Taro burvība

Vēlmju piepildījums
Mūsu vēlmes izraisa mūsu vajadzības. Cilvēka pamatvajadzības ir šādas:

1) fizioloģiskās vajadzības;
2) drošības nepieciešamība;
3) sociālā nepieciešamība (piederēt pie kādas sabiedrības grupas);
4) pašizpausmes vajadzība;
5) pozitīvu emociju nepieciešamība.

Savukārt jebkuras vajadzības kvalitāte un kvantitāte ir atkarīga no materiālās un kultūras vides, kurā cilvēks dzīvo. No vajadzībām rodas vēlmes. Vēlmju (domformas) īstenošanas veids aprakstīts vienā no iepriekšējām nodaļām.

Lai īstenotu savas vēlmes un sasniegtu iecerētos mērķus, jārada tam labvēlīgi apstākļi. Turklāt jāievēro šādi principi.

1.
Aktīva dzīves nostāja. Nevis peldēt pa straumi, bet gan droši va­dīt dzīves laivu uz noteiktu mērķi. Tieši tāpēc mūsu zemapziņā veidojas uzvedības programma, kas ļauj sasniegt mērķi. Cilvēka organisms, viņa psihe mobilizējas tam. Tāpēc mērķim jābūt precīzi nospraustam. Pašiem skaidri jāzina, ko šai dzīvē vēlamies sasniegt. Jānosprauž gal­venie stratēģiskie mērķi un tuvākie taktiskie mērķi. Tas nenozīmē, ka jākļūst par askētu un ar fanātiķa neatlaidību jātiecas uz kādu visaug­stāko mērķi. Dzīve ir daudzkrāsaina un tās dažādos posmos mums var rasties neskaitāmi daudz blakusmērķu un vēlmju. Taču pamatmērķu prioritātei jāpaliek spēkā.

Jums jābūt pilnīgi pārliecinātam par Šo mērķu sasniedzamību. Jums ir pietiekami daudz spēka, prāta un enerģijas, un jūs esat pār­liecinājies, ka spējat sekmīgi pārvarēt ceļā sastaptos šķēršļus.

Jālikvidē nepilnvērtības sindroms. Mīliet sevi, jo sev jūs esat centrs, ap kuru koncentrējas apkārtējā pasaule. Raugieties šajā pasaulē zinātkāri un ar interesi, mīliet tajā visu pilnvērtīgo un harmonisko. Apzinieties tās daudzveidību un tās izpausmju ārkārtīgo gudrību. Ti­ciet sev, un "lai jums notiek pēc jūsu ticības".

2.
Jālikvidē vai jāapiet šajā ceļā sastopamie šķēršļi. Ja iespējams, jāmaina attieksme pret šiem šķēršļiem — jo pasaule ir tāda, kādu to uztveram. Tieši no mūsu attieksmes pret traucēkļiem ir atkarīgs, cik lielā mērā tie mums traucēs.Cilvēka dzīve ir savdabīga skola, un jebkuras situācijas, kas rodas dzīvē, ir šīs dzīves mācībstundas, kuras mums nepieciešams apgūt. Tāpēc jebkuras nelabvēlīgas situācijas un traucēkļi ir tikai pārbaudī­jumi, kas jāiztur ar entuziasmu un jāizmanto, lai sevi apliecinātu. Cil­vēks var salīdzināt sevi ar alpīnistu, kas tiecas sasniegt kalna virsotni un pārvar grūtības un briesmas Šajā ceļā. Visi traucēkļi, kurus var novērst, ir jānovērš. Bet uz tiem, kurus novērst nav iespējams, jo tas nav no mums atkarīgs, jāraugās kā uz sti­hiskām nelaimēm. Tām ir jāpielāgojas gluži tāpat, kā mēs pielāgo­jamies lietum, vētrai un salam u. tml. Tas ir vēl viens stimuls, lai sevi apliecinātu: jo grūtāks ir ceļš uz mērķi, jo dārgāks kļūst Šis mērķis un jo lielāki ir jūsu nopelni un vērtīgāka tā dzīves pieredze, ko esat guvis no šīs mācībstundas.

3.
Pārvērst vēlēšanos par zemapziņā izveidotu uzvedības pro­grammu.

Maģiski rituāli, izmantojot speciālas zīmes.


Spēcīga vēlme uzlādē mūsu psihisko enerģiju domformu, kas, tiekdamās sevi īstenot, mudina mūs aktīvi rīkoties. Turklāt mūsu zem­apziņā izveidojas Šīs vēlmes apmierināšanas programma. Atkarībā no tā, cik liela vērtība šai vēlmei ir cilvēka dzīvē, zemapziņa mobilizē viņa organismu, lai to īstenotu.

