Taro burvība

Lielā ziemassvētku zīlēšana

     Šis ir sens zīlēšanas paņēmiens, izmantojot kārtis, un ļauj ieskatīties nākotnē. Zīlēšanai ne­pieciešamas 36 kārtis, kas jānovieto uz tabulas ar 36 rūtīm, kā tas parādīts attēlā. Katrai rūtij ir savs numurs (no 1 līdz 36) un noteikta nozīme. Kārtis vienreiz sajauc un izlikšanas laikā nekā­dā gadījumā vairs nepārjauc.
Vispārējie noteikumi:

* Kārts noteikti jāņem no kāršu kavas augšpuses un jāliek ar attēlu uz augšu.

* Visas kārtis ir saistītas numerācijas kārtībā, nevar, piemēram, saistīt «tuvākās inte­reses» (1) ar «apmānu un krāpšanu» (20)

   *Kārts lielumam ir būtiska nozīme. Tā, piemēram, ņemsim ceturto rūti - «cerības»: ja tajā iekritis sešnieks, nav ko lolot liekas cerības, bet ja iegadījies dūzis, laime krišus uzkritīs. Jā­prāto tikai kāda! Jo rūtis nav tikai vienkārši taisnstūrīši ar vārdiem, tās ir jūsu domas, jūtas, cerības, bažas, plāni utt.

Pati par sevi jums kaut ko stāsta, iesaka, pačukst ik kārts, un to tās dara arī visas kopā. Sākumā pacentieties sasaistīt divas trīs kārtis, pēc tam piecas, tad veselu rindu. Tā tiksiet arīdzan līdz pēdējai, trīsdesmit sestajai kārtij. Jūs taču zināt kas un kā jums dzīvē veicas, jums ir noteikti nākotnes plāni, beigu beigās arī sirds kaut ko klusi cer - tad nu izmantojiet loģiku, intuīciju un «laimes važu» noteikumus!

Nu, un tagad ķersimies pie zīlēšanas!

 

1.TUVĀKĀS INTERESES.

 ERCENI: veiksmes zīme, varat droši uzsākt ieplānoto.

KREIČI: perspektīvas nav sliktas, taču, lai tās īstenotu, būs nepieciešama draugu palīdzība.

KĀRAVI: jūsu ceļā gaidāmi šķēršļi, jo īpaši attiecībā uz profesionālām un finansiālām problēmām.

 PĪĶI: iespējama neveiksme iepriekš ne­paredzētu notikumu pēc vai tādēļ, ka ir ticēts nepiemērotiem cilvēkiem.

 

2. VĒLMJU PIEPILDĪŠANĀS.


ERCENI: panākumi, kādus gūsiet, lai īste­notu vēlmes, pārsteigs visas jūsu cerības.

KREIČI: jūsu galvenais ieguvums būs draudzīgu sakaru nodibināšana.

KĀRAVI: pilnā mērā apmierināts nebūsiet, jo piepildīties jūsu vēlmēm pilnīgi traucēs sīka saķeršanās.

PĪĶI: negūsiet gandarījumu, jo jūsu vēl­mes nerealizēsies ārēji radušos šķēršļu dēj un sakarā ar negodīgu, pret jums vēr­stu rīcību.

 

3. ATZINĪBA.


ERCENI: jūsu panākumi būs pilnīgi, atzī­šana ir garantēta.

KREIČI: tikai pateicoties draugiem jūs tiksiet pienācīgi novērtēts.

KĀRAVI: jūsu spējas tiks novērtētas zemāk, nekā jūs to cerējāt. Tomēr jūsu panākumi - kaut arī mazi - nodrošinās nākotnes sasniegumus.

PĪĶI: atzinību negūsiet. Jums traucēs pretinieki, kas jūsu pasākto novedīs pie izgāšanās. Vai nu sāciet visu no gala vai arī mēģiniet rast kādu citu jomu.

 

4. CERĪBAS.


ERCENI: jūsu cerībām lemts piepildīties, iespējams pat lielākā mērā, nekā gaidījāt.

