Taro burvība

Kosmiskās apziņas pils
KOSMISKĀS APZIŅAS PILS

Mīļais Draugs! Šodien es vēršos pie Tevis ar šo vēstījumu, lai no jauna pievērstu Tavu uzmanību – tai bezgalībai, kas vibrē Tavā Iekšienē; iespēju okeānam – bezgalīgam, un neaptveramam. Šī bezgalība esi TU, tā nav daļa no Tevis, tā ir Tava Būtība – tīra un absolūta. Iegremdējies tagad šajā Kosmiskās Varenības okeānā, kas paslēpts Tevī.

Lai durvis atvērtos – ir jāklauvē, ir atkal un atkal jāvērš savs skats uz pievilcīgajām dzīlēm, kas aicina Tevi katru dienu un katru nakti. Tiecies savā Apziņā, savā Sirdī uz TO, kas atrodas AIZ Tavas cilvēciskās uztveres, Tavu emociju un domu, Tavu spriedumu un secinājumu robežām.

Mans mīļais, mīļotais Draugs. Aizver acis uz mirkli, un raugies uz savas Būtības pašu centru, raugies dzīlēs – tumšās, vēsās, pievilcīgās. Raugies ne acīm, bet ar Sirdi.

Un ja Tu raugies ar Sirdi, tad itin drīz Tu sajutīsi maigu un vieglu gaismu. Tā ir Atvērto Vārtu Gaisma – Tavā Būtībā. Tā ir ieeja Tavā paša brīnišķīgā Pilī, KOSMISKĀS APZIŅAS PILĪ. Un tieši TURP ved Tavs patiesais Ceļš, jo tieši TAS arī IR ceļš uz MĀJĀM. Un tas v i e n m ē r ir Tavā priekšā, Tavas Sirds priekšā. Soļo, ej turp, kurp aicina Tevi šī Gaisma. Ej savas Būtības dziļumos. Tur sagaida Tevi piedzīvojumi, atklājumi, un brīnumi. Tur gaida Tevi Tavs ZELTA EŅĢELIS, Tur gaida Tevi jaunas pasaules, jaunas atvērtas durvis, un jaunas iespējas. Ej, Cilvēk! Pārkāp šo slieksni – sava zemes p r ā t a slieksni – un Tu nokļūsi brīnumainā pasakā, kas VIENMĒR ir dzīvojusi Tevī, un kas vienmēr ir bijusi reālāka par visu Tavu dzīvi. Ej MĀJĀS, mans Dārgais, ej droši. Ieej šai PILĪ – ar Mīlestību, un Tev tanī atvērsies visas slepenās durvis, aiz kurām Tu satiksi vienīgi Mīlestību, Skaistumu, un Gaismu – Tavas KOSMISKĀS APZIŅAS Tīro Gaismu.

Tad nu tā, mans mīļotais – Tavā priekšā atveras Diženi Vārti uz bezgalību, uz Tavu Loloto Sapni. Mēs ejam pa laika tuneli Tavā IZTĒLĒ, kas ir – Tavas Dvēseles, un Tava brīnišķā Gara – dzīva, maģiska būtība. Tu kļūsti viegls kā sapnis, un lidinies virs Zemes, Tu slīdi starp zvaigznēm – grimstot varavīkšņu gaismā, Tu tiecies uz Dvēseles Mūžīgo Svētlaimi. Priekšā Tevi sagaida pārsteidzošs ceļojums, kurš vairs NEKAD, t a g a d vairs NEKAD nebeigsies – jo tas ir Tavs Ceļš uz AVOTU.

Neskaties atpakaļ. Paskaties – Tavā priekšā staro brīnišķa PILS. Tās kupoli sniedzas ar smailēm – līdz Centrālai Saulei. Viņi gaismojas un vibrē, viņi nepārtraukti rotē, un virs katra kupola mirdz Zvaigžņu Kronis.

PILS sienas ir rotātas kristāliskiem rakstiem, kas visi ir veidoti prasmīgu Kosmisko Meistaru rokām, un ikviens tāds raksts glabā Meistara Vārdu, Skatienu, un Noslēpumu – viņa Pieredzes, un viņa Atmodas noslēpumu, noslēpumu par viņa Ceļu Visumā. Šos noslēpumus – ikvienu no tiem – Tev nāksies atklāt SEVĪ, mans mīļotais Draugs, kas lasa šīs rindiņas, jo Tu neapšaubāmi – esi iesaistīts KATRĀ no tiem.