Lai izveidotu enerģētiski spēcīgu domformu un noturīgu, uz mērķa sasniegšanu virzītu zemapziņas programmu, vēlēšanās ir jāpastiprina.

Tam izmanto dažus psiho tehnikas paņēmienus, piemēram, gala rezultāta vizualizāciju.


Atslābinieties, aizveriet acis un pēc iespējas ieslīgstiet meditatīvā stāvoklī. Pēc tam spilgti un tēlaini iedomājieties, ka jūsu vēlēšanās ir piepildīta. Pacentieties izjust prieku. Iztēlojieties, kā reaģēs jūsu tuvinieki un draugi. Sajūtiet sevi šajā situācijā un visus labumus, ko dod šis jūsu sasniegums.

Ja iecerētajam jūsu dzīvē ir ļoti liela vērtība un jūs vēlaties pie­saistīt augstāku spēku palīdzību, izmantojiet šādu maģisku rituālu: pulksten divpadsmitos naktī iededziet trīs gaišzilas sveces un nolieciet uz galda spoguli. Uz spoguļa novietojiet baltu apakštasīti ar rupju sāli. Uz sāls uzlieciet taisnstūrveida papīra lapu, uz kuras ar zilu flomāsteru uzrakstiet:

Uz šīs papīra lapas uzlieciet vēlmju piepildīšanas pentaklu, ko esat uzzīmējis ar zilu flomāsteru.

Tad paņemiet baznīcas vaska sveci un uzpiliniet uz pantaklu virs­puses piecus pilienus vaska. Turklāt katru pilienu pavadiet ar šādiem vārdiem: "Oda, Arhael, ramos, fuego, dan."

Pēc tam ar labas rokas pirkstu galiem izpildiet virs pantaklu apļ­veida kustības pulksteņa rādītāja virzienā, domās iztēlojoties ieceres gala rezultātu, kā aprakstīts iepriekš. Beidzis Šo rituālu, noputiet sve­ces virzienā no kreisās uz labo pusi, ietiniet pantaklu baltā audumā vai papīrā un nēsājiet to līdzi. Apakštasīti ar sāli un taisnstūrveida lapu uz tās pārklājiet ar citu trauku un nolieciet kādā grūtāk pieejamā vietā. Laiku pa laikam der paņemt šo trauciņu un izpildīt visu rituālu, izmantojot pantaklu, bet vasks vairs nav jāpilina.

Ir kāda Austrumu līdzība:


Reiz pie Guru atnāca skolnieks un jautāja: "Skolotāj, kā lai es gūstu apgaismību?" Guru lika viņam aiziet uz upes krastu, nostāties uz ceļiem un iebāzt galvu ūdenī. Guru turēja skolnieka galvu zem ūdens, līdz tas sāka smakt.

"Ko tu tagad vēlētos visvairāk?"
Guru viņam jautāja.

"Elpot,"
skolnieks atbildēja.

Un tad Guru viņam teica:

"Kad tava vēlēšanās sasniegt apgaismību būs tikpat spēcīga, tu to gūsi."


4.
Tomēr nevajag bezgalīgi pastiprināt vēlmes ar sava psihiskā spēka palīdzību. Laiku pa laikam tām "jādod brīvība", lai tās spētu īstenoties. Un parasti tās arī piepildās, kad jūs to negaidāt.

5.
Savas iecerēs dalieties tikai ar tiem ļaudīm, kas patiesi mīl un atbalsta jūs. Jebkādas skaudības un nelabvēlības jūtas un domas smal­kajā līmenī vājinās jūsu ieceres domformas enerģētiku, radīs traucē­jumus un izkropļojumus tās informatīvajā saturā.

6.
Veiciet labus darbus, rīkojieties tā, lai izraisītu apkārtējo ļaužu atzinību. Ziedojiet: tās var būt labdarības dāvanas, bezmaksas palī­dzība tiem, kam tā nepieciešama. Esiet taisnīgi. Tādējādi jūs veidosiet sev labvēlīgu karmu.

7.
Kalpojiet savam egregoram — tam, no kura jūs smeļaties gara spēku, kura morāles un ētikas normas ievērojat. Un jūs saņemsiet tā atbalstu un palīdzību caur savu sargeņģeli, kurš kļūs par jūsu garīgo ceļvedi.
Kategorija: Maģija | Pievienoja: laimiga (25.04.2012) | Autors: nezināms
Skatījumu skaits: 3694 | Atslēgvārdi: Vēlmju piepildījums | Reitings: 3.5/2
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]