Taro burvība

Par parapsiholoģisku fenomenu pētniecību
Neviena no zinātnes nozarēm nerada tik daudz pretrunu un reizēm pavisam nesavienojamus uzskatu sadursmes, kā parapsiholoģija. Mūžīgie strīdiņi par parapsiholoģijas zinātniskumu vai nezinātniskumu uzdzen grūtsirdību un liek šaubīties pat pašiem aktīvākajiem entuziastiem. Tāpēc, lai mazliet skaidrotu šo jautājumu, sākumā pacentīsimies saprast, kas ir - zinātniskais pasaules uzskats.

Nesaprātīgi saprātīgā pieeja


Lai formulētu zinātnisko pasaules uzskatu, nekādu grūtību it kā nevajadzētu būt. Tās ir zināšanas, kas iegūtas ar loģikas palīdzību un balstītas uz jau zināmiem, zinātnes atklātiem faktiem. Nezinātnisko pasaules uzskatu noteikt ir daudz grūtāk, jo tam ir pieskaitāmas daudzas un dažādas domāšanas formas: tradicionāli tautiskā, radošā, arī fantāzija, tas ir - visi iracionālie īstenības atspoguļošanas veidi.

Vienkāršāk sakot, pie nezinātniskā pasaules uzskata pieskaitāms viss, kas neatbilst pirmajam formulējumam. Bet ja uzmanīgi analizētu visu ievērojamāko atklājumu un izgudrojumu vēsturi, kļūtu acīmredzams fakts, ka tie visi radušies, pielietojot iracionālo (latīniski - irrationalis - nesaprātīgs) metodi. Lai atceramies kaut vai visiem zināmo stāstu par to, kā Dmitrijs Mendeļejevs atklāja savu slaveno ķīmisko elementu tabulu, kuru tagad lieto visa zinātnes pasaule. Viņš to ieraudzīja sapnī un tikai pēc tam papildināja ar vajadzīgajiem loģikas ķēdes posmiem – iztrūkstošajiem elementiem. Līdzīgu stāstu ir ļoti daudz. Ir pat zinātne, kas cenšas izpētīt veidus, kā pēkšņi un nekonsekventi iegūt zināšanas.

Kirliana "redzīgā” metode


Pēdējo 10-20 gadu laikā zinātne diezgan tālu tikusi parapsihologus interesējošā virzienā. Radusies iespēja izprast dažas agrāk neizskaidrojamas parādības, kuras pirms tam zinātnes pasaule vienkārši ignorēja. Datoru un fotografēšanas tehnikas attīstība, izmantojot krievu zinātnieka Semjona Kirliana atklājumus, palīdzējusi vizualizēt cilvēka biolauku, viņa auru, iegūstot par to informāciju. Tas, savukārt, dod iespēju izdarīt secinājumus par cilvēka veselības stāvokli precizitāti, kādu nevar nodrošināt mūsdienu tradicionālā medicīna. Ar plašiem Kirliana metodes pētījumiem un to pielietojumu nodarbojas Maskavas garīgās attīstības institūts (MADRA). Bezgala interesanti ir viņu eksperimenti, novērojot nesen mirušu cilvēku enerģētiku. MADRA zinātnieki novēroja, ka cilvēka biolauks uzreiz pēc nāves nepazūd, kā tika gaidīts. Sākumā gan tas pazūd, bet pēc neilga laika parādās atkal, un tā ne reizi vien. Tātad dzīvība mirušā ķermenī vēl kādu laiku turpinās. Tāpēc ir zināma jēga šajās trīs, deviņās un četrdesmit dienās pēc cilvēka nāves, kuras īpaši atzīmē nomirušā radinieki. Un nav arī bez savas zinātniskās jēgas un nolūka senās "mirušo grāmatas”. Ar Kirliana metodes palīdzību var redzēt, kā mainās cilvēka biolauks, dziedinot ar enerģijām. Iespējams novērot cilvēka auras izmaiņas laikā, kad tiek skaitītas lūgšanas un mantras. Šī metode ļauj kontrolēt ārstēšanas procesu vispār, jo izmaiņas biolaukā notiek uzreiz. Tā paver plašas iespējas cilvēka fiziskā un psihiskā stāvokļa diagnostikā.

