Taro burvība

Koncentrēšanās spēks

Vai tu zini, ko vēlies?

 

Un kā to panākt?

 

Daudzi cilvēki to nezina.

Viņi ne tikai nezina, ko vēlas, bet ari tad, ja to sa­prastu, viņi nezinātu, kā to panākt.

Zināt, ko vēlies, un sasniegt to var koncentrējoties. Būtībā viss Visums tādā mērā, kā tas attiecas uz mums, ir saistīts ar koncentrēšanos.

 

Kas tad ir koncentrēšanās?

 

Vebstera enciklopēdiskajā nesaīsinātajā vārdnīcā šis termins definēts kā "degpunkts (..) skaidri un precīzi noteikts attēla stāvoklis, pievilkšanas, uzmanības vai darbības galvenais punkts (..) spēja koncentrēties, pie­mēram, koncentrēt savas domas (..).

Kāpēc lielākajai daļai cilvēku tik lielas grūtības sagādā koncentrēšanās? Kāpēc ir tik grūti koncentrēt savas domas uz izvēlēto mērķi?

Godīgi sakot, es nezinu, jo ikvienam piemīt spēja koncentrēties.

Ikviens spēj koncentrēties

Patiesībā koncentrēšanās uz mērķi ir visvieglākais darbs pasaulē. Koncentrēties nozīmē vienkārši pievērst savu uzmanību un sakopot domas kaut kam. Vispār jau mēs visi esam lieli eksperti šajā jomā, jo tieši to mēs darām, kad apspriežam kādu tēmu.

Ņemsim, piemēram, hipohondriķus. Lai gan viņi pa­rasti negūst "lielos rezultātus" savā dzīvē, viņi tomēr ir koncentrēšanās lietpratēji. Diemžēl sev par nelaimi viņi iedzimto koncentrēšanās spēju izmanto tikai sa­vām vainām un kaitēm, nevis pavērš savas apziņas rentgenstaru uz augstāka mērķa neatlaidīgu īsteno­šanu. Ja hipohondriķi varētu kļūt tikpat mērķtiecīgi, domājot par labsajūtu...

Koncentrēšanās jeb mērķtiecīgums šī vārda pozitī­vajā nozīmē ir katra izvēle. Vai tad tu nevēlētos kon­trolēt savu likteni, nevis ļaut, lai tevi vada haotiskas domas? Tieši tas notiek, kad izmantojam savu koncen­trēšanās spēju negatīvā veidā. Kad esi sācis apzināties, kā darbojas tava apziņa, vari to likt lietā un iemācīt sevi izmantot koncentrēšanās spēju, lai radītu un sa­sniegtu savā dzīvē to, ko vēlies.

 

Tātad izlem pats.

Un saproti, ka koncentrēšanās ir atkarīga no apzi­nātas izvēles.

 

Koncentrēšanās - tu ';'iekodies" ar zobiem konkrē­tajā situācijā, virzi apziņu pa noteiktu maršrutu, "ap­auj" tūrista zābakus ceļam, lai cik tāls un grūts tas arī būtu, un neatlaidies, līdz Visums dod tev to, ko esi vēlējies.

Ja tu "paņem zobos" šo situāciju un "iekodies" tajā pietiekami stipri, ja nolem, ka šis "pīrāgs debesīs" absolūti un viennozīmīgā ir tavējais - tieši šeit, tieši tagad, šajā brīdī, - ja tu šo lēmumu pasludini visos savas apziņas stūrīšos, ja domās un darbos apliecini, ka neatkāpsies, līdz tas notiks... tam vienkārši ir jā­notiek. Visums darbojas, šādi:

apzināšanās iekšējā līmenī =

= apliecināšana ārējā līmenī.

Tāpēc es lūdzu tev: izproti šī vienkāršā mehānisma nākotnes iedarbību. Pamēģini saprast pilnībā un iz­just prieku, ko rada šī atziņa. Ja pareizi izpratīsi šo mehānismu, apjēgsi, ka itin viss, ko vēlies (lai kas tas arī būtu), jau ir tavs.

Tas ir tikpat viegli kā apēst kūciņu. Vēl viens moments: neizšķied ne sekundi sava laika šaubām vai bažām. Jo mazāk "degvielas" atvēlēsi šau­bām un bažām, jo labāk. Tas ir ļoti svarīgi. Šaubas un bažas vājina koncentrēšanos un rada pretestību tavam enerģijas strāvojumam.