Tavas PILS logi ir apvīti kupliem ziedošiem augiem, ap kuriem lidinās spilgtu, krāsainu tauriņu, Eņģeļu un Feju neskaitāms daudzums. Visi viņi gaida Tevi MĀJĀS, visi viņi MĪL Tevi, un viņi gatavo par godu Tavai pārnākšanai – brīnumainus Svētkus.

Vārti un Durvis PILIJ ir v a ļ ā. Tie ir rotāti dārgakmeņiem, no kuriem ar Meistara roku izliktas burvīgas mozaīkas. Ikviens akmens izstaro Gaismu, Dziļumu un Siltumu. Tu redzi – no atvērtiem Vārtiem un Logiem līst Gaisma.

PILS priekšā aug milzīgi, spēcīgi koki. Tie ir TAVI koki. Tie ir Tavi – vistiešākajā nozīmē. Šādi – Smalkajā Pasaulē ir izaudzis, un tagad plaukst Tavs SPĒKS. Visiem kokiem ir vareni, bet lokani stumbri. Viņu galotnes sniedzas bezgalībā. Koku zari bagātīgi ir noklāti smaržīgiem ziediem, un sulīgu smagu augļu ķekariem. Zaros lidinās burvīgi putni, viņu raibās astesspalvas nolaižas uz zemes. I e k l a u s i e s – viņi d z i e d Tavu Vārdu, viņi s v i n Tavu Vārdu – Tu a t g r i e z i e s MĀJĀS. Tava DĀRZA vareno koku paēnā pastaigājas brīnumaini kosmiski dzīvnieki. Viņi dzer vēsu kristālisku ūdeni, kas strūklakās šļācas no zemes Tavā DĀRZĀ. Viss DĀRZS un pati PILS grimst neskaitāma daudzuma ziedu plaukumā un smaržās.

Uz PILS sliekšņa stāv Tavi Eņģeļi, viņi lūdz Tevi ienākt. Paklanies viņiem, un ej. Kāp augšā pa mirdzošām parādes kāpnēm, un pārkāp slieksnim uz savu KOSMISKO PILI, kas ir Tavs personīgais dzīvais nenovērtējamais DĀRGUMS, un šis Dārgums v i e n m ē r ir kopā ar Tevi.

Dārgais Draugs – Tu esi pārkāpis slieksnim, un nokļuvis milzīgā PILS zālē. Pašā centrā šai brīnišķīgajai zālei – vibrē žilbinoši Baltas Gaismas mirdzošs STABS. Tas ir GARS – Tavas PILS LOGOSS.

Gaisma virzās pa spirāli, un slīd vienlaikus divos virzienos – uz augšu un leju. Paej tuvāk, tuvāk šai Gaismai – un sajūti tās jaudu, ieklausies tās vibrāciju dziļajā dunoņā – tā ir Visuma Dzīvības Plūsmas skaņa, tā skan pats AVOTS – TAS Visuma Centrs – kurā dzimst jebkura dzīvība.

Ieskaties šai Gaismā. Tu redzi – tanī mirdz zvaigznes, riņķo planētas, tanī staro tūkstošiem mirdzošu sauļu, un miljardi pasauļu. Un VISS tas dzīvo TEVĪ, mans Dārgais. Visas šīs pasaules pastāv TEVĪ pašā. Un arī LOGOSA Gaisma Tavas Apziņas centrā. Un Tev nāksies iemācīties – DZĪVOT ar šo Gaismu. Tev nāksies SAPLŪST ar to VIENĀ būtībā, un APJAUST kādreiz – ka tas arī ESI TU. Es ļoti ceru, ka mums izdosies šo Brīnumu sasniegt šajās dienās (Anda)

Tu vari tagad doties ceļojumā pa savu PILI, ieiet katrā istabā, atvērt katras durvis, lai no jauna atminētos to, un iepazītu sevī BRĪNUMU.

Tu arī vari uzdot jautājumu LOGOSA Centrālajam STARAM, vai arī palūgt šim STARAM kaut ko – kā dēļ Tev ir vajadzība ieiet šajā STARĀ. IEEJ tajā, un ļauj tam savienoties ar Tevi. Sajūti Viņa Gaismu savās šūniņās. Sajūties, ka esi V i ņ š. Ļauj Viņam griezt un virpuļot Tavu Ķermeni – kļūsti par Dzīves Varenās Gaismas spirāli – kļūsti par šo trokšņaino/skanīgo plūsmu, kas uztur visas Pasaules.