KREIČI: tas, vai jūsu cerības realizēsies, lielā mērā ir atkarīgs no jūsu draugiem. Ja nelīdz veci sakari, dibiniet jaunus! Ja būsiet pietiekami neatlaidīgs un uzstājīgs, jūsu pieliktās pūles nesīs augļus.

  KĀRAVI: Jo jūsu mērķi maznozīmīgāki, jo mazāk cerību, ka tie tiks sasniegti. Pievērsiet savu uzmanību nozīmīgākām un nopietnākām lietām!

  PĪĶI: jūsu cerībām lemts sabrukt. lecirsties nav jēgas, jo tādā gadījumā rezultāti būs vēl bēdīgāki.

 

5. RISKANTA RĪCĪBA.


ERCENI: jums priekšā stāv negaidīta un liela veiksme. Ir jēga pārdomāti riskēt un paļauties uz savu intuīciju.

KREIČI: jums veiksies tādā gadījumā, ja esat saistījies ar uzticamiem cilvēkiem un esat gatavs uzklausīt saprātīgu padomu.

KĀRAVI: ir iespējami zaudējumi, taču tos var kompensēt piepeši ieguvumi. Ja esat aizdevis naudu, tad labāk to dabūt atpakaļ tūlīt, citādi to vairs neredzēsiet.

PĪĶI: Jāizvairās no jebkura riska un nedrošiem pasākumiem, lai ar kādus zelta kalnus no pirmā acu uzmetiena tie nesolītu. Pīķi var pareģot pašu nepatīkamāko - no aplaupīšanas līdz bankrotam.

 

6. SAPŅI RADOŠĀ FANTĀZIJA.


ERCENI: visneprātīgākie sapņi var piepildīties ātrāk, nekā jūs to spējat iedomāties.

KREIČI: ja neizdodas gūt vēlamo, pamēģiniet visu darīt gluži ačgārni, vēlieties to, ko spējat dabūt. Rezultāti jūs pārsteigs.

KĀRAVI: lielas pārmaiņas jūs negaida. Pat draugi nespēs jums palīdzēt. Nāksies samierināties, ka neprātīgās ieceres piepildīsies tikai daļēji.

PĪĶI: jūsu izredzes līdzinās nullei.

 

7. NEPATIKŠANAS.


ERCENI: jebkuras nepatikšanas visdrīzākajā laikā beigsies un ātri vien nesīs jums labumu.

KREIČI: jo vairāk jums uzticamu draugu, jo ātrāk tiksiet vajā no likstām -jums palīdzēs.

KĀRAVI: pret tiem, kuri pret jums izrīkojās netaisni, esiet sirsnīgs, un viņi mēģinās mīkstināt savu vainu, vismaz daļēji.

PĪĶI: jebkura netaisnība attiecībā pret jums ies plašumā, ja mēģināsiet tiki no tās vaļā. Gaidiet sliktāko un centieties par to domāt filozofiskās kategorijās.

 

8.NEPATEICĪBA.


ERCENI: esiet pašpārliecināti, un uz rezultātiem nebūs ilgi jāgaida - par savām ciešanām saņemsiet atlīdzību pilnā mērā.

KREIČI: cilvēki, kas agrāk jūsu nopelnus nenovērtēja pilnā mērā, izteiks jums par pūlēm pateicību, ja viņiem par to delikāti atgādinās jūsu kopējie paziņas.

KĀRAVI: aiz nepateicības slēpjas niknums un nelabvēlība. Speriet nepieciešamos soļus.

PĪĶI: jūs bijāt pārmēru dāsns pret cilvēkiem, kas pēc savas dabas ir klaji nepateicīgi. Turpmāk no šādām kļūdām centieties izvairīties

 

9.KOLĒĢI UN KOMPANJONI.


ERCENI: viss veidojas labāk nekā iecerēts -jums piedāvā izdevīgu sadarbība

KREIČI: darījumos un sadarbībā par pamatu ņemiet savstarpēju saprašanos, citādi jums iespējami zaudējumi.

