Taro burvība

Vārds un cilvēka liktenis
Alīsija, Selēna, Kenija, Dantis, Ozīrs, Izaura, Ridžs, Darīna, Peniskola… Tie ir tikai daži no jaunajiem un modernajiem vārdiem, kurus vecāki šodien izvēlas saviem bērniem. Kā jauns un populārs TV seriāls, tā bērniem parādās jauni un līdz šim nereģistrēti vārdi, ar smaidu teic oficiālo iestāžu darbinieki. Bet kāda loma īsti cilvēka dzīvē ir viņa vārdam? Vai tas ietekmē mūža norisi un likteni?

Varbūt ir vērts uz šobrīd vienkāršo lietu - bērna vārdu, kuru vecāki dažreiz izvēlas pāris minūšu laikā, paskatīties no nedaudz neierastas puses?

Svētajos rakstos teikts, ka visa sākumā bija Vārds. Tas bija sākuma impulss, ar kuru viss sācies. Bet kas īsti ir vārds? Fonētisku skaņu secība, kad parādījās rakstība - noteikta burtu secība. Un kas ir skaņa? Vibrācija, frekvence, tembrāls skanējums. Savukārt katra skaņa, tās vibrācija sevī satur noteiktu enerģiju. Sarežģīti? Tā tikai šķiet. Arī katra cilvēka vārds satur noteiktas skaņu vibrācijas un tātad arī noteiktu enerģiju. Tas ir pirmais dārgums, pūrs un ceļamaize, kuru vecāki dod jaundzimušajam bērnam līdzi visā viņa mūža gājumā. Astrologi uzskata, ka cilvēka dzīves gājumu nosaka viņa piedzimšanas brīža planētu stāvoklis. Bet kādu ietekmi uz mūžu atstāj viņam dotais vārds? Ir dažas lietas, par kurām vērts padomāt.

Reizēm vecāki vēl sava nedzimušā bērna vārdu zina jau pirms viņa nākšanas pasaulē. Acīmredzot tas notiek dziļi intuitīvi. Šāds vārds parasti labi un harmoniski sadzīvo ar šo cilvēku visā viņa dzīves laikā. Taču tā nenotiek bieži, šobrīd visai maz vecāku ļaujas savas intuīcijas klusajai balsij.

Ja viņi vārdu izvēlas kāda ārzemju TV seriāla iespaidā vai lai paspīdētu ar izdomas oriģinalitāti, situācija var būt cita. Jūs gribētu visu mūžu nēsāt rokas pulksteni, kas riebjas un nepatīk? Gribētu braukt ar auto, ko nevarat ciest un no kā krāsas vien metas pumpas uz sēžamvietas? Laikam gan ne. Tieši tādas izjūtas pārdzīvo bērni, kuriem nepatīk viņu vārds un kuri jūt, ka tas disharmonē ar paša iekšējo būtību. Iesaukas un palamas, starp citu, visātrāk pielīp tieši tiem, kuru vārds neatbilst viņu iekšējai un ārējai būtībai. To zemapziņā jūt arī apkārtējie. Un tad rodas resnais, tievais, garais, rižais… Šie vēl skan maigi un nevainīgi, ir daudz nejaukāki aizvietotājvārdi, kas pielīp cilvēkam un ir kopā ar viņu visu mūžu.

Bet kā bija senākos laikos? Jaundzimušā vārdu izvēlējās ļoti rūpīgi, neiztiekot arī bez kāda vieda cilvēka padoma. Savulaik latviešiem to izvēlējās krustvecāki kopā ar dzimtas zintnieku. Viņš viedi lūkojās jaundzimušā nākotnē un zēnam vārdu izvēlējās atkarībā no tā, par ko bērnam bija jākļūst - par karotāju, mednieku, zvejnieku, kāda amata pratēju vai zemes kopēju. Meitenēm bija jākļūst par labām saimniecēm un saimes pavarda turētājām. Dotajam vārdam bija jāpalīdz tā nēsātājam visa mūža gājumā. Vēlākos laikos par tradīciju kļuva dzimtas vārdi, kas gāja cauri daudzām paaudzēm. Tiesa, ja kāds vārds atnesa sev līdzi traģiskus notikumus un īpaši grūtu dzīves gājumu, no tā turpmāk mēdza vairīties un to jaundzimušajiem nelika.