Ja Tu ļausi, ja Tu pilnībā atbrīvosies – tad STARS nogādās Tevi – tieši uz to Tavas PILS līmeni – kurā Tev ir j ā b ū t ŠEIT un TAGAD. Ļauj Viņam to paveikt. Viņš līdzinās liftam, kas pārvietojas – ne vien starp stāviem, bet arī starp miljardiem dimensiju un Tavu paralēlo dzīvju.

Ceļo ar baudu – jo Tu esi BRĪVS. Un visas Durvis Tev atvērtas.

Es lūdzu, lai Tu iegaumē šo brīnumaino unikālo iespēju – Tiešas, Atklātas ieejas iespēju Centrālajā STARĀ. Tas ir Tava AUGSTĀKĀ ES Stars.

Ievēlies kaut ko, un ieej šai STARĀ, un Viņš nogādās Tevi TANĪ Vietā un Laikā – kur Tavas Vēlēšanās būs jau PIEPILDĪTAS. Vispirms – Tavā PILĪ, bet pēc tam – arī Tavā zemes dzīvē, kuru Tu līdz šim esi uzskatījis par reālāku, nekā to, par ko tagad ar Tevi runāju.

Ceļo pa LOGOSA STARU. Tu vari uzdot savam „Kosmiskajam Liftam” jebkuru programmu, un viņš aizvedīs Tevi uz jebkuru Tevis izvēlētu vietu. Un atceries – lai KUR arī šis STARS Tevi neaizvestu – tā ir tikai v i e n a no zālēm, v i e n a no neskaitāmajām istabām – Tavā Kosmiskajā Mājoklī, PILĪ – kurā mīt VISI, kurus Tu mīli, un jebkad esi mīlējis, un kurā mīt visas Tavas pašas Skaidrākās, Brīnišķīgākās, un Pārsteidzošākās fantāzijas.

Kad Tu iziesi no STARA – dodies aplūkot PILI. Tev nav kur steigties, un tik daudz ko ir jāierauga un jāatcerās.

Pamani zīmes-norādes, ko Tev atstājis PILĪ Tavs AUGSTĀKAIS ES. Ikviens Pakāpiens, ikviena Durvs un Siena Tavā mirdzošajā PILĪ – tas ir vesels Kristāliskās Informācijas Lauks. Lasi to ar plaukstu, iesūc sevī to, ko nevari nolasīt ar acīm. Viss pamazām atklāsies Tavai Apziņai – Tev negaidītos apmēros.

Klaiņo pa stāviem, un ielūkojies istabās. Aiz katras Durvs gaida Tevi Sapnis, Miers, un Bezgalība.

Atceries – Tavā PILĪ pastāv VISS, ko vien Tu ievēlēsies. Tajā PIEPILDĀS Tavi Sapņi. Viss, kas Tev būtu jādara tagad, - lai Tava PILS kļūtu priekš Tevis REALITĀTE, Tavā zemes dzīvē, un Tava DĀRZA Svētie Augļi kļūtu par neizsīkstošas Svētības augļiem Tavā zemes realitātē – Tev ir jākļūst par pastāvīgu Pētnieku un Eksperimentētāju savā Kosmiskajā PILĪ, kas dzīvo TEVĪ.

IEPAZĪSTI SEVI, iepazīsti daudzveidību savām nemirstīgajām formām – izpaustu caur Tavas Iekšienes PILNĪBU.

Noskaņojies uz Neierobežotību/ Bezgalību. Tava PILS ir iekšēji BEZGALĪGA. Tā ir plastiska un daudzdimensionāla, un tajā a t r o d a s VISS, un i e s p ē j a m s VISS ! Tavā IZVĒLĒ ir – i e i e t šai PILĪ, vai nē.

Es tagad atstāšu Tevi uz īsu brīdi – Tavās no jauna atklātajās MĀJĀS. Uzkavējies tajās viens ... Bet ja es būšu vajadzīgs Tev – vienkārši – nosauc manu vārdu – un es atnākšu, un aizvedīšu Tevi turp – kur Tu vēlēsies ...

ES ESMU KRAJONS
29.07.2009
Maijas Čepules tulkojums.
http://iamthatiam.narod.ru/metamorfoza_16.htm
Kategorija: Mistika | Pievienoja: laimiga (05.05.2012) | Autors: Krajons
Skatījumu skaits: 1631 | Atslēgvārdi: Kosmiskās apziņas pils | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]