Padomā par to... Kāda ir mērķtiecības īstā nozīme? Mērķtiecība ir pilnīgs šaubu trūkums. Mērķtiecība ir pilnīga un absolūta nodošanās savam mērķim. Mērķ­tiecība ir absolūta ticība, ka Visums tevi apgādās, jo šādi Visums darbojas.

Dīpeks Čopra savā grāmatā "Nemirstīgais ķermenis, neierobežotais prāts" raksta: "Kad tu saproti, ka tiec droši noturēts šajā nemainīgajā ietvarā, rodas brīvās gribas prieks. Tu nevari īstenot brīvo gribu, ja baidies, ka tā nesīs nedrošību, negadījumus un postu. Tas, kurš dzīvo vienotībā ar Visumu, pieņem katru izvēli vispārējās struk­tūras ietvaros. Ja izvēlies A, lauks izlieksies, lai pie­skaņotos tev; ja izvēlies B, lauks pieskaņosies tam, pat ja B ir A pretstats. Šajā laukā tiek pieņemtas visas iespējamības, jo, pēc definīcijas, lauks ir iespējamību stāvoklis."

Tāpēc izproti, kā darbojas tava apziņa un kā darbo­jas Visums, un nešaubies. Neļauj ne mazākajam nedro­šības zibsnim parādīties uz tā lielā ekrāna tavā galvā, ko sauc par apziņu, pat ne uz sekundi. Tā vietā uzku­rini sevi līdz ticības baltkvēlei. Atbalsti savu koncen­trēšanos un mērķtiecību ar ticības emocionālo spēku.

Pilnīgi un nopietni nododies izvelētajam, vienalga, vai tas ir cilvēks, nodoms, pārliecība vai mērķis. Varbūt nauda, laulība vai tikai jauns kurpju pāris. Tad sāc atbilstoši rīkoties un uzskati to par paveiktu...

Mērķtiecība ir karotāja lūgsna., kas vērsta uz sevi.

STJUARTS VAILDS

Kāpēc tas tā notiek? Tāpēc, ka šādi darbojas Vi­sums. Neviens nespēj izskaidrot, kāpēc. Bet, kā es tei­cu šīs grāmatiņas sākumā, mēs, cilvēki, tagad sākam izprast šos mehānismus un mūsu apziņas virzībā notiek lielas izmaiņas. Einšteina relativitātes teorija, jaunā kvantu fizika, atziņa, ka matērija un enerģija ir sav­starpēji aizstājamas, daudzos cilvēkos radījušas aiz­vien dziļāku sapratni, ka mēs esam tādi, kā par sevi domājam, un ka Visums atbilstoši reaģē uz jebkurām mūsu domām. Tātad mēs nepārtraukti kļūstam par tā­diem, kā domājam kļūt. Tā kā Visums vienmēr atstaro mūsu domas uz mums, mēs piesaistām savā dzīvē to, par ko domājam, ko deklarējam, apgalvojam un uz ko koncentrējamies.

Runājot Emita Foksa vārdiem: "Līdzīgs piesaista lī­dzīgu."

 

Vai, kā saku es: "Tu saņem to, ko domā, ka sa­ņemsi.”'      

Lai atrastu savu mērķi, atbrīvojies no visa vecā

Izklausās lieliski, tu teiktu, bet, ja es nezinu, uz ko gribu koncentrēties? Skaidrs, ka ir grūti izmantot savu koncentrēšanās spēku, lai sasniegtu iecerēto, ja nezini, kāda ir tava iecere.

Labs paņēmiens, lai noskaidrotu, ko tu patiešām ve­lies, ir atbrīvoties vai atmest to, ko negribi.

Citiem vārdiem sakot, tu esi uzdevis sev jautājumus: "Kāda ir mana misija dzīvē? Kāds ir mans sapnis? Kāds ir dievišķais plāns manai esamībai uz Zemes?" Un atbilde tev ir absolūti neskaidra.

Ja situācija ir tāda, ja tu patiešām nezini, ko gribi darīt, ko sasniegt vai kāds gribi kļūt, tev jāsāk attīrīt "spēles laukumu" un jārada skaidrība savā dzīvē, at­metot itin visu, par ko esi pilnīgi pārliecināts, ka to negribi.

Atbrīvojies no mantām, vietām, situācijām, cilvē­kiem, apstākļiem un attiecībām, kas tevi vairs neinte­resē. Vienkārši svētī tos ar mīlestību un atmet. Radi ap sevi jaunu, tukšu telpu. Ļauj, lai tavā dzīvoklī, mājā, attiecībās un dzīvē kopumā ieplūst svaiga gaisa strāva. Es galvoju, ka tad sāks notikt interesantas lietas.

