Taro burvība

Sargengeļu kalendārs
Mūsu mīļie sargi un palīgi-eņģeļi.

Sargeņģeļu noteikšanas kalendārs.


01.-05.janvāris-Nemamiahs- valda pār tiem, kas darbojas taisnīgas idejas vārdā. Piešķir uzplaukumu visās jomās. Aizbilstamajam piešķir augstsirdīgu dvēseli un cēlu prātu.

06.-10.01- Jeilaels- valda pār visiem, kas darbojas ar metālu. Palīdz remdēt bēdas un vilšanos, ārstē kaites, sevišķi acu slimības. Cīnās pret zemiskumu un meliem. Dāvā asu prātu, intelektu.

11.-15.01- Haraels- valda pār grāmatām un visu intelektuālo. Sekmē fizisko auglību, talantus, mācības, intelektu.

16.-20.01- Micraels- valda pār tiem, kuriem ir sasniegumi pateicoties talantam vai morālajām īpašībām. Atveseļo garu, atbrīvo apspiestos, dod pacilātību dvēselē, fizisko un garīgo spēku.

21.-25.01- Umabels- valda pār fiziku, astronomiju. Dod zinātnieka prātu un dotības fizikā, matemātikā, astronomijā. Pārzina pareizu ķermeņa funkcionēšanu, dod jūtību un emocionalitāti.

26.-30.01- Jaels-valda pār filosofiem. Palīdz iegūt gudrību, celties garīgi. Dod gaišu prātu, gribasspēku, ziedošanos mērķim, vēlmi būt mierā un klusumā, pat vientulībā.

31.01-04.02.- Annauels- valda pār tirdzniecību, pasargā no avārijām, sniedz aizsardzību ceļā, piešķir labu veselību, finansiālu palīdzību, atjautību, enerģiju, panākumus industriālajā mākslā.

5.-9.02.- Meriels- aizsargā zinātniekus, rakstniekus, profesorus, sargā no ļauniem nodomiem, posta, plēsīgiem zvēriem. Dod bagātu fantāziju, domu un vēlmju materializāciju, iedvesmu un intuīciju.

10.-14.02.- Damabiahs- valda pār okeāniem, upēm, jūras braucieniem, kuģu būvi, zveju. Dod gudrību, labsirdību, pasargā no ļaunuma.

15.-19.02.- Manakels- valda pār augu valsti un ūdens dzīvniekiem, ietekmē miegu, sapņus, dziedina. Dod pilnveidošanos, stabilitāti, patstāvību.

20.-24.02.- Eiaels- valda pār dzīves pārvērtībām, materiālo lietu, kalpošanu, okultajām zinībām. Dod nesavtību, dāsnumu, aizrautību.

25.-29.02.-Habuiahs- aizbilstamie var gūt perfektu stāvokli jebkurā darbības nozarē. Dod spēku un drosmi smagi strādāt, labu veselību, apķērību. Valda pār lauksaimniecību un ražību.

01.-05.03.- Rokels- valda pār juristiem, slavu un bagātību. Dod apgaismību, lai atrastu zaudēto, spēku, iekšēju gaišumu, iztēli, uzticamību.

6.-10.03.- Jabamiahs- ir visvarenais radītājs, jo valda pār dzīvo būtņu paaudzēm un visām dabas parādībām. Spēj dot visu, gādā, lai viss būtu iespējams. Pārstāv bezgalīgo auglību, atjaunošanos, harmoniju, iekšējās vērtības, radošo spēku.

11.-15.03.- Haiaels- piešķir uzvaru un mieru, sargā no ļauniem nolūkiem un nevēlamām situācijām. Dod drosmi, enerģiju, taisnības izjūtu, labsirdību, skaidru prātu.

16.-20.03- Mumiahs- pilnības eņģelis, jo sniedz visu un noved līdz veiksmīgām beigām. Valda pār ķīmiju, fiziku, matemātiku. Sekmē labu veselību, atklāj dzīves jauko pusi. Dod entuziasmu un līdzsvaru.

21.-25.03.- Vehuiahs- dod enerģiju, panākumus it visā uzsāktajā, palīdz būt prātīgiem, apvaldīt dusmas. Dod talantu mākslā un zinātnē, drošsirdību.