KĀRAVI: neaizstāviet ne vienu no konfliktā iesaistītajām pusēm, citādi visos nāves grēkos vainos jūs. Esiet taktiski, un tas jums ar uzviju atmaksāsies.

PĪĶI: Neuzticieties nevienam citam, izņemot sevi pašu. Esiet mierā ar acumirklīgiem labumiem, neuzticieties solījumiem. Iespējams, ka no jums grib tikt vaļā. Aizejiet pats, kamēr citi nepiespiež jūs to darīt.

 

10.LIKTENS PAVĒRSIENI.


ERCENI: iespējams, ka zudībās ies kāds cilvēks vai darījuma sakari, kas bija jums ļoti izdevīgi; no tā visa jūs daudz cerējāt - iespējams, ka pat pārāk daudz.

KREIČI: var gadīties, ka zaudēsiet labu draugu. Šis zaudējums var pazudināt jūsu pašreizējos plānus.

KĀRAVI: Pār jums savelkas draudi, kas sola naudas vai īpašuma zaudējumu.

PĪĶI: Uz spēles liktas jūsu vitāli svarīgākās intereses. Uzmanieties no mahinatoriem un viltniekiem ar netīrām rokām. Jūsu netālredzība var novest jūs nabadzībā un izmisumā.

 

11.PROBLĒMAS.


ERCENI: strīdi un nesaskaņas ģimenē un ar attāliem radiniekiem var pieņemt bīstamu pagriezienu, ja laikus neapstāsieties. Centieties atrisināt konfliktus lēnprātīgi.

KREIČI:  pilnīgs savstarpējās sapratnes trūkums var izraisīt attiecību pārtraukšanu ar draugiem.

KĀRAVI: strīdi naudas vai darījumu saistību dēļ.

PĪĶI: niknums un skaudība var radīt jums lielas ciešanas.

 

12.ĪPAŠUMS.


ERCENI: jums jāgaida nepārtraukta, krasa kapitāla palielināšanās. Tas var būt saistīts gan ar vētrainiem panākumiem biznesa jomā, gan ar mantojuma saņemšanu.

KREIČI:  gūsiet panākumus, pateicoties sava paša nepārtrauktām pūlēm un draugu rūpēm, kas godam novērtējušu spējas un iesaka jūs vajadzīgajiem cilvēkiem.

KĀRAVI: gaidiet sarežģījumus un nepatikšanas, kas saistītas ar zemes vai cita veida īpašumu. Visas šīs grūtības ir pārvaramas, taču uzmanieties, lai, tās kārtojot, neizšķiestu pārāk daudz laika, citādi palaidīsiet savas iespējas gar degunu.

PĪĶI: jums draud zemes īpašuma zaudējums un var nākties šķirties no lielas daļas savas mantības, ja jaunradošos šķēršļu dēļ nemetīsieties cīņā ar divkāršu sparu.

13.LAIME UN PRIEKS.


ERCENI: par jūsu laimes un prieka avotu kļūs iedvesma, būs iespējas piemērotā kārtā pārliecināties par dzīves jaukāko pusi.

KREIČI:  nostiprinot sakarus ar draugiem un rodot gandarījumu darbā, jūs baudīsiet noturīgu laimi ikdienā.

 KĀRAVI: rūpes un jukas personīgajā dzīvē ir galvenais šķērslis, kas jums traucē gūt patiesu gandarījumu un prieku.

PĪĶI: palīdzot citiem, jūs palīdzēsiet pats sev Jūsu labvēlību un uzticību atalgos šīs pasaules varenie (ja tikai tas nav pīķa dūzis).


14.MĪLESTĪBA UN PIEĶERŠANĀS.


ERCENI: pilnīga apmierinātība un saprašanās.

KREIČI:  tie, kuras mīlat, būs jums uzticīgi.

KĀRAVI: jūsu interešu pretstāvēšana jums tuvo cilvēku interesēm var kļūt par aizvainojuma un neuzticības iemeslu. Jūsu sāncensis pamanīsies izmantot starp jums radušos nesaskaņu atmosfēru un pārvilināt jūsu mīlas objektu pie sevis.

