kaitējošas. Domu pārraide var būt gan apzināta, tā arī neapzināta.
Visizplatītākās ir neapzinātas domu pārraides. Tās notiek pie jebkura uzskata paušanas, vērtējuma, emocijām, kas vērstas pret kādu personu (auru). Vērā ņemama ir tikai domu plūsma, t.i., pietiek iedomāties par kādu cilvēku pozitīvā vai negatīvā aspektā, un uzreiz notiek neapzināta domu pārraide uz šī cilvēka auru. Bet, tā kā domas pārraidās ar ātrumu, kas vairākas reizes pārsniedz gaismas ātrumu, ir skaidrs, ka planētas iekšējo sfēru attālumam nav nekādas nozīmes. Taču ir nozīme saņēmēja izskatam, tas ir – viņa fiziskajam apvalkam. Pietiek ieraudzīt cilvēku fotogrāfijā vai pa televizoru, lai rastos iespēja domas pārraidīt. Turklāt nav svarīgi, kur atrodas objekts. Šai domu pārraides okultajai īpašībai nav analogu zināmajām matērijas īpašībām, un tā prasa rūpīgu un vispusīgu izpēti. Bez tam, neapzināta domu pārraide, ko veic miljoniem līdzcilvēku, skar publiski redzamos darbiniekus, estrādes elkus un visus tos cilvēkus, kas kaut uz acumirkli nonāk masu informācijas līdzekļu, kas vada sabiedrisko domu, redzeslokā.
Protams miljoniem pārraidīto domu var vai nu nogalināt, vai likt atdzimt. Viss atkarīgs no pieņēmējas auras „imidža”. Bet, ja ņem vērā, ka cilvēces vispārējais garīguma līmenis, diemžēl, pagaidām atrodas vēl ne pārāk augstu, tad var teikt, ka pēc savas kvalitātes savā vairumā tautas sūtījumu nebūs labvēlīgi garīga cilvēka aurai. Tāpēc vēlams izsargāties no publiskās slavas kvēlajiem apskāvieniem.
Nejaušas domu pārraides kļūst par pastāvīgu saikni starp cilvēkiem, kurus saista cieša draudzība, laulība, vai stiprina esošās radniecīgās attiecības ar garīgu piesaisti. Šādos gadījumos notiek pastāvīga apmaiņa ar nejaušām domu pārraidēm, kas var attīstīties par pastāvīgu tiltu okultai saiknei.
Mēdz būt arī nejaušas domu pārraides, kas ir retas un kuras praktizē cilvēki, kuriem ir elementāri priekšstati par domu pārraidēm piemītošajām īpašībām. Šādi ļaudis vēl nesenā pagātnē bija dziednieki, raganas, burvji, melnie magi, kā arī hipnotizētāji. Dabiski, ka arī Baltā brālība ir līdz pilnībai apguvusi šo domu pārraides veidu. Pēdējos divos gadsimtos, pieaugot ezotērisko zinātņu popularitātei, par apzinātām domu pārraidēm uzzinājuši daudzi tūkstoši parasto cilvēku. Kā likums, šādas zināšanas nepavada cilvēku garīgā izaugsme, tāpēc domu pārraides biežāk izmanto ļauniem, nevis cēliem mērķiem. Ņemot to vērā, nepieciešams pašreizējo cilvēci apbruņot ar zināšanām par auru un tās norobežojošo tīklu, par elementāriem aizsardzības paņēmieniem, kas ļautu izvairīties no kaitējošām domu pārraidēm.