26.-30.03.- Jeliels- dod cēlumu un taisnīgumu, panākumus tieslietās un radošā darbā, apvalda instinktus, saglabā uzticību, piešķir uzvaru tiem, kuri cietuši no netaisnības.

31.03.-04.04.- Siataels- lemj par cildenumu un novērš postu. Dod lielas darba spējas, praktiskumu, talantu likt visam īstenoties, cerību, paļāvību, taisnīgumu, noderību citiem, objektivitāti. Palīdz pārvarēt likstas, atrisināt materiālās grūtības.

5.-9.04.- Elemiahs- pārvalda ceļojumus, jūras braucienus, apvelta ar talantu vērst par labu nevēlamo, palīdz veikt noderīgus atklājumus, veiksmīgus pasākumus. Dod pievilcību, enerģiju, iztēli.

10.-14.04.- Mahasiahs- apvelta ar nesatricināmu morālo spēku, dod līdera spējas, apņēmību, varenību, līdzsvaru, bagātību, pārliecību, dzīvesprieku, diplomātiju, spēju viegli piekļūt augstākajām zinībām.

15.-20.04.- Lelaels- valda pār mīlestību, mākslu, zinātni, slavu, bagātību, izgaismo un pilnveido visu- veselību, mīlestību, jaunradi un praktiskās lietas, dod talantu radīt, atklāt, izgudrot.

21.-25.04.- Ahaijaks- valda pār pacietību un dabas noslēpumu atklāšanu, dod asu prātu, izpratnes spējas, alkas pēc zināšanām, analizēšanas, dod pacietību, like rūpēties un aizstāvēt citus.

26.-30.04.- Kahetels- valda pār lauksaimniecību, auglību, dod lielu veiksmi, aizsardzību, svētību, drosmi, enerģiju, uzņēmību, neatkarību, saskaņu ģimenē, spēju izteikties un komunicēt.

1.-5.05.- Haziels- sniedz Dieva piedošanu, palīdz dzīvot mīlestībā, apvelta ar ietekmīgu cilvēku atbalstu, labām, noturīgām attiecībām. Dod mierīgumu un iejūtību, spēju piedot.

6.-10.05.- Aladiahs- valda pār veselību, psihi un morāli, dod spēku pilnveidot un mainīt dzīvi, pārvarēt kļūdas, rast harmoniju, taisnīgumu, nopietnību, uzticību savam mērķim.

11.-15.05.- Loviahs- piešķir slavu, bagātību, mirdzumu, radošus talantus, humora izjūtu, šarmantumu.

16.-20.05.- Hahaijaks- valda pār domām, sapņiem, atklāj slēptākos sakramentus, pasargā no neveiksmēm, dod gudrību, apgarotību, taisnīgumu, aizrautību, jūtību.

21.-25.05.- Jeiazels- valda pār uzticību, draudzību, dod lojalitāti, vēlmi mācīties, spēju visu viegli apgūt, apķērību, spēju pārliecināt.

26.-31.05.- Mabahels- valda pār brīvību, patiesību, dod panākumus jebkurā radošā lietā, aizbildnieciskumu, cieņu, sargā no neslavas.

1.-5.06.- Hariels- valda pār zinātni un mākslu, virza pretī garīgumam, palīdz attīrīt dvēseli, pilnveidot dzīvi. Dod apķērību, inteliģenci, izcilas vārdiskās izpausmes spējas.

6.-10.06.- Hakamiaks- palīdz atbrīvoties no apspiestības, aizsargā no nodevējiem, piešķir uzvaru, godīgumu, drosmi, vadoņa vietu, dotības pārveidot un radīt.

11.-15.06.- Lauviahs- pārstāv augstas zinības, atklājumus, dod zinātkāri, pat "sesto”prātu, enerģiskumu un mundrumu.

16.-21.06.- Kaliels- pārstāv patiesību, aizstāv nevainīgos, palīdz dzīves likstās, dod neatlaidību, pievilcību, runas dotības.

22.-26.06.- Leuviahs- pārvalda atmiņu un prātu, palīdz stāties pretī problēmām, dod nelokāmību, pacietību, līdzsvarotību, intelektu un pievilcību.