PĪĶI: mīlestība ir nepastāvīga un pakļauta kaprīzēm. Pacietība un uzstājība palīdzēs to visu pārvarēt, taču gūtais rezultāts būs visai apšaubāms. Vislabākā izeja - rast jaunu mīlas objektu.

15.LABKLĀJĪBA.


ERCENI: jums paveras plašas augšupejas un labklājības perspektīva; mērķējiet augstāk, un jūs viegli visu sasniegsiet.

KREIČI:  ja jums šķiet, ka pār mēru nopūlaties, lai gūtu panākumus, neatslābinieties, citādi paliksiet zaudētājos. Uzklausiet labu draugu padomu, pieņemiet viņu palīdzību, turpiniet centīgi pūlēties un esiet mierā ar to labklājības līmeni, kādu sasniegsiet.

KĀRAVI: jūsu labklājībai draud briesmas; jūs tiekat apskausti un pret jums vērpj intrigas, taču jūs nedrīkstat pieļaut, ka jums paiet garām. Esiet uzmanīgs!

PĪĶI: atklāts naidīgums un iejaukšanas jūsu plānos var aizkavēt to īstenošanu. Nepieciešams, lai jūs ļaunumam dotu pretsparu, citādi tas radīs šķēršļus jūsu labklājībai.

16.LAULĪBAS SAITES.


ERCENI: laimīga laulība. Ir savstarpējas intereses, kuru realizēšana padziļina savstarpējo sapratni. Ja gadās ercena dūzis, tad tas norāda uz šādas laulības romantisko raksturu.

KREIČI:  laulības, kas bieži vien ir ilgstošas plānošanas rezultāts vai ari tapis ar draugu palīdzību. Laulātie izpalīdz viens otram, taču visumā paļaujas katrs uz saviem spēkiem, jo ir praktiskas dabas cilvēki.

KĀRAVI: šo laulību var izpostīt greizsirdība un ķildas. Laulātie nedrīkst uzsākt sīku ķīvēšanos. Ja abas puses salīgs mieru tad būs ieguvēji. Citādi varēs vainot paši sevi.

PĪĶI:  šo laulību sveši cilvēki var izjaukt  jau pašā sākumā. Pievērsiet uzmanību kāršu lielumam: septiņnieks, astoņnieks vai deviņnieks norāda uz šķiršanos.

17.RŪPES.


ERCENI:  mīļotie, radinieki un draugi sagādās jums ne mazums raižu. Taču viss ātri pāries, un jūs varēsiet mierīgi atpūsties.

KREIČI:  var rasties nopietnas problēmas. Konflikts ar draugu vai draugiem var novest pie bēdīgām sekām. Jums jāsamierinās un jārod bijusī sapratne.

KĀRAVI: dusmu uzliesmojumi, pārmērīga, bieža steiga un neuzticēšanās var kļūt par iemeslu ķildām un domstarpībām. Izvairieties no tā, un jums priekšā stāv gaiša nākotne.

PĪĶI:  esat kļuvis par nelabvēļu intrigu upuri, un cīnīties pret to ir veltīgi. Ļaujiet, lai vētra noklust.

18.HARMONISKAS ATTIECĪBAS.


ERCENI: tuva draudzība būs abpusēji izdevīga un nodrošinās saprašanos. Nenovērtējiet to par zemu, citādi nožēlosiet

KREIČI:  pastāvīgi un neuzbāzīgi stipriniet draudzības saites, un tās dos jums labumu. Vienmēr atcerieties savus draugus, un viņi jums atdarīs ar to pašu.