Domu pārraides var tikt pastiprinātas, ja kaut reizi sūtītāja un saņēmēja auras ir saskārušās. Domu pārraides tāpat var tikt pastiprinātas ar skatienu gan tiešā saskarsmē, gan arī pārredzamā attālumā. Tādā gadījumā papildus lomu spēlē cilvēka skatiena magnētiski – ķīmiskās īpašības, kad skatiens ietekmē uzlūkojamā objekta auras sastāvu. Tā nomierinoši, labvēlīgi skatieni atveseļo tā cilvēka auru, uz kuru šie skatieni tiek vērsti. Un pretēji – ļauni, skaudīgi, nosodoši un tamlīdzīgi skatieni izsauc uzlūkojamā cilvēka aurā attiecīgas zemo jūtu vibrācijas, izmainot cilvēka raksturu uz slikto pusi. Dabiski, ka augsta garīguma cilvēka aura nereaģēs uz zemisko domu (skatienu, pārraižu) viļņiem, tā kā šādu viļņu vibrācijas vienkārši neatradīs radniecīgas vibrācijas viņa aurā, tas ir, neradīsies rezonanse vai šādu „zemisku” viļņu uzsūkšana. Šādā gadījumā notiks sūtītā viļņa atstarošana, kura pēc domu pārraižu okultās īpašības novirzīsies atpakaļ pie sava radītāja. Šai atpakaļ lidojumā pie sava saimnieka šāda doma vēl pastiprināsies pēc saskaršanās ar citiem tai radniecīgiem viļņiem. Rezultātā ļauns cilvēks kļūs vēl ļaunāks, skauģis – vēl skaudīgāks utt.
Ja šādas zemiskas domu pārraides vai vispār netikumīgi domāšanas procesi sev apkārt izsauc smacīgu, vārda vistiešākajā nozīmē, pūstošu gaisotni, tad cilvēki ar augsti attīstītu garīgumu rada dziedinošu starojumu. Šis labvēlīgais augsti tikumisku, garīgu auru starojums ir izskaidrojams ar domas okulto spēku. Ja šī doma ir morāli tīra un patiesi virzīta uz vispārējo labumu, tad tai piemīt liels spēks un, kā likums, telpiska orientācija. Šādā gadījumā, atstājot garīga cilvēka auru, telpiskā doma virzās uz augšu pie mūsu planētas garīgajām sfērām, izplatoties koncentriskiem, pietiekami plašiem apļiem (līdz pat vairākiem kilometru, atkarībā no auras spēka un domas veida). Šajā ceļā šāda spēcīga doma elektrizē (magnetizē) „morāli zemiskas” domas – viļņus, kuri iegūst papildus enerģiju un pēc domas okultā spēka novirzās atpakaļ pie sava radītāja. Telpiskā doma tādejādi attīra apkārtējo telpu. Vienlaikus notiek labvēlīga ietekme uz visām aurām, kuras atrodas augsti garīgi attīstīta cilvēka starojuma laukā. Tāpēc, pat viena šāda cilvēka klātesamība sapulcēs atveseļo sapulces vispārējo gaisotni. Šādi cilvēki ir katras tautas augstākā vērtība. Viņus mēdz dēvēt par ceļa rādītājiem. Dabiski, ka personīgajā saskarsmē ar augsti garīgiem cilvēkiem viņu auras izsauc tās labākās dvēseles īpašības, kuras piemīt sarunas biedra aurai.
Saskaņā ar savu starojuma pamata gammu cilvēka aura izdala noteikta garuma viļņus. Ja cilvēki domā egoistiski savtīgi, viņi izdala dažāda garuma viļņus. Daudzmiljonu pilsētās šādi viļņi, pārklājoties viens uz otru, rada haotiskas vibrācijas, kuras var salīdzināt ar nesakarīgu muzikālu kakofoniju. Tikai šajā situācijā notiks magnētisko vibrāciju kakofonija, kurai vēl pievienosies tehnogēna rakstura elektromagnētiskais starojums, kurš pats par sevi ir svešs cilvēka dabai. Rezultātā šādās pilsētās – gigantos pastāv elektromagnētiskais smogs, kurš negatīvi ietekmē lielo pilsētu iedzīvotāju auru. Ja vēl ņem vērā citus pavadošos faktorus, tādus kā gaisa piesārņojums, pranas ierobežotais daudzums u.c., var secināt, ka šādās pilsētās – gigantos garīgā izaugsme ir ļoti ierobežota un apgrūtināta. Bet augsti garīgiem cilvēkiem uzturēšanās šādās pilsētās rada fiziskas ciešanas, kas ierobežo viņu uzturēšanās ilgumu šādās vietās. Izejot no iepriekšteiktā, var secināt, ka garīgumam un kultūrai veltītas sanāksmes labāk nenoturēt šādās pilsētās – gigantos.