Sastādi sarakstus

Sarakstu sastādīšana ir ļoti labs paņēmiens, kā no­skaidrot to, kas tev ir svarīgs. Saraksts palīdzēs tev saprast, ko tu patiešām gribi. Turklāt sarakstu sastā­dīšana ir labs paņēmiens, kā sākt koncentrēties uz sa­viem mērķiem.

Iesākumam es iesaku izmantot Triju sarakstu me­todi, kas būs aprakstīta turpmāk. Tā tiešām ir ļoti vien­kārša, bet, pirms sākt, es gribu uzsvērt, ka tu neveic šo vingrinājumu neviena cita labā. Tu to dari pats sev. Neviens cits nelasīs to, ko uzrakstīsi, tāpēc esi godīgs pret sevi. Kad sāksi rakstīt, neaizmirsti, ka vienmēr vari mainīt savas domas. Tas ir nepārtraukts izaug­smes process. Ja tu šodien uzraksti ko tādu, kam jau rīt nepiekriti, vienkārši nomaini to. Tu vari sastādīt

tik daudz sarakstu, cik vien velies. Tu vari tos mainīt, rediģēt, pārveidot, izmest visus ārā un sākt no jauna vienalga kurā dienā, ja vēlies. (Tā nemaz nav slikta pieeja, ja neesi ticis skaidrībā par saviem patiesajiem mērķiem.)

Šis vingrinājums ir domāts tev. Šis vingrinājums ir vienkārša praktiska darbība. Saraksti domāti tikai ta­vām acīm, tāpēc glabā tos citiem nezināmā vietā!

Triju sarakstu metode

1. Tavs atbrīvošanās saraksts.

Vispirms uzskaiti visu, ko tu savā dzīvē noteikti nevēlies. Mini lietas, cilvēkus, psihiskus stāvok­ļus un attieksmes, emocijas, attiecības un situā­cijas darbā. Neesi izvairīgs un neizlēmīgs. Neuz­traucies par to, ko citi varētu padomāt par tavu Atbrīvošanās sarakstu. Vienkārši uzraksti visu, no kā gribētu tikt vaļā savā dzīvē. Uzskaiti visu, kas, pēc tavām domām, nepalīdz sasniegt tavu Augstāko Labo. Nav svarīgi, ja kāds cilvēks vai lieta iepriekš tev bija ļoti nozīmīga. Atceries - at­brīvošanās nenozīmē, ka tev kāds vairs nepatīk vai ka tu kaut ko nosodi. Tas, kas līdz šim tev palīdzēja, taču var pārstāt būt noderīgs. Tāpēc svēti to ar mīlestību un atbrīvojies no tā.

Sava Atbrīvošanās saraksta beigās uzraksti atbrīvošanās vai svētības apgalvojumu. Tas va­rētu būt šāds - es tagad savā dzīvē brīvprātīgi un pilnībā atbrīvojos no visa minētā. Es dodu savu svētību šiem cilvēkiem un situācijām ar mīlestību un atbrīvojos no tiem. Es atspriegojos, atbrīvojos un ļauju jums visiem iet pretim jūsu Augstākajam Labajam.

 

2.Tavs velmju saraksts.

Šajā sarakstā jāuzraksta viss, ko tu vēlētos īste­not savā dzīvē. Nebaidies uzskaitīt itin visu, ko gribi, ikvienu savu vēlmi. Neraksti to, ko, pēc ta­vām domām, citi uzskatītu par nepieciešamu tev. Neraksti to, ko, tavuprāt, citi atzītu par pareizu vai pieņemamu tev. Šajā sarakstā vajag minēt ti­kai to, ko tu patiešām vēlētos īstenot savā dzīvē. Vai esi pārliecināts, ka tas ir viss, ko vēlies? Vai tikai tu nevēlies vēl kaut ko? Neraizējies par to, kā tavas slēptākās vēlmes izskatās salīdzinājumā ar to, ko, tavuprāt, vēlas citi. Tas, ko vēlas citi, ir viņu darīšana. Tas, ko vēlies tu, ir tava izvēle, jo tā ir tava dzīve. Nebaidies uzrakstīt ko tādu, kas tev liekas absolūti "traks" vai pašreiz grūti sasniedzams. Ja tu to gribi, uzraksti to. Kā jau es teicu, tas ir intīms saraksts, paredzēts tikai tavai zināšanai. Šī saraksta mērķis ir dot tev ko tādu, ar ko strādāt, un palīdzēt tev koncentrēties un pilnveidoties. Iztēlojies, ka esi tēlnieks un veido māla gabalu, kas būs tava dzīve. Un neaizmirsti, ka tu nevienam pašam nerādīsi šo mākslas darbu (sarakstu). Tas ir tavs slepenais "rotaļlaukums". Tad pajautā sev - kāpēc es neuzrakstu visu, ko patiešām vēlos? Vai tāpēc, ka baidos, ka neesmu pelnījis to, ko patiešām vēlos?