KĀRAVI: Attiecībās ar draugiem izvairieties no greizsirdības un ķildām, citādi jūs viņus pazaudēsiet. Piekrītiet viņiem pat tad, kad neesat vienisprātis, un jūs saglabāsiet viņu labvēlību

PĪĶI: jūsu draudzības sakari ir triviāli un īslaicīgi. Centieties no tiem gūt maksimālo prieku, taču ātrāk meklējiet jaunus draugus. Izrādiet iniciatīvu, taču nededziniet aiz sevis tiltus - vecie sakari vēlāk var noderēt

19. NEGAIDĪTA, NECERĒTA LAIME.


ERCENI:  drīz saņemsiet dāvanu vai arī jums pavērsies reti veiksmīgas iespējas.

KREIČI:  kāds no jūsu draugiem atgādinās par sevi ar kaut kādu dāvanu, kas būs lieliskāka par to, ko saņēmāt no kāda cita cilvēka.

KĀRAVI: tiks apšaubītas un apstrīdētas jūsu likumīgās tiesības. Jo jūsu pozīcijas ir stabilākas, jo grūtāks būs ceļš uz uzvaru. Labāk piekrist kompromisam.

PĪĶI: kāds ar viltu tieksies iegūt jūsu īpašumu, par kuru jums nav priekšstata vai ko esat piemirsis. Jūs to varat novērst, laikus pārbaudot stāvokli. Citādi paliksiet tukša.

20. APMĀNS UN KRĀPŠANA.


ERCENI:   jebkura pret jums vērsta mahinācija kaut kādi skars tas iniciatorus. Palieciet mierīgs un ļaujiet viņiem pilnā mērā izjust sekas.

KREIČI:  ja radušās aizdomas, ka pret jums vērsta dubulta spēle, meklējiet draugu padomu un palīdzību. Viņi palīdzēs un atradīs kā savaldīt krāpniekus.

KĀRAVI: Jebkura blēdība vai vienošanās, kas vērsta pret jums, lemta neveiksmei.

Nenervozējiet, jo jūsu zaudējumi būs niecīgi.

PĪĶI: nelāga zīme. No nekrietnas spēles un mānīšanās cietīs jūsu reputācija un izredzes. Šo liktenis triecienu jums jāsagaida ar smaidu.

  Brīdinājums: par briesmām liecina jebkurš kalps, dāma vai kungs.

21. PRETSTĀVĒŠANA UN SĀNCENSĪBA.


ERCENI:   pilnīga uzvara pār visiem jūsu ienaidniekiem, lieliem un maziem, godīgiem un negodīgiem. Šeit tiek skartas vitāli svarīgas tēmas - gan mīlestība, gan bizness, gan popularitāte.

KREIČI:  sāncensība var būt visai asa un ne vienmēr godīga. Paļaujieties uz draugiem, citādi ienaidnieki savus centienus pret jums apvienos. Ar draugu palīdzību jūs varat gūt uzvaru.

KĀRAVI: viss kārtojas jūsu pretinieku labā, taču nesaskaņas viņu starpā dos labumu jums. Jūs gūsiet vai nu satriecošus panākumus, vai arī kaut ko lielāku, nekā gaidījāt

PĪĶI: labāk vērties patiesībai acīs -jūs apmuļķoja un atstāja jaņos. Jo netīrākus līdzekļus pret jums vērsīs pretinieks, jo nelāgāk jums tas beigsies. Vienīgais, ko var pasākt, ir sīvi aizsargāties.

22. DĀVANAS.


ERCENI:   saņemsiet vērtīgas dāvanas vai gūsiet lielu ievērību, ko nepavisam negaidījāt un kas sniedzas tālu pāri tām robežām, kādas bijāt noskatījis.

KREIČI:  no draugiem vai radiniekiem varat saņemt praktiskas dāvanas.

KĀRAVI: neizmantojamas vai nevēlamas dāvanas var jūs novest liekā atkarībā. Labāk dodiet tās atpakaļ.

PĪĶI: jums var pasniegt dāvanas, cerot uz jūsu atklātību un uzticēšanos. Sargieties no tādām veltēm, tās var radīt sarežģījumus. Iespējami, ka jūs grib iesaistīt tumšos darījumos un pēc tam novelt vainu uz jums.

23.DRAUDZĪBA UN UZTICĪBA.