Cilvēka auras mijiedarbība ar priekšmetu auru
Fiziskajai matērijai piemīt tieksme magnetizēties, t.i., pārkārtot savas elektromagnētiskās īpašības daudz spēcīgāka elektromagnētiskā starojuma ietekmē. Vieni no šī likuma spilgtākajiem pārstāvjiem ir metāli. Taču arī visi citi materiāli – kā organiskie, tā neorganiskie – ir pakļauti šai īpatnībai. Vienīgi nemetāliskos priekšmetos magnetizēšanās notiek ļoti smalkā līmenī – izstarojošā astrālā ķermeņa līmenī, t.i., auras līmenī.
Tā var apgalvot, ka visi amatniecības izstrādājumi, lietišķās un tēlotājmākslas darbi, t.i., visi priekšmeti, kuriem dzimstot nākas saskarties ar cilvēka auru, vai arī tie radušies meistara cieša, radoša skatiena ietekmē, nes sava radītāja zīmogu. Ja priekšmets radies priekā un ar skaidriem nodomiem, tad šī priekšmeta aura būs labvēlīga; un pretēji – ja priekšmets veidots ar savtīgu nodomu vai nokaitētā, ļaunā, nomāktā u.tml. gaisotnē, tad šādam priekšmetam piemitīs negatīva aura. Tāpēc vienmēr vajag ļoti apdomīgi izvēlēties amatnieku darbus. Tas pats attiecas uz lauksaimniecības produkciju. Nevajag pirkt dārzeņus un augļus no tāda ražotāja – pārdevēja, kura ārējais izskats izsauc negatīvas emocijas.
Priekšmeti uzsūc cilvēku starojumu arī tad, ja cilvēks šos priekšmetus ilgstoši lietojis. Īpaši spēcīga uzsūkšana notiek pie cilvēka garīgi psihiskās aktivitātes. Tā, piemēram, izlasīta grāmata, ar roku rakstīta vēstule iegūs spēcīgu cilvēk auras nospiedumu. Tāpat priekšmeti uzsūc aru arī pie pasīvas to lietošanas. Tā visas personīgās lietas un mantas, ar ko iekārtots mājoklis, būs ar tā īpašnieka starojumu. Tādēļ ļoti uzmanīgi jāattiecas pret antikvariātu lietām, bet muzejā vislabāk ievērot noteikumus par eksponātu neaizskaramību.
Starp citu, ja ir ļoti liela nepieciešams paņemt rokās vai lietot kādu nezināmu vecu lietu, tad iepriekš ar gribas piesaukumu var attīrīt (neitralizēt) šī priekšmeta auru. Tas attiecas arī uz visiem citiem priekšmetiem – arī jauniem amatniecības izstrādājumiem, pārtikas produktiem, kas nāk no piemājas saimniecībām utt. Šāda cilvēka auras veiksmīga adaptācija ar priekšmetu auru pilnībā ir atkarīga no vienas puses – ar cilvēka auras spēku, no otras puses – no priekšmeta uzsūktā starojuma spēka.