Šī saraksta beigās uzraksti apgalvojumu, pie­mēram: es dodu svētību savām vēlmēm ar aug­stāko mīlestību un zinu, ka tagad Visums sāk īstenot to, kas paredzēts manam Augstākajam Labajam. Labais vienam ir Labais visiem.

3. Tavs pateicību saraksts.

Visbeidzot, lai šiem sarakstiem radītu papildu kontekstu un palīdzētu tev aptvert, cik labi jau tagad viss risinās tavā dzīvē, es iesaku beigt šo vingrinājumu, uzrakstot sarakstu par visu to, par ko tu jūties pateicīgs. Citiem vārdiem, piemini, cik daudz Visums jau tev ir devis, to bagātību, kas jau ir tavējā. Tas ir interesants vingrinājums, jo, sākot to sastādīt, tu redzēsi, ka tavs pateicību saraksts kļūst aizvien plašāks. Jau ieskatīšanās šajā sarakstā tev noteikti liks justies labākam un laimīgākam nekā agrāk. Turklāt pateicības izteikšanai un dziļas atzinības izjūtai piemīt ma­ģiskā spēja atvērt tavu sirdi un piesaistīt vairāk Laba tavā dzīvē.

Kā Napoleons Hills man palīdzēja

Kad es biju vientuļā māte ar trim apgādājamiem bēr­niem, man palīdzēja Napoleons Hills. Tolaik man ne­bija naudas un ari iespēju, kā naudu nopelnīt. Tomēr es biju pārliecināta, ka šī situācija mainīsies. Es jutu, ka man ir talants un spējas pelnīt naudu. Mana gal­venā problēma bija tāda, ka es nezināju, ar ko sākt. Man bija vajadzīgs konkrēts līdzeklis vai plāns, kas pa­rādītu, kādi praktiski paņēmieni jāveic, lai gūtu kon­troli pār savu dzīvi un finanšu lietām. To es atradu vienā no sākotnējām klasiskajām "pašpalīdzības" grā­matām: "Domā un kļūsti bagāts", kuras autors ir Napoleons Hills.

Iedvesmojies no stāsta par ievērojamo amerikāņu multimiljonāru Endrū Kārnegiju, kurš no skrandaiņa bija kļuvis par bagātnieku, Hills sāka dziļi pētīt panā­kumiem bagāto cilvēku dzīvi, lai atklātu noslēpumus, uz ko balstās viņu apbrīnojamie sasniegumi. Kā gan šie bieži vien zemas izcelsmes un/vai trūcīgi cilvēki spēja iegūt tādu milzu bagātību un varu?

 

Grāmatā "Domā un klusti bagāts" aprakstīti daudzi no šo cilvēku noslēpumiem un paņēmieniem, arī vēl­mes, ticības, neatlaidības, plānošanas, organizēšanas loma un tādas apziņas vadības metodes kā pašsuģestija vai vizualizācija, kolektīvās apziņas grupas un citas.

Savā grāmatā Hills raksta: "Ikviens cilvēks, kurš sa­sniedz vecumu, kad viņš saprot, kam domāta nauda, vēlas to iegūt. Vienkārša vēlēšanās nenesīs bagātību, bet kvēla vēlme būt bagātam kopā ar uzskatu, kas kļūst par apsēstību, kuras rezultātā tiek izstrādāti plāni, kā un ar kādiem līdzekļiem iegūt bagātību, noteikti at­nesīs bagātību." Tikai plāni, balstīti uz neatlaidību, nedrīkst pieļaut neveiksmes iespēju.

Šeit es pilnā apjomā citēšu Napoleona Hilla vingri­nājumu, kas pamudināja mani sākt darboties.

 

Kategorija: Spēkavots dvēselei | Pievienoja: sofi (19.05.2012) | Autors: Barbara Bergere
Skatījumu skaits: 2749 | Atslēgvārdi: Koncentrēšanās spēks | Reitings: 3.5/2
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]