ERCENI: jums nodrošināta pastāvīga draudzība un dziļa pieķeršanās.

KREIČI: jums ir uzticami draugi, uz kuriem varat droši paļauties.

KĀRAVI: nesaskaņas starp jūsu draugiem jums kaitēs. Kliedējiet spriedzi, parunājot ar katru no viņiem humoristiskā gaisotnē.

PĪĶI: Draugi jums nav īstie, un nemīlat arī īstos. Paļaujieties tikai uz tiem, kas izturējuši uzticības pārbaudi.

24.KARJERAS ATTĪSTĪBA.


ERCENI: negaidīts paaugstinājums amatā saistīts ar spīdošām perspektīvam, kas jums paveras un sola godu un slavai. Pārmaiņas nāks jums par labu, ja paliksiet iepriekšējo cilvēku sabiedrībā.

KREIČI: jūsu virzīšanās pa dienesta kāpnēm ir atkarīga no jūsu draugiem, tāpēc nevajag viņus aizmirst. To, kādas virsotnes sasniegsiet noteiks jūsu strādātgriba.

KĀRAVI: jums nepieciešama mērķtiecība un izlēmība, lai pārspētu konkurenci un kritisko attieksmi pret jūsu personu. Un jāpasteidzas, tad jūsu izredzes gūt slavu palielināsies. Aizkavēšanās un atlikšana liegs jums šīs izredzes.

PĪĶI: ļaunprātīgi sāncenši ar negodīgiem paņēmieniem traucēs jums ceļā uz mērķi. Pildiet savus tiešos pienākumus centīgi un rūpīgi, kamēr gaidāt paveramies jaunas, vilinošākas perspektīvas, tomēr cerības uz lielu slavu un godu atmetiet.

25. SADARBĪBA.


ERCENI:  jums tikai vajag palūgt palīdzību, un jūs to noteikti saņemsiet, tostarp arī pavisam negaidītas cilmes, turklāt ļoti dāsnu.

KREIČI: ja jūs draugi ir patiesi jums uzticīgi, tad varat cerēt uz viņu atbalstu, taču neizvirziet viņiem pārmērīgas prasības, jo citā reizē viņi sāks domāt, vai vispār nākt jums talkā.

KĀRAVI: kad iznāks sadurties ar grūtībām, neceriet ne uz vienu palīdzību. Atdodiet parādus un apceriet nākotnes iespējas.

PĪĶI: palīdzība, kāda jums nepieciešama un kādu esat pelnījis, tiks nevis jums, bet gan nekautrīgam un ļaunprātīgam sāncensim. Vai jums jāmeklē palīdzība no malas, vai jāiztiek saviem spēkiem.

26. PLĀNI UN IECERES.


ERCENI:  Jums sekmēsies jebkuras ierosmes, ja ir labi pārdomāts to realizācijas plāns. Tāpēc labāk plānot kaut ko grandiozu un pamatīgu.

KREIČI: ja draugi materiāli atbalstīs jūsu uzņēmumu, tad varat rēķināties ar finansiāliem panākumiem. Censties īstenot iecerēto projektu vienatnē nebūtu saprātīgi.

KĀRAVI: atsakieties no sāncensības un pameklējiet sev citu darbības joma Pacentieties, lai neviens uz jums neturētu ļaunu prātu, jo tas var izraisīt nepatīkamas sekas.

PĪĶI: jebkuru no jūsu ierosmēm var piemeklēt neparedzētas grūtības. Ļaujiet, lai riskē citi, bet jūs pirms tam noejiet maliņā un apdrošinieties pret nelāgām sekām.

27. APKĀRTĒJIE APSTĀKĻI


ERCENI: ja apstākļi ideāli sakrīt, jebkuras pārmaiņas ies labumā. Iespējams, ka visveiksmīgākā ir jūsu paša izvēle, kad vadāties pēc dabiskām nosliecēm.