Cilvēka aura un planētas aura
Cilvēka aura piepilda ar savām emanācijām ne tikai apkārtējos priekšmetus, bet arī atmosfēras gaisu, augsni, mežu utt. Tas nozīmē, ka tur, kur bijis cilvēks, tur paliek viņa psihiskie uzslāņojumi, kurus piepildījuši dažādi cilvēki un dažādi laikmeti. Šo visu veidu starojumu kopums veido planētas auru. Bet tā kā cilvēce vēl nesen izgājusi savu vistumšāko attīstības laikmetu, tad nav grūti saprast Zemes auras mūsdienu grūto stāvokli. Grūtības izpaužas vispirms tajā, ka atmosfēras zemāko slāņu auriskais blīvums neļauj izkļūt cauri labvēlīgajam kosmiskajam starojumam, kurš nepieciešams cilvēces tālākajai evolūcijai, t.i., astrālās pasaules blīvums, kas uzkrājies zemākajos atmosfēras slāņos (kurā eksistē fiziskā cilvēce) ir par šķērsli tam, lai līdz mums nokļūtu viļņi ar daudz augstākām „garīgām” kosmiskām vibrācijām, kuras ļautu fiziskajā plānā uz planētas vienotās evolūcijas kāpnēm eksistēt nākamā, daudz garīgākā pakāpiena cilvēkiem.

Ikviens garīgs cilvēks, kurš patlaban dzīvo fiziskajā plānā, ir īsts varonis un nākotnes Zemes cēlājs. Garīgiem cilvēkiem ir grūti izturēt pašreizējā materiālajā pasaulē, bet šīs grūtības ir pārejošas, un nākamajās dzīvēs būs daudz vienkāršāk un vieglāk. Vajag tikai iziet šo grūto planētas apvalka auriskās maiņas posmu!
Auras noteikšanas metodes
Tuvākajā nākotnē auras attēla iegūšana būs tikpat ierasta lieta, kā televīzija vai fotografēšana. Auras attēla iegūšanas metodes pilnveidosies no pirmajiem nepieredzējušajiem soļiem līdz augsti profesionālam, ļoti precīzam un vispārpieejamam līmenim, kad aparātus, ar kuriem varēs uzņemt auru, dāvinās bērniem dzimšanas dienās.
Būs arī izgudrots tāds paņēmiens, kas neļaus atdarināt auru. Kā nav iespējams atdarināt dažādu sekrētu sastāvu, tā nevarēs atdarināt smalko centru starojumu. Visi centieni izskaistināt personīgo auru tās uzņemšanas laikā novedīs pie pretēja rezultāta – auru „nošļakstīs” tumši plankumi. Tādā veidā auriskie uzņēmumi kļūs par katra cilvēka patieso kosmisko pasi. Tāpēc ir dabiski pieņemt, ka ceļā uz vispārējo atzīšanu auras attēla uzņemšana sastapsies ar ne mazums ienaidniekiem un noliedzējiem.
Smalkā ķermeņa auras starojums atrodas daudz augstākā spektrā, nekā mūsu fiziskās pasaules redzamā gaisma. Tāpēc tās atklāšanai var būt noderīgi gaismas filtri, kas laiž cauri daudz augstāku frekfenču viļņus, t.i., daudz īsāka garuma viļņus – zilos un violetos.
Auras attēla uzņemšanai pietiek ar parastu fotoaparātu. Šai gadījumā nepieciešams izmantot īpaši jutīgu filmiņu. Kā fonu nepieciešams izmantot melnu ekrānu. Fotografējamajam nevajag skatīties uz tā cilvēka auru, kurš fotografē, lai nesabojātu attēlu ar skatiena fiziski ķīmiskajām īpašībām. Tāpat nepieciešama pilnīga harmonija un garīgas simpātijas starp fotogrāfu un cilvēku, kurš tiek fotografēts. Ja šie cilvēki iepriekš bijuši nepazīstami, tad nepieciešams to auru adaptācijas periods, tā kā pie auras uzņemšanas izšķiroša nozīme ir psihiskajai enerģijai.