Ziemeļamerikas indiāņiem vārda došanā liela loma bija cilts burvim. Kad jaunie zēni grasījās ieiet vīra kārtā, viņiem bija jāiztur vesela rinda grūtu pārbaudījumu. Tikai pēc tiem cilts burvis īpašā iesvētīšanas rituālā deva katram jaunu vārdu, kas vislabāk atbilda jaunā cilts locekļa iedabai. Tad katram deva vēl vienu vārdu, ko zināja tikai vecāki un paši uzticamākie draugi. Šo slepeno vārdu deva, lai pasargātu cilvēku no būruma, skauduma vai kādas citas iespējamas ļaundabīgas ietekmes. Jo cilvēka vārds ir kā faila nosaukums lielajā pasaules norišu datorā… Līdzīgu praksi vēlākos laikos varēja vērot arī kristīgajās tradīcijās. Tagad gan šķiet, ka tā izzudusi. Īpaši nozīmīga tā bija pareizticīgajiem, kad katram jaundzimušajam papildus deva kāda svētā vārdu.

Un vēl. Folkloristi uzskata, ka mums vislabāk būtu ievērot jau pārbaudītas vērtības, tos vārdus, kas jau iegājuši tautas apritē un izturējuši laika pārbaudi. Svešu tautu vārdi ar mums svešādu fonētisko skanējumu, vibrācijām un enerģētiku var izrādīties gana neharmoniski dzīves ceļa rādītāji un likteņa virzītāji. Gluži tāpat, kā mūsu pļavās lasītas zāļu tējas būs ar daudz lielāku dziedniecisko efektu, nekā tās, kas lasītas kaut kur Alpu pļavās vai pat gluži citā kontinentā.

Ir vēl dažas interesantas lietas. Novērots, ka vārds var zināmā veidā sekmēt divu vai vairāku cilvēku saderību ģimenē un sadarbību darbā. Veiksmīgāk viens otru saprot un ātrāk atrod kopīgu saskarsmi tie cilvēki, kuru vārdos ir kopēji līdzskaņi. Piemēram - Andris un Sandra. Abiem vārdiem ir kopēji n, d, r, s. Šādam pārim būs daudz lielākas iespējas veidot harmoniskas un ilgstošas attiecības nekā, piemēram, Andrim un Lijai. Tiesa, tas nebūt nenozīmē, ka pēdējo divu jebkāda veida attiecības jau no sākuma lemtas fatālai neveiksmei. Tā nav, jo mēs ikviens savas dzīves gaitā nemitīgi mācāmies, pilnveidojam sevi un garīgi attīstāmies. Arī šāds duets var būt veiksmīgs. Papētiet paši, ar kādu vārdu īpašniekiem jums veidojas labas attiecības visās jomās un ar kuriem ne visai. Varbūt atklāsit ko jaunu un interesantu! Iespējams, ka kopēji patskaņi rada līdzīgas vibrācijas un enerģētiku, paceļ uz vienota, harmoniska viļņa galotnes… Atliek tikai to izmantot.

Vēl mirkli pakavēsimies tikai pie viena burta visai interesanta atšifrējuma. Tas varbūt palīdzēs uzlikt punktu uz i. Teic, ka zēna vārdā labs esot burts r. Tā kā sevi varam pieskaitīt ziemeļniekiem un pieļaut, ka mūsu viedie senči pārzinājuši seno Rūnu rakstības alfabētu, mēģināsim šo burtu atšifrēt. Burtam r atbilst rūna Raido, kuras aizgādnis ir tas pats mūsu Pērkontēvs un tā simbolizē svēto koku Ozolu. Raido - tulkojumā tas ir ratu ritenis, rati, ceļojums, attīstība un progress. Astroloģiski šīs rūnas aizgādnis ir lielais un labais Jupiters, visa labā virzītājs, tālu ceļojumu, izglītības un kultūras aizstāvis. Rūnai Raido atbilst gaisa un uguns stihijas, koši sarkana krāsa. Summējot visu - r burta vibrācijas stimulēs aktivitāti, izaugsmi visās jomās, augstāko spēku protekciju, vēlmi aktīvi pārvietoties gan tuvos, gan tālos ceļos. Tāpēc ir vērts padomāt - vai vārda došana ir tikai laika kavēšanas mirklis un gadījuma nejaušībai pakļauts process vai arī kas vairāk. Kaut kas daudz nopietnāks un fundamentālāks. Ir novērots, ka daudzi, kuru vārdā ir burts r, strādā ar transportu un tūrismu saistītās jomās un profesijās, viņiem patīk daudz ceļot un pārvietoties. Šie cilvēki vairumā gadījumu nav nepamanāmi un klusi malā stāvētāji. Ja neticat, veiciet savus novērojumus paši!