KREIČI: ja pārmaiņas uz labo pusi sola jūsu draugs, ieklausieties viņa padomos, ja par to izsakās mazpazīstams cilvēks, tad pieņemiet viņa ieteikumus tikai pēc konsultēšanās ar drošiem un uzticamiem.

KĀRAVI: centieties izvairīties no jebkādām pārmaiņām, lai pretrunu dēļ netiktu sarauts gabalos vai lai nekļūtu par strīdus objektu. Pasākums jebkurā gadījumā būs neveiksmīgs.

PĪĶI: cilvēki ar netīrām rokām cenšas jūs nošķirt no jums apkārt esošajiem, lai ieņemtu jūsu vietu. Turieties, nepadodieties!

28. NELAIMES.


ERCENI: Kāda nelaime ļaus jums iegūt vai uzzināt kaut ko negaidītu.

KREIČI: gaidāma nelaime draugam vai tuvam paziņam, un tas, kā šis notikums atsauksies uz pašu zīlētāju, pateiks visu 36 rūtiņu izvērtēšana.

KĀRAVI: lai kādi nebūtu jūsu nākotnes plāni, tos mainīs kādas personas nelaime.

PĪĶI: vienas personas nelaime palīdzēs atrisināt jums kādu problēmu.

29. GODS UN SLAVA.


ERCENI: jūsu darbs tiks novērtēts daudz augstāk, nekā jūs gaidāt

KREIČI: uzticami draugi jums sniegs palīdzību, ko visā pilnībā esat pelnījis.

KĀRAVI:  atzinība par jūsu veikumu un talantu jūs satrieks.

PĪĶI: jūsu cerībām par balvām nav lemts piepildīties.

30. KRITIKA.


ERCENI: kļūdas dēļ kļūsiet par bargas kritikas mērķi; jums tiks nodarīta netaisnība, taču jums jāprot koncentrēt gribasspēku un gaidīt, līdz vētra norims. Par laimi, tas notiks drīz.

KREIČI: nu gluži kā skuveklis ar diviem asmeņiem - iegriezīs uzreiz divās vietās. Ja šajā rūtī iegadīsies dūzis, karalis, dāma, kalps vai desmitnieks, tad kritizēts tiks jūsu draugs, taču jūs to pārdzīvosiet tāpat kā viņš. Ja iegadīsies mazāka kārts - deviņnieks, astoņnieks, septiņnieks vai sešnieks, tad pašam nāksies pārdzīvot tādu nepatīkamu situāciju, ka visi draugi novēršas

KĀRAVI:  niknums, skaudība un noziedzīgi nodomi ieraus jūs nevēlamu notikumu virpulī. Centieties turēties malā no šiem «kārdinājumiem», kontrolējiet savu rīcību, tad viss var noskriet sāņus.

PĪĶI: vai jums šajā gadījumā ir taisnība, vai nav tās, vienalga jums priekšā stāv grūts laiks.

31. NĀKOTNES PERSPEKTĪVAS.


ERCENI: jums priekšā stāv veiksmes josla, centieties izmantot savas iespējas.

KREIČI: veci vai jauni draugi sagādās jums patīkamas iespējas.

KĀRAVI:   pret jums vērstā cilvēku skaudība nesīs jums labumu.

PĪĶI: varat tikt pakļauts īstām briesmām - tā var būt jūsu veselība, jūsu psihe vai kaut kas cits ar jums saistīts. Tomēr arī tad, ja stāvoklis būs smags, draugi nāks jums palīgā un jūs atplauksiet, atgūsiet paļāvību. Cietīs tikai jūsu nervi.

32.BAGĀTĪBA UN PĀRPILNĪBA.


ERCENI: pateicoties panākumiem biznesā, darbā vai biržas darījumos, jums gaidāma lielu naudas summu pieplūde, daudz lielāka, nekā cerat.

KREIČI: cītīgs darbs, sekmīgi darījumi, kas noslēgti, ņemot vērā draugu padomus, un jūsu spožais prāts - tas viss dos jums lielu pārticību.