Arī telpai, kurā notiek auras uzņemšana, jābūt higiēniski un psihiski tīrai. Telpas gaisu var attīrīt ar eikalipta eļļu, kā arī būtu noderīgi, lai telpas gaisā būtu lielāks ozona saturs. Arī meteorītu putekļi telpas atmosfērā būs labvēlīgi auras attēla fiksēšanai. Ar meteorītu putekļiem bagāts ir augstkalnu gaiss. Tāpēc būtu ieteicams iekārtot telpu auras attēlu uzņemšanas vajadzībām augstkalnu rajonos.
Nav pieļaujama skatītāju klātbūtne, tā kā viņi var izjaukt uzņemšanas procesu ar neticību, uzbudinātību un citām psihiskām emanācijām. Bez tam, novērotāja skatiens izmainīs uzņemamo auru. Tāpat traucējoša būs priekšmetu ar „smagu” auru klātbūtne.
Auras uzņemšana prasa lielu pacietību, kas izslēdz jebkuru satraukumu, kā arī citas negatīvas emocijas – tās pazemina psihisko enerģiju, kura ir tik nepieciešama auras uzņemšanai. Vēlams, lai fotogrāfs un fotografējamais nonāktu svinīgi pacilātā stāvoklī, apzinoties šī brīža svarīgumu. Pēdējais apstāklis lielā mērā ir atkarīgs no fotogrāfa prasmes. Galvenais apstāklis būs harmonija un pacietība.
Pirms fotografēšanās būtu vēlams uzņemt muskusu, kurš aktivizē psihiskās enerģijas plūsmu. Santonīns (santonica herba) – prettārpu līdzeklis, ko iegūst no vērmelēm, kā arī citi augu līdzekļi palīdzēs saskatīt auras aprises. Taču tie ir arī nervu centru indes un tāpēc to lietošana nav vēlama. Vīraks, piemēram, pastiprina smalkās pasaules izpausmes, nenodarot ļaunumu cilvēka veselībai. Tāpēc ir pieļaujama vīraka smarža telpās, kur norit auras uzņemšana.
Auras attēla uzņemšanas mēģinājumos jābūt uzmanīgiem un ar mēru jāizmanto iepriekš pieminētie līdzekļi, jo tie visi iedarbojas uz cilvēka organisma augstāko jutīgumu. Svarīga ir secība un pakāpeniskums.
Zināšanu par auru izmantošana
Aura piemīt visam, kas eksistē kosmosā – sākot no atoma līdz planētai. Visas auras ir pakļautas universālam pievilkšanās, atgrūšanās un savienošanās likumam. Saskaņā ar šo likumu var izvirzīt vairākus būtiskākos mūsdienu cilvēces uzdevumus.
1. Pirmais un svarīgākais lauks, kurā izmantojamas zināšanas par auru, būs cilvēku kolektīvu veidošana saskaņā ar viņu auras sastāvu. Galvenais gaismas stars, kas apvieno auras, šo auru iespaidā tiks daudzkārt pastiprināts, t.i., harmoniska kolektīva izveidošana pēc to auru starojuma pastiprinās cilvēku spējas. Tā, piemēram, ja apvienotu cilvēkus, kuru aurām ir rubīna krāsa kā galvenā, izveidosies drosmīgu cilvēku kolektīvs, kas būs gatavs uz pašaizliedzīgu, varonīgu rīcību, tā kā rubīna krāsa norāda uz varonības noslieci. Vai šāds kolektīvs nenoderētu ugunsdzēsības dienestā vai ārkārtas situāciju novēršanas jomā? Protams, ka „jā”, teiks ikviens.