Un vēl. Īstie jūras vilki visos laikos bijuši nedaudz māņticīgi un uzskatījuši, ka kuģim tā vārda maiņa ir slikta zīme. Tagad ikvienam ir iespēja mainīt gan vārdu, gan uzvārdu - tāpēc lieciet saviem bērniem tādus, lai, pasi saņemot, viņiem nerastos nepārvarama vēlēšanās līdz ar šo dokumentu saņemt arī jaunu, labāku un atbilstīgāku vārdu!

Informācija ņemta no žurnāla Sieviete, Normunds Smaļinskis

Akrofonoloģija.


Cilvēka vārds ir ne vien fiziskā ķermeņa identifikācija, bet atspoguļo arī dvēseles attiecības ar šo personības aspektu. Pēc vārdā esošajiem burtiem tu vari uzzināt, kādus enerģijas aspektus izmanto tava dvēsele. Tu vari noteikt arī savas dzīves kāpinājuma un krituma posmus un pagātnes pārdzīvojumu iespaidu uz dvēseli.

Tavs vārds ir droša zīme, kuru var izmantot savas attīstības veicināšanai, līdzīgi kā tiek izmantoti horoskopi. Pētot savu horoskopu, lai iepazītu sevi un pēc iespējas labāk izmantotu savu enerģiju, mēs ar pamatīgāku iedziļināšanos varam atklāt dažādu enerģiju nozīmi savas dvēseles izaugsmē. Zinot, kur bijusi mūsu dvēsele, mēs varam arī uzzināt, kādā virzienā tā dodas.

Enerģijas, no kurām sastāv mūsu esība, ir mūsu rīcības katalizatori. Mēs izvēlamies šīs enerģijas, lai izmantotu tās pozitīvā vai negatīvā veidā. Jautājums nav par gribas brīvību pretstatā liktenim, bet gan par to, kā brīva griba spēj "veidot” likteni. Turklāt skaņa gluži kā enerģija rezonē mūsu nervu sistēmā, izraisot darbību un reakciju. Tas ir līdzīgi tam, kā cilvēka piedzimšanas brīdī noteiktu planētu izstarotā iedarbība ietekmē viņa tālāko dzīvi.

Sengrieķu zinātnieks un mistiķis Pitagors piešķīra grieķu alfabēta burtiem to skaitliskās vērtības un nozīmes, taču šīs ezotēriskās zināšanas galvenokārt tika nodotas ar Kabalas starpniecību. Tā māca, ka zodiaka zīmju enerģijas jeb īpašības sakrīt ar konkrētu skaitļu enerģijām. Kabala piešķir konkrētu skaitļu enerģiju alfabēta burtiem. Tas ir akrofonoloģijas pamats - katra burta enerģija saskaņojas ar zodiaka zīmju un planētu enerģijām. Mūsu astroloģiskā shēma jeb horoskops un mūsu vārds ir viens un tas pats. Būtībā viena un tā pati informācija var tikt iegūta, pētot abus šos aspektus.

Antīkajā pasaulē, kā arī primitīvo cilšu sabiedrībās cilvēki ticēja, ka vārds ir cilvēka dvēseles un ķermeņa vienojošā saikne. Māte iečukstēja bērnam ausī viņa dvēseles vārdu, kas bija zināms tikai bērnam un viņai. Pēc tam bērnam tika dots otrs vārds, kas tika izpausts visiem. Dvēseles vārds tika turēts noslēpumā, lai to nelietīgi neizmantoti kādi ārēji spēki, kas apzinājās vārdā ieslēpto spēku.

Savā vārdā cilvēks var ieraudzīt karmiskās enerģijas ārējās izpausmes personības īpašībās un ikdienas rīcībā.

Lai analizētu vārdu, ir jāzina pilns cilvēka vārds. Pirmais vārds ir vārds, kas ierakstīts dzimšanas apliecībā (pat ja tas ierakstīts kļūdaini). Tas ir vārds, kurā ietverta informācija par veidu, kādā dvēseles izlieto enerģiju, un tas bieži vien atklāj arī slēptas tendences. Pēc tam vārdi tiek analizēti individuāli, piemēram:

Vārds
- cilvēka priekšvārdā ietverta personības pamatenerģijas plūsma, redzamās personības īpašības, kuras mēs atklājam saskarsmē ar pasauli. No astroloģiskā viedokļa priekšvārds atbilst ascendentam un horoskopa pirmajai mājai.
Otrais vārds
- otrajā vārdā ietvertās enerģijas parasti izpaužas vecuma posmā no 14 līdz 28 gadiem, ja šis vārds netiek aktīvi lietots.
Uzvārds
- uzvārdā ietvertās enerģijas ir vienmēr darbīgas, taču īpaši izteiktas un svarīgas tās kļūst pēc 28 gadu vecuma sasniegšanas.

Svarīgi ir visi vārdi!  • Vīra uzvārds - sieviete, kas apprecoties pieņem vīra uzvārdu, drīz vien iegūst šim uzvārdam raksturīgās personības iezīmes. Ja sieviete apprecas pirms 28 gadu vecuma, tad jaunā uzvārda īpašības var sākt izpausties tikai pēc 28 gadu vecuma sasniegšanas.
  • Pseidonīmi (vai jebkāda cita vārdu maiņa). Pseidonīma ietekme var sākt izpausties aptuveni gadu pēc tam, kad jaunais vārds ir sākts lietot. Šo enerģiju pamanīs konkrētais cilvēku loks, kurā šis vārds tiek lietots. Ja cilvēks no pseidonīma atsakās, tā ietekme izbeidzas aptuveni pēc gada.
  • Mātes meitas uzvārds - viens no svarīgākajiem faktoriem akrofonoloģijā ir mātes meitas uzvārds. Tieši ar to arī sākas vārda analīze. Mātes meitas uzvārdā ir ietverta cilvēka izcelsme, garīgais mantojums un apslēptā karma. Šis uzvārds atklāj pamata enerģiju, kas ko cilvēks piedzimst, un viņa potences, apmātības un šķēršļus, kas ar ko cilvēks var sastapties savas dzīves laikā.


Vārda spēks


Tavā vārdā ir apslēpta enerģija. Ja tevi neapmierina kāda tavas enerģijas izpausme, vai arī tu vēlies izstarot citāda veida enerģiju, nomaini savu vārdu. Tas noteikti ietekmēs tavu enerģiju un personību. Šim nolūkam der gan pseidonīmi, gan meitas uzvārdi, gan vīra uzvārdi gan iesaukas. Ja vārds nenāk par labu tā īpašniekam, to nevajadzētu lietot. Vārdi ir enerģijas, ko mēs raidām gan apzināti, gan neapzināti, objektīvi un subjektīvi. Tie mūsu būtības kods.

Par autori

Fragments no raksta "Akrofonoloģija”. Amerikāniete Monika Danna ir sertificēta akrofonoloģe, reiki maģistre un Universālās Brālības kustības reģionālā direktore.
Kategorija: Maģija | Pievienoja: laimiga (24.04.2012) | Autors: delfi.lv, www.innerself.com
Skatījumu skaits: 2799 | Komentāri: 1 | Atslēgvārdi: Vārds un cilvēka liktenis | Reitings: 4.0/2
Komentāru kopskaits: 1
0
1  
14.03.2011
2. (sarmites2)
Labs rakst...tiešām tik sen nebiju ko tik interesantu lasījusi! Pilnīgi piekrītu par vārda došanu bērnam...un sava vārda nesšanu...paldies

23.02.2011
1. Līvija Svarinska (Victory)
Labdien,gribētu uzzināt sava vārda un uzvārda nozīmi un arī sava bērna vārda nozīmi,kā to lai izdara?
Atbilde: Materiāls ir ņemts no saita http://www.vardi.lv/vards-un-cilveka-liktenis/ Varbūt te ko var sameklēt?

Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]