KĀRAVI:   jūs noorganizēsiet sekmīgu finansu operāciju, taču nauda tiks citiem, ja nebūsiet pietiekami uzmanīgs.

PĪĶI: ne uz ko neceriet. Visi ienākumi, kas pienāktos jums, nonāks citu cilvēku rokās. Tomēr turpiniet uzcītīgi strādāt un centieties saglabāt to, ko nopelnāt

33. NEVĒRĪBA UN NOLAIDĪBA.


ERCENI: izrādot vienaldzību pret cilvēkiem, jūs aprobežojat savu redzesloku, darāt dzīvi vienmuļu un skumīgu. No šāda nelāga ieraduma jātiek vaļā.

KREIČI: jūsu aizmāršība attiecībās ar draugiem ir galvenais iemesls viņu vienaldzībai pret jums. Jāatjauno vecie sakari.

KĀRAVI:   jūsu izklaidība, nevērība attiecībā pret saviem pienākumiem un vitāli svarīgajām interesēm ļauj nelabvēļiem stiprināt savas pozīcijas un vājināt jūsējās. Savlaicīga pretrīcība var situāciju mainīt un vienlaikus arī atrisināt virkni citu problēmu.

PĪĶI: jāparūpējas par savu labklājību, citādi nāksies no tās atvadīties. Lai kādi nav jūsu zaudējumi šodien, rīt jūs varat zaudēt vēl vairāk. Laiks izbeigt izšķērdību, jo varat palikt tukšā, turklāt vēl bez draugiem.

34. BALVAS, ATLĪDZĪBA.


ERCENI: jums neparasti veiksies, balvas dāsni kritīs no visām pasēm. Jo ietekmīgāki un nozīmīgāki ir cilvēki, ar kuriem esat saistīts, jo vairāk viņi atalgos jūsu centienus.

KREIČI: draugi neaizmirsīs jūs ne garīgi, nepraktiski. No jūsu puses jārūpējas, lai stiprinātu draudzību ar viņiem.

KĀRAVI:   Jebkuru dāsnu dāvanu, kuru gaidāt jūs, gribēs saņemt citi, tāpēc pārāk nebēdājieties, nedabūsiet gluži visu, ko vēlaties. Tā vietā, lai atlīdzinātu par jau paveikto,  jums var aizdot naudu vai piedāvāt lielisku iespēju nopelnīt.

PĪĶI: negaidiet no liktens neko, pat nožēlojamu dāvanu ne.

35. AUTORITĀTE UN VARA.


ERCENI: jums būs tas, pēc kā tiecāties - autoritāte un vara.

KREIČI: par autoritāti un varu jums jāpateicas saviem draugiem.

KĀRAVI:   ceļu uz mērķiem nosprostos nelabvēļi, kas greizām acīm seko jūsu panākumiem. Ja saglabāsiet noslēpumu par jūsu patiesajiem centieniem un mēģināsiet tos īstenot, jums varbūt izdosies pārsteigt pretiniekus sagatavotus. Tomēr nebrīnieties, ja jūsu cerības nepiepildās pilnā mērā.

PĪĶI: jūsu ambīcijas pārsniedz visas robežas. Laba, tas ir, lielas vērtības kārts šajā rūtī var solīt, ka tiksiet pie autoritātes un varas, taču tikai mērenas.

36. VESELĪBA.


ERCENI: Jebkāda sasirgšana būs īsa un maznozīmīga.

KREIČI: varat saslimt.

KĀRAVI:  jums draud zināmas kaites atkārtošanās.

PĪĶI: iedragāta veselība var traucēt jūs lietišķajā darbā un saskarsmē ar cilvēkiem.

 

Jauku laika pavadīšanu!

 

Dziednieks Nr. 24 (72) Vecgada pielikums

     1998. gada decembris

Kategorija: Zīlēšana | Pievienoja: sofi (28.03.2012)
Skatījumu skaits: 4558 | Reitings: 5.0/1
Komentāru kopskaits: 0
Pievienot komentārus var tikai reģistrēti lietotāji.
[ Reģistrācija | Ieeja ]