Kolektīva veidošanas princips pēc auras sastāva palīdzēs ne tikai pastiprināt cilvēka rakstura pamattoni, bet arī palīdzēs izveidot draudzīgu gaisotni kolektīvā, jo harmoniski atlasītas auras savā starpā nekonfliktēs. Šāds stāvoklis, protams, labvēlīgi atsauksies arī uz darba ražīgumu. Veidojot kolektīvus pēc aurām, ietaupīsies neskaitāmas darba stundas, kuras cilvēki tērē strīdos, konfliktos, tenkās, pārpratumos u.tml. Bet pēc darba dienas cilvēks nejutīsies kā izspiests citrons, kas savukārt palīdzēs viņam izmantot brīvo laiku daudz aktīvākā un radošākā formā. Tas attiecas uz visu veidu kolektīviem: radošiem, ražojošajiem, lauksaimniecības, sabiedriskajiem. Ja kolektīvs izveidots, vadoties pēc auras sastāva, tad tas atbildīs universālajam pievilkšanās, atgrūšanās un saplūšanas kosmiskajam likumam, un tas nozīmē, ka šāds kolektīvs būs spējīgs izpildīt jebkurus, pat visgrūtākos uzdevumus.
2. Uzņemtie auras attēli kļūs par cilvēku visīstākajām kosmiskajām pasēm. Tā būs iespējams ievēlēt politiķus nevis pēc viņu teiktā, kam, kā zināms, ir vismazākā nozīme karmas svaros, bet gan pēc aurām. Tā kļūs iespējama tādu garīgu personību nākšana pie varas, kuri būs spējīgi radīt reālu jaunā laikmeta sabiedrību, kurā garīgāk noskaņoto sabiedrības locekļu vara kļūs par ziedojumu visas planētas labuma vārdā.
3. Cits plašs lauks, kurā izmantojamas zināšanas par auru, būs medicīna. Katra cilvēka organisma īpatnība izpaužas krāsās un zīmēs uz cilvēka auras. Tas nozīmē, ja zināsim šīs attiecības, tad pēc auras varēs noteikt diagnozi. Un tā kā auru nevar atdarināt, tāpat kā cilvēka sekrētus, tad var teikt, ka cilvēka izdalījumu analīžu kopums un viņa auras izskats radīs nekļūdīgu priekšstatu par cilvēka organisma stāvokli.
Lielākajam vairumam mūsdienu slimību ir psihiski morāla izcelsme. Šo slimību saknes varēs atklāt uz cilvēka auras to agrīnajā attīstības stadijā, kamēr vēl nav skarts cilvēka fiziskais apvalks. Ārsts, kurš strādās ar auras uzņēmumiem, varēs brīdināt cilvēku par slimības draudiem un kopā ar pacientu meklēt auras saslimšanas iemeslus – piemēram, vai tās ir dusmu sekas, vai citi nelabvēlīgi psihiskie stāvokļi. Tas nozīmē, ka auras uzņēmumi palīdzēs noteikt saikni starp morāles normām un fizisko veselību, kas palīdzēs pārskatīt savu attieksmi pret tikumību pozitīvajā virzienā.
4. Auras attēli palīdzēs noteikt domu materialitāti. Un tāpat tiks pierādīts domāšanas darbību noteicošais un pirmreizējais spēks attiecībā pret fizisko darbību. Auras attēli palīdzēs atklāt virkni jaunu cilvēka domāšanas procesu īpašību, kā arī virkni citu cilvēka spēju, kuras mūsdienās vēl nav izzinātas.
5. Viens no nākotnes zinātnes prioritārajiem un visnozīmīgākajiem virzieniem būs psihiskās enerģijas izpēte. Šajos pētījumos nenovērtējamu palīdzību sniegs auras noteikšana. Magnētiskie viļņi, kurus izdala aura, arī ir šī psihiskā enerģija, tāpēc auras izmaiņu izpēte cilvēka gribas, vēlmju, dažādu psihisko stāvokļu ietekmē dos nenovērtējamu zinātnisku materiālu psihisko enerģiju pētniekiem. „Apzināta attieksme pret cilvēka auras emanācijām ļaus sasniegt lielo ugunīgo daiļradi”

Materiāla avots: http://citarealitate.lv/lat/dzivei/54/

Kategorija: Reiki | Pievienoja: laimiga (13.07.2012) | Autors: Andis Lapiņš
Skatījumu skaits: 3388 | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]