27.06-01.07.- Pahaliahs- pārvalda teoloģiju un ētiku, cīnās par taisnīgumu, tikumību, ļauj sasniegt to, ko vēlas. Dod strādīgumu, inteliģenci.

2.-6.07.- Nelkaels- valda pār astronomiju, matemātiku, ģeogrāfiju un abstraktajām zinātnēm, palīdz novērst neveiksmes jau sākuma stadijā, gūt sekmes jebkurā jomā.

7.-11.07.- Jeiaels- valda pār finansu panākumiem, iespaido komerclietas, diplomātiju, reputāciju, ceļojumus, pasargā no katastrofām. Dod intuīciju, izdomu, bezaizspriedumainību.

12.-16.07.- Melaels- valda pār ūdeņiem un visu, ko radījusi zeme, ārstniecības augiem, palīdz izprast dabas likumus, darboties medicīnā, dabaszinībās, dod aizrautību, enerģiju, bezbailību.

17.-23.07.- Hahuiahs- sniedz Dieva žēlastību, pasargā no zagļiem un slepkavām, lemj par tiem, kas ieslodzīti vai izstumti no sabiedrības, aizstāv garīgi un fiziski slimos, palīdz rast saskaņu un piepildījumu dzīvē. Dod gribasspēku, tiešumu, drosmi.

23.-27.07.- Nitaiahs- valda pār diplomātiju, politiku un vēstniekiem, jebkāda veida vienošanos. Dod asu prātu, patiesumu, runas un sevis izpausmes dotības.

2.-6.08.- Jeratels- valda pār apgaismību, civilizāciju, brīvību, pasargā no meliem, ienaidniekiem. Dod gaišumu, brīvību, apņēmību, cieņu, talantu rakstniecībā.

7.-12.08.- Sīiahs- valda pār veselību, sargā no visa veida nelaimes gadījumiem, apvelta ar talantiem, gudrību caur pieredzi, vispusību, jautrību, pievilcību, spriešanas spējām.

13.-17.08.- Raiiels- pārvalda reliģijas jūtas, meditēšanu, cīnās pret katru ļaunu rīcību, palīdz dzīvot ar augstām nmorālām vērtībām, iestāties par taisnīgumu. Dod apgarotību, improvizāciju.

18.-22.08.- Omaels- valda pār būtņu auglību, palīdz pārvarēt grūtsirdību, vilšanos, mazdūšību, dod dzīvību, veselību, apņēmību, pašpaļāvību, savaldību, ietekmi.

23.-28.08.- Lekabels- pārvalda veģetāciju, lauksaimniecību, piešķir dievišķo atklāsmi, spožas idejas, panākumus zinātnē, vērīgumu, vaļsirdību.

29.08.-2.09.- Vasariahs- valda pār justīciju, palīdz, ja uzbrukts netaisnīgi, dod apzinīgumu, vienkāršību, pievilcību, talantu izteikt sevi, palīdz būt apskaidrotiem ar objektīvu viedokli.

3.-7.09.- Jehuihs- aizstāv cēlākās īpašības cilvēkā, atklāj nodevējus, piešķir spēku, lietišķumu, iztēli, daudzpusīgus talantus, jaunradi.

8.-12.09.- Leaiaks- aizsargā valdniekus, gādā par saskaņu, mieru, sapratni, dod aizrautību, lojalitāti, organizētību, darba kvalitāti.

13.-17.09.- Kavakiahs- piedošanas eņģelis. Uztur mieru, saskaņu, sekmē vienošanos bezstrīdu veidā, dod aizrautību, neatlaidību, sīkstumu, drosmi, godaprātu, mērķa nepieciešamību.

18.-23.09.- Menadels- palīdz sakārtot domas, sevi kritiski novērtēt, nostabilizēt darbu un materiālos līdzekļus, dod dāsnumu, interesi par citiem, gaumi, estētiskās jūtas, uztveri, dievišķo palīdzību.

24.-28.09.- Aniels- pārstāv Dieva visvarenību, zinības un mākslu, iedvesmo sirdsgudros filosofus, dod lielu gribasspēku, enerģiju, apņēmību, uzvaru, gaumi, radošu iztēli.

25.09.-03.10.- Haamiahs- aizsargā pēc patiesības alkstošos, pārzin mīlestību, ticību un garīgumu, aizsargā pret vardarbību, pērkonu, ieročiem, dod garīgus un materiālus panākumus, mieru un mīlestību, neatlaidību.

4.-8.10.- Rehaels- pārvalda veselību, dziedē fiziskas un garīgas kaites, vērš ļaunu par labu, dod atbildību, šarmu, materiālo un garīgo labklājību.

9.-13.10.- Ihiazels- atbrīvo no apspiestības un ienaidniekiem, bailēm stresa. Dod spraigu dzīvi, iedvesmu mākslai, talantus, apjausmes spējas.

14.-18.10.- Hahaels- valda pār ticību, labu vārdu vēstītājiem, dod cēlsirdīgumu, plašu dvēseli, garīgu, māksliniecisku iedvesmu, aizsargā pret aizvainojumiem.

19.-23.10.- Mihails- žēlsirdības, morāla attaisnojuma eņģelis, ļauj izprast dabas un dzīvības likumus, dod rūpīgumu, loģiku, iejūtību, diplomātiju.

24.-28.10.- Vevaliahs- valda pār mieru, mīlestību, brīvību, dod panākumus, nostiprina varu, dod slavu.

29.10.-02.11.-Jelahiahs-dod panākumus, drosmīgas idejas, spēcīgas jūtas, nelokāmību, pašapziņu.

3.-7.11.- Siliahs- pārvalda auglību, nes dzīvību, veselību, spēku, enerģiju, cerību, neatlaidību, vērš par labu jebkuru situāciju.

8.-12.11.- Ariels- atklāsmes eņģelis, palīdz atklāt gan garīgus, gan materiālus labumus, ļauj sapņos redzēt nākotni, dod dižas domas un idejas, asu uztveri, šarmu.

13.-17.11.- Asaliahs- valda pār taisnīgumu, pasargā no amorālas uzvedības, tenkām. Dod skaidru prātu, idejas, atklāsmi, spēju atšķirt melus no patiesības.

18.-22.11.- Mihaels- pārzin laulāto draugu uzticību un draudzību, dod spēju labi saprasties ar pretējo dzimumu, laimi kopdzīvē, aktivitāti, intuīciju.

23.-27.11.- Veuels- valda pār talantīgiem un ietekmīgiem cilvēkiem, pastiprina jau dotās īpašības, dod brīvu garu, prieku, dāsnumu, sargā no grūtsirdības.

28.11-2.12.- Daniels- pārvalda tieslietas, žēlsirdību, mierinājumu, dod precīzumu, objektivitāti, morālu spēku, daiļrunību, čaklumu.

3.-7.12.- Hahaziahs- valda pār fiziku, ķīmiju, atklāj dabas un medicīnas noslēpumus, dara dzīvi vieglāku un patīkamāku, dod saskaņu un zināšanas, interesi eksaktajās zinātnēs, pārdrošību.

8.-12.12.- Imamiahs- vada ceļojumus, iznīcina ienaidnieka spēku, palīdz rast ceļu uz brīvību garīgā un fiziskā nozīmē, atbrīvoties no negatīvām emocijām, dod pacietību.

13.-16.12.- Nanaels- valda pār zinātnēm, sargā filosofus, garīdzniekus, juristus, pasniedzējus, dod vērību, mērķa apzināšanos.

17.-21.12.- Nitaels- dod spēku, vitalitāti, strādīgumu, mierīgu dzīvi taisnīgajiem, apdāvinātību, aizsargā no nelaimes gadījumiem.

22.-26.12.- Mebaiahs- valda pār ētiku un reliģiju, patiesību, dod mierinājumu, morālo spēku, autoritāti, piesardzību, neatlaidību, sistemātiskumu, veiksmi.

27.-31.12.- Poels- valda pār slavu, bagātību, filosofiju, dod labu gaumi, interesantumu, neatvairāmību, svētību.
Kategorija: Mistika | Pievienoja: laimiga (09.05.2012) | Autors: Dace
Skatījumu skaits: 1966 | Komentāri: 1 | Atslēgvārdi: Sargengeļu kalendārs | Reitings: 0.0/0
Komentāru kopskaits: 1
0
1  
01.02.2011
1. Zane Palma (Zaņuks)
Interesanti..

Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]