Visu nosaka torsionu lauki


Šodien mūsu īpašu interesi rosina pēdējo 15 - 20 gadu idejas par torsionu laukiem. Ar to pētīšanu nodarbojas Anatolija Akimova vadītā Krievijas Dabas zinātņu akadēmijas Teorētiskās un lietišķās fizikas institūta fiziķi. Viņu izteiktās teorijas pamatjēga liecina, ka visam šai pasaulē piemīt savs enerģētiskais lauks, kura cēlonis ir elektronu raksturojošs lielums - spins (elementārdaļiņas iekšējā rotācijas brīvības pakāpe). Zinātnieki ir noskaidrojuši arī, ka torsionu lauki turpina priekšmeta formu. Pilnīgi plakanai taisnai līnijai šāds lauks nepiemīt, bet vajag tikai šo līniju saliekt, kad tūlīt pat ap to parādās torsionu lauks. Piemēram, akmeņu un kristālu iekšējo struktūru veido noteiktā kārtībā sakārtoti atomi, tāpēc akmeņiem un kristāliem piemīt savi, īpaši torsionu lauki, kas var "dzēst” cilvēkam nelabvēlīgās enerģētiskās vibrācijas vai pastiprināt pozitīvās. Šeit darbojas parasti, skolas fizikas līmenī apgūstamie interferences un rezonanses izpausmes likumi. Lūk, tā rodas amuletu un akmeņu aizsargājošais spēks. Akmeņu un amuletu ietekmi uz cilvēka enerģētiku var novērot ar Kirliana metodes palīdzību.

Cilvēka biolauks tāpat pieder torsionu lauku diapazonam un pastāv, pateicoties septiņiem aktīviem enerģijas centriem - čakrām. Katra čakra izstaro noteiktas frekvences enerģiju, veidojot cilvēka biolauka "balto gaismu”. Kā zināms, balts ir visu septiņu pamatkrāsu sajaukums gaismas diapazonā. Bet "baltā gaisma” ir ideāls biolauka stāvoklis, kad katra čakra netraucēti strādā stingri noteiktā diapazonā. Lielākajam vairumam cilvēku nepiemīt šī "baltā gaisma”, bet tas nozīmē, ka tiek ignorēta, traucēta mūsu enerģētiskā dzīve. Var teikt, ka šajā ziņā valda pilnīga tumsonība. Šīs tumsonības rezultāts ir aizdomīgums un konservatīvisms visā, ko cilvēki sauc par nezinātnisko pasaules uzskatu. Man daudzas reizes ir nācies novērot, kā pēc enerģētisko centru - čakru aktivitātes atjaunošanas (tautā šo procesu sauc par lāsta noņemšanu) smagi un hroniski slimo stāvoklis krasi uzlabojas.

"Ļaunā acs”


Katrs cilvēks ir tā saucamā "staigājošā radiostacija”, kas izstaro dažādas frekvences enerģētiskos viļņus - domas. Citas "radiostacijas” šīs vibrācijas uztver. Pēc dažiem skolā apgūtiem fizikas likumiem mēs varam saprast, kā dažas vibrācijas iespējams "dzēst”. Tā viena vai vairākas čakras pārtrauc strādāt savā amplitūdā un cilvēka biolaukam tiek nodarīts pāri - tas tiek bojāts. Tad tautā saka –"ļauna acs” vai lāsts, kas ir viens un tas pats. Vibrācijas, kam ir liela amplitūda (saka - stiprs biolauks) var likt čakrai atkal izstarot savu frekvenci (rezonanses izpausmes), biolauks atjaunojas, un cilvēks jūtas daudz labāk gan fiziski gan psiholoģiski. Tad saka, ka lāsts ir noņemts. Tieši to arī dara bioenerģētiķi un ekstrasensi. Tos, kas patiesi to spēj, var viegli pārbaudīt ar Kirliana metodi.

Domas un emocijas, kā jau teikts, it tas, ko izstaro "radiostacijas”, tas ir cilvēka enerģētiskās vibrācijas. Doma - tā ir enerģijas kvalitāte, tās biežums, bet emocijas - to amplitūda, spēks. Vārds maz ko nozīmē, svarīga ir - kāda doma ar tiem translēta. Pieņemsim, viens cilvēks slavē otru, bet reizē domā nepavisam ne glaimojošas domas un sūta tās šim cilvēkam. Tas, kurš uzslavās klausās, "ieslēdz” savu radioaparātu un uztver, pats to neapjauzdams, ar vārdiem nesavienojamas, neatbilstošas, zemas vibrācijas. Tā dažas čakras tiek nomāktas, "samaitātas”. Tāpēc neklausieties uzslavās un glaimos! Uzklausiet laipni, lai neapvainotu to, kas jūs slavē, bet savu "radiostaciju” neieslēdziet. Ir ieteicams vienam par otru domāt tikai labas domas. Un tā nav moralizēšana, bet gan praktisks padoms ikvienam mūsu planētas iedzīvotājam, lai neiznīcinātu mūsu civilizāciju, bet gan radītu mūsdienu cilvēku sabiedrībai vislabākos apstākļus.

Luga "Dzīve”


Tātad - doma ir torsiona lauka enerģija. Kad mēs skaitām lūgšanas vai mantras, tiek ģenerēts torsiona lauks ar augstu vibrāciju (biežumu), kas rezonē ar čakrām, liek tām viļņoties ar lielāku amplitūdu, izlīdzinot biolauku, uzlabojot cilvēka fizisko un psihisko stāvokli un radot komforta sajūta. Tā kā torsionu lauki pastāv uzreiz visos virzienos, kā zinātnieki secinājuši, starp tiem tiek radīta saikne. Caur mantru un lūgšanu lasīšanas ģenerētajiem torsionu laukiem, mēs saistāmies ar augstākām sfērām, no kurām tiek vadīta luga ar nosaukumu "Dzīve”. Bet tā jau ir atsevišķa tēma.

Torsionu lauki tieši ietekmē visus globālos procesus, kuri šobrīd notiek uz mūsu planētas. Mainās Zemes lauka enerģētiskās (visplašākā nozīmē) vibrācijas, paaugstinās to biežums. Svarīgi, lai cilvēka biolauka vibrācijas sakristu ar jaunā planētas torsionu lauka vibrācijām. Ja cilvēka enerģijai ir zema vibrācija, viņš jaunajos apstākļos, kad pārsvarā būs augstākas vibrācijas, visticamāk, neizdzīvos. Diemžēl tādu ļaužu ir vairums. Augstāko vibrāciju sasniegšanas prakse ir garīguma veicināšana. Tam praktisku pamatu dod meditācijas, ko iesaka visi lielie Skolotāji. Par mantru un lūgšanu labvēlīgo ietekmi mēs jau runājām iepriekš. Cilvēkiem ar konkrētu, materiālistisku domāšanu parasti ir zemas raudzes vibrācijas, bet tie, kurus mēs saucam par garīgi stipriem cilvēkiem, ir ar augstu vibrāciju biežumu biolaukā. Šie dati ir iegūti ar Kirliana metodes palīdzību.

Viss iepriekš teiktais ļauj secināt, ka viss, kas notiek fiziskā plānā, ir "atbalss” no tā, kas notiek enerģētikas līmenī. Pastāv fiziskās esības shēmas, un mums tikai jāpiemērojas šiem "šabloniem”. Bet ja mēs tur neiederamies, kas bieži mēdz būt, tad dzīve kļūst dramatiska, traģiska un beigu beigās cilvēks, kas turpina tiepties, iet bojā.
Kategorija: Mistika | Pievienoja: laimiga (09.05.2012) | Autors: www.reikinet.lv
Skatījumu skaits: 1791 | Atslēgvārdi: parapsiholoģija | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]