Taro burvība

Vizualizācijas spēks

Mūsu spēja domāt, aptvert, iztēloties un radīt apziņā tēlus darbojas nepārtraukti. Vienalga, vai mēs to apzināmies vai ne, mēs nemitīgi kaut ko iztēlojamies vizuāli vai "redzam" savā apziņā. Mēs veicam "vizualizāciju".

 Šīs parādības ietekme ir milzīga.

Vai neesi ievērojis, ka cilvēkiem, kuri ir nomākti, domā negatīvi un saskata (vai iztēlojas) drūmo, bēdīgo, bezcerīgo un neveiksmīgo it visā, parasti ir drūma un bezcerīga dzīve un ka līksmi un dzīvespriecīgi cilvēki, kas domā pozitīvi un prognozē pozitīvu iznākumu vi­sām situācijām, parasti ir veiksmīgi un laimīgi?

       Cilvēks spēj īstenot visu, ko viņa prāts var aptvert un kam tic.

NAPOLEONS HILLS

Labā ziņa

   Labā ziņa ir šāda: mēs varam iemācīties kontrolēt savu spēju saskatīt, iztēloties un iedomāties, lai radītu tādu dzīvi, kādu vēlamies.

   Mēs visi nemitīgi izmantojam savu iztēles spēju, bet vairākums cilvēku to dara neapzināti. Citiem vārdiem sakot, viņi neapzinās, ko dara. Viņi neapzinās, ka nepārtraukti iedomājas un iztēlojas - attiecībā uz sevi, citiem cilvēkiem un pasauli kopumā. Ja viņi to arī nejauši apzinās, viņi neaptver, cik spēcīgi spēja veidoti "attēlus" apziņā ietekmē mūsu dzīvi. Diemžēl ļoti daudzi cilvēki izmanto šo spēju, lai iztēlotos sāpes, ciešanas un neveiksmes sev, nevis ar neliela treniņa palīdzību atsvabinātu savas iztēles spēku un radītu sev lielāku Labo.

Iztēlošanās ietekmē veselību

Bez tikko minētā mūsu spēja iedomāties un iztēloties ietekmē arī mūsu veselību. Zinātnieki ir pierā­dījuši, ka katra doma izraisa bioķīmisku reakciju mūsu ķermenī. Tāpēc tik daudzi meistari cilvēka spēku atraisīšanā, tādi kā Hozē Silva, O. Kāris Simontons, Luīze L. Heija, Bērnijs Zīgels, Veins V. Daijers, Stjuarts Vailds, Dīpeks Čopra un citi, māca: mūsu ķermenis automātiski īstenos pozitīvus nodomus, ja mēs iemācīsimies tos programmēt sevī un mūsu zemapziņā.

   Diemžēl vairākums cilvēku rīkojas tieši pretēji. Bet ir svarīgi atcerēties: "Nodoms ir aktīvs uzmanības partneris. Mūsu pagātnes nodomi rada novecojušu programmēšanu, kas šķietami vada mūs. Patiesībā domu spēku var atmodināt jebkurā brīdī... un tu vari mērķtiecīgi programmēt savu apziņu... izmantojot šo spēku." (Dīpeks Čopra, grāmata "Nemirstīgais ķermenis, neierobežotais prāts".)

Projekti dzīvei

Mūsu domas un tēli apziņā ir matricas, ko mēs novietojam zemapziņā, un mūsu dzīve ir šo domu, priekšstatu un tēlu - gan pozitīvo, gan negatīvo - īstenojums. Mūsu dzīves ārējās izpausmes faktiski nav ne­kas cits kā mūsu apziņā notiekošo procesu atspoguļojums.

                  Nemitīga domāšana par slimību

                             rada slimību.

                   Nemitīga domāšana par veselību

                              rada veselību.

Tās ir tikai tavas iedomas

  Tu noteikti esi dzirdējis, ka cilvēki saka: "Tā ir tikai tava iztēle vai: "Tās ir tikai tavas iedomas!" Jāsaka, ka šajos izteikumos ir daudz vairāk patiesības, nekā lielākā daļa cilvēku aptver. Ja jau tās ir tikai mūsuedomas un iztēle, ja iedomām ir tāds spēks, ka mēs varam radīt veselību un labsajūtu sev, trenējot mūsudomāties mūsu Labo, tad esam atklājuši vienu no iedarbīgākajiem līdzekļiem, lai uzlabotu dzīvi uz i iztēli, ie šīs planētas.

    Tad kāpēc gan neizlemt tūlīt, ka ikreiz, kad tu pieķer sevi iztēlojamies kaut ko negatīvu attiecībā uz sevi, tu mainīsi šo tēlu un iztēlosies, ka notiek kaut kas labs. vai citiem

Ja tu sāksi uzmanīt savas domas – savu iekšējo "tērzēšanu" -, tu būsi pārsteigts par to, ko atklāsi.

    Kāds ir teicis, ka 99 % no tā, ko mēs domājam šodien, ir mūsu vakardienas domu atkārtojums. Ja tunegatīvo ... tas skan visai nopietni, vai ne? iztēlojies

      Papildus tam, lai sāktu saprast savu iekšējo dialogu un mērķtiecīgi censtos tam piešķirt pozitīvu virzienu, tu vari veikt konkrētus vingrinājumus, lai attīstītu spēju iztēloties pozitīvus rezultātus un "pārprogrammētu" sevi, savu ķermeni un savu rīcību.

Vizualizācijas vingrinājums

    Piemērs vienkāršam vizualizācijas pamatvingrinājumam, ko tu vari praktizēt katru dienu. Ir daudz tāduvingrinājumu; šis tikai iezīmē vispārējo pieeju. Galve­nais ir atrast metodi, kas tev šķiet vispiemērotākā, un sākt to regulāri lietot.

    Atceries - prakse rada pilnību. Tavas domas ir kā ezers, kur ūdens kļuvis netīrs no tavām negatīvajām domām un iztēlošanās. Pielejot klāt tīru ūdeni (jaunas pozitīvas domas un tēlus), tavs ezers pakāpeniski kļūs aizvien dzidrāks. Tam būs vajadzīgs zināms laiks, bet agrāk vai vēlāk tu ievērosi izmaiņas savā domāšanā, uzvedībā un visbeidzot - dzīves virzībā.

     Lai iegūtu vislabākos rezultātus, it sevišķi pašā sākumā, atkārto vienu vizualizēšanas vingrinājumu katru dienu trīsdesmit reizes pēc kārtas. Tāds laiks nepieciešams, lai zemapziņa akceptētu jaunos tēlus. Pēc trīsdesmit dienām tu vari mainīt koncentrēšanās ievirzi uz citu tēmu vai savas dzīves sfēru.

Pirmais solis - relaksēšanās

Ir vairāki relaksēšanās veidi. Lai kādu paņēmienu tu izvēlētos, tavs mērķis ir atbrīvoties no garīgās un fiziskās spriedzes, atslogot apziņu un ķermeni, palēnināt smadzeņu impulsus, lai ieietu alfas stāvoklī un atvērtu savu zemapziņu jauniem, pozitīviem tēliem un domām. Kad tu esi relaksējies, pārej pie otrā soļa.

Otrais solis - vizualizācija

Ko tu gribi darīt? Kādā tavas dzīves sfērā pašlaik pastāv visaktuālākās problēmas? Vai tās skar veselību, karjeras iespējas darbā vai attiecības? Lai kādas tās arī būtu, kad tu jūties relaksējies, tev apziņā jārada tēls ar pozitīvu iznākumu savai vēlmei.

     Iztēlojies piemēram, situāciju vai veselības stāvokli, ko tu vēlies sasniegt, pēc iespējas sīkāk. Ļoti svarīgs moments: vienmēr iztēlojies tagadnē, jo zemapziņai nepastāv tagadne vai nākotne. Tātad tavam pozitīvajam iznākumam vienmēr jānotiek tieši šobrīd! Ja tu vizualizēsi     ieguvumu nākotnē, tas vienmēr paliks nākotnē, tāpēc iztēlojies un saskati vēlamo situāciju šobrīd pēc iespējas sīkāk. Izjūti prieku, emocijas, ko tavs jaunais Labais rada tevī. Laba veselība taču liek tev justies labi, vai ne? Labākas attiecības ar priekšnieku ļauj tev atslābt un justies gandarītam, vai ne? Ļauj sev izjust šīs emocijas.

       Ļauj sev priecāties par sevi un savu jauno Labo!

       Kad tu esi iztēlojies savu jauno Labo pāris minūtes, atslābini plakstiņus. Tad lēnām atver acis un sāc apzināties telpu, kur tu atrodies. Tu vari padarīt šo vingrinājumu spēcīgāku, sakot skaļā balsī: "Tagad es esmu pilnībā atmodies un jūtos laimīgāks un veselāks nekā jelkad agrāk." Pēc tam atsāc savus parastos darbus.  Lai sasniegtu vislabākos rezultātus, centies izpildīt vingrinājumu katru dienu.

    „Laimes rata" metode

    Ketrīna Pondere iepazīstināja mani ar "laimes rata" metodi - vēl vienu iedarbīgu paņēmienu, kā vizualizētn sasniegt lielāku Labo savā dzīvē. "Laimes rats", kā viņa to sauc, ir visai liels kartona vai bieza papīra, uz kura uzlīmē krāsainus Labā attēlus, kas parāda ko tu vēlies īstenot savā dzīvē. Esmu konstatējusi, ka  "laimes ratu" var izgatavot vairākos veidos. u gabals

   Vispārīgais rats. Tu vari darināt vienu vispārīgu ratu, kas aptver visas tavas dzīves jomas. Sadali kartona gabalu četros vai piecos laukumos, piemēram: 1) veselība, 2) labklājība, 3) ģimene, 4) draugi. 5) garīgie meklējumi.

    Atrodi grāmatās un žurnālos krāšņus, dzīvespriecīgus attēlus, kas ilustrē veselības stāvokli, panākumus biznesā, sirsnīgu ģimeni utt., kaļ tu vēlies īstenot savā dzīvē. Uzlīmē šos attēlus uz atbilstošā laukuma. Rata centrā uzraksti pozitīvu apgalvojumu vai svētību, veltot to tavam un visas cilvēces Augstākajam Labajam.

    Konkrētais rats. Tu vari izgatavot arī īpašus "laimes ratus" savas dzīves atsevišķām jomām, piemēram, tikai labklājībai, mīlestībai vai veselībai. Ievēro to pašu pieeju, kas aprakstīta iepriekš. Atrodi spilgtus, dzīvespriecīgus attēlus, kas ilustrē pozitīvo rezultātu, ko tu vēlies sasniegt.

 Svarīgi momenti

       Turi to noslēpumā. Pēc "laimes rata" izgatavošanas nerādi to citiem un nestāsti par to. Glabā to citiem nezināmā vietā. Tev nav vajadzīgs pārliecināt citus, ka tas, kam tu tici, ir labs un pareizs tev. Tā nav citu cilvēku darīšana, un nav vajadzīga viņu kritika vai negatīvie komentāri, kas neitralizētu tavu spēku. Apskati ratu katru dienu. Ik dienas vienatnē dažas minūtes aplūko savu "laimes ratu". Nestāsti nevienam par šo nodarbi un dari to katru dienu.

      Esi uzmanīgs - vizualizācijas spēks ir milzīgs, tāpēc rūpīgi izvēlies attēlus. Neaizmirsti, ka tu iztēlojies to, ko gribi apliecināt savā dzīvē. Neizmanto attēlus, kas tevi ierobežo, ir drūmi vai izraisa negatīvas emocijas. Izraugies spilgtus, krāsainus, dzīvespriecīgus attēlus. Nepārblīvē savu "laimes ratu" ar pārāk daudziem attēliem, jo tas var mulsināt.

   Nepieļauj kompromisu - tas nav intelektuāls vingrinājums, tāpēc, izvēloties attēlus par Labo, nav jābalstās vienīgi uz loģiku. Iztēlojies to, ko patiešām vēlies, nevis to, ko tev grib citi cilvēki, vai to, kas, tavuprāt, būtu jāiegūst vai ko tu varētu iegūt. Ieklausies savas sirds gudrībā un iztēlojies to, ko patiesi vēlies īstenot dzīvē.

Krāsas- izmanto atšķirīgas krāsas fona papīru dažādām tēmām:        

                   zaļu vai zelta krāsas papīru - labklājībai,

                       baltu vai dzeltenu - garīgai izaugsmei un izpratnei,

                      oranžu vai koši dzeltenu - veselībai un enerģijai,

               zilu-intelektuāliem sasniegumiem,

                      rozā vai sārtu - mīlestībai un harmonijai.

Dod savu svētību "laimes ratam" - veltī to Augstākajam Labajam, novietojot uz "laimes rata" garīgu simbolu vai talismanu. „Laimes rata" metode palīdzēs vizualizēt un psiholoģiski pieņemt jauno Labo, ko tu vēlies ieviest savā dzīvē. Kad sāk izpausties jaunais Labais un tava dzīve mainās, tu noteikti gribēsi izgatavot jaunus "laimes ratus" atbilstoši jaunajai situācijai.

Kabatas formāta "laimes rats"

Ja tev ir grūti izveidot lielu "laimes ratu" vai tu vēlies tādu, ko var nēsāt līdzi visu dienu, vari pagatavot sev mazu, slepenu blociņu. Izgatavojot ievēro tādus pašus paņēmienus, kādus izmantoji, taisot lielo ratu. Ielīmē krāšņus, dzīvi apliecinošus attēlus savā blociņā un tiem apkārt uzraksti apgalvojumus un vēlējumus. Kad rodas brīvs brīdis, vari apskatīt šos attēlus, lai saglabātu optimismu un koncentrētos uz sava jaunā Labā vizualizēšanu.

Iztēlojies Labo citiem. Mēs ne tikai varam vizualizēt Labo sev - mēs varam izmantot savu spēku, lai iztēlotos Labo arī citiem. Uz brīdi padomā, kā tu redzētu un vizualizētu dzīvi cilvēkiem, kas tev sagādā problēmas. Ja tev ir slims radinieks, vai tu domā, ka viņam kļūs aizvien sliktāk? Vai tu redzi viņa aptumšoto istabu vai pēc antiseptikas smaržojošo slimnīcas palātu? Vai tu saskati daudzās grūtības, sāpes un ciešanas viņa mūžā? Vai arī tu iztēlojies, ka viņš ātri atveseļojas? Vai tu katru reizi, kad domā par viņu, iztēlojies, ka viņš bez lielām pūlēm ir atguvis veselību un mieru? Vai tu iecirtīgi atsakies veltīt viņa slimībai vismazāko uzmanību? Varbūt tu iztēlojies viņu starojošu, priecīgu, spēcīgu un veselīgu? Vai tu redzi, ka viņa sejā atkal atgriezies smaids un viņš dungo kādu melodiju? Ja arī tas vēl nav noticis un pašlaik situācija ir pa­visam cita, tu vari radīt savā apziņā intensīvus pozi­tīvus veselības un labsajūtas tēlus attiecībā uz citiem cilvēkiem, tāpat kā tu to dari sev. Kad tu domā par citiem - draugiem vai paziņām, kāpēc gan tu nevarētu izmantot savu spēku, lai iztēlotos lielāku Labo arī viņiem? Mūsu domas vienmēr darbojas kā vibrācijas, ietekmējot apkārtējos cilvēkus. Tāpēc tavi pozitīvie tēli citiem būs kā uzslava un dos svētību neredzamajā līmenī. Nenovērtē par zemu savu spēju katrā situācijā ģenerēt Labo ari citiem cilvēkiem!

Akceptēšana apziņā

Kad tu turpini vizualizēt, izmantojot šeit aprakstītās metodes, pamanīsi, ka palēnām, bet viennozīmīgi sāc ticēt un pieņemt tēlus, ko esi radījis sev un citiem. Tu izjutīs, ka tava ticība un akceptēšana ir dabiska un atbilstoša emocionālā, gan racionālā aspektā. Tad ir īstais laiks gaidīt pārsteigumus, jo šajā stadijā sāk notikt kas neparasts...

     Tavi iedomātie tēli kļūst par realitāti!

                        Apsveicu!

       Tu nupat kā esi uzvarējis loterijā, ko sauc par Dzīves spēli.

 

Kategorija: Spēkavots dvēselei | Pievienoja: sofi (19.05.2012) | Autors: Barbara Bergere
Skatījumu skaits: 3469 | Komentāri: 1 | Atslēgvārdi: Vizualizācijas